Wiadomości http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl Mon, 22 Oct 2018 15:07:09 GMT pl-pl Wiadomości Postępy w realizacji programów 2014-2020 - stan na 21 października 2018 r. Wnioski o dofinansowanie Według danych wygenerowanych z systemu teleinformatycznego SL2014, od uruchomienia programów do 21 października 2018 r. złożono 94 571 wniosków o dofinansowanie projektów na całkowitą kwotę 576,0 mld zł. Wartość dofinansowania UE we wnioskach o... http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/wiadomosci/postepy-w-realizacji-programow-2014-2020-stan-na-21-pazdziernika-2018-r/ Mon, 22 Oct 2018 15:07:09 GMT 229401 Badanie ewaluacyjne dotyczące systemu realizacji instrumentów finansowych Programu Inteligentny Rozwój (PO IR) Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zleciło konsorcjum firm: Taylor Economics Sp. z o.o. oraz Policy & Action Group Uniconsult Sp. z o.o. realizację badania pt.: "Ewaluacja systemu realizacji instrumentów finansowych w ramach PO IR". Badanie zostanie przeprowadzone w okresie październik... http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/wiadomosci/badanie-ewaluacyjne-dotyczace-systemu-realizacji-instrumentow-finansowych-programu-inteligentny-rozwoj-po-ir/ Mon, 22 Oct 2018 13:05:47 GMT 229406 Komunikat w sprawie wyznaczenia minimalnych poziomów efektywności zatrudnieniowej dla Regionalnych Programów Operacyjnych Stosownie do zapisów Podrozdziału 3.1 pkt 9 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju przekazuje minimalne poziomy efektywności zatrudnieniowej do... http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/wiadomosci/komunikat-w-sprawie-wyznaczenia-minimalnych-poziomow-efektywnosci-zatrudnieniowej-dla-regionalnych-programow-operacyjnych/ Fri, 19 Oct 2018 15:58:49 GMT 229289