Wiadomości http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl Mon, 20 Jan 2020 11:28:53 GMT pl-pl Wiadomości Konsultacje społeczne regulaminów konkursów z poddziałania 11.2.1 Ułatwienie dostępu do usług zdrowotnych oraz działania 10.7 Aktywne i zdrowe starzenie się Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Zapraszamy do zgłaszania uwag do projektów: Regulaminu konkursu (DOCX 377 KB) zamkniętego nr RPWM.11.02.01-IZ.00-28-001/20 – oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, działanie 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki... http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/wiadomosci/konsultacje-spoleczne-regulaminow-konkursow-z-poddzialania-1121-ulatwienie-dostepu-do-uslug-zdrowotnych-oraz-dzialania-107-aktywne-i-zdrowe-starzenie-sie-regionalnego-programu-operacyjnego-wojewodztwa-warminsko-mazurski/ Mon, 20 Jan 2020 11:28:53 GMT 289563 Wybrano do dofinansowania 2 projekty pozakonkursowe w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej 16 stycznia 2020 r. zatwierdzono dwa projekty pozakonkursowe w Regionalnym Programie Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 na łączną kwotę 6 687 516,20 zł. Celem głównym obu projektów jest aktywne włączenie oraz zwiększenie szans na zatrudnienie osób... http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/wiadomosci/wybrano-do-dofinansowania-2-projekty-pozakonkursowe-w-zakresie-aktywizacji-spoleczno-zawodowej17012020/ Fri, 17 Jan 2020 16:31:28 GMT 289447 Kolejny projekt CEF zakończony! W dniu dzisiejszym (17 stycznia 2020 r.) odbyła się w Zgorzelcu konferencja prasowa poświęcona realizacji przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. projektu CEF pn. Elektryfikacja linii kolejowych nr 278, 274 na odcinku Węgliniec – Zgorzelec. Zaproszeni goście mieli bezpośrednią możliwość oglądać... http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/wiadomosci/kolejny-projekt-cef-zakonczony/ Fri, 17 Jan 2020 13:00:00 GMT 289492