Wiadomości http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl Fri, 23 Feb 2018 16:09:03 GMT pl-pl Wiadomości Mamy kolejne mikroprojekty w Programie Polska-Słowacja 21 lutego 2018 roku zdecydowano o dofinansowaniu 33 nowych mikroprojektów w programie współpracy transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja. Mikroprojekty otrzymają 2,1 mln euro ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Beneficjentami są polskie i słowackie... http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/wiadomosci/mamy-kolejne-mikroprojekty-w-programie-polska-slowacja/ Fri, 23 Feb 2018 16:09:03 GMT 191712 Kolejne projekty na polsko-niemieckim pograniczu 20 i 21 lutego2018 r. w Loecknitz Komitet Monitorujący Programu Interreg Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia-Polska zatwierdził do realizacji 8 projektów zgłoszonych w czwartym naborze wniosków. Łączna wartość dofinansowania tych projektów wynosi ponad 8 mln euro z... http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/wiadomosci/kolejne-projekty-na-polsko-niemieckim-pograniczu/ Fri, 23 Feb 2018 15:53:23 GMT 191711 Stan prac Grupy Wysokiego Szczebla do spraw inwestycji kolejowych 22 lutego 2018 r. w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju odbyło się III posiedzenie Grupy Wysokiego Szczebla ds. inwestycji kolejowych z udziałem m.in. przedstawicieli Komisji Europejskiej, spółki PKP PLK S.A., Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Infrastruktury, Centrum Unijnych... http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/wiadomosci/stan-prac-grupy-wysokiego-szczebla-ds-inwestycji-kolejowych/ Fri, 23 Feb 2018 12:38:03 GMT 191492