Wiadomości http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl Fri, 25 Nov 2022 11:56:43 GMT pl-pl Wiadomości Konsultacje Wytycznych dla krajowego kontrolera w programach Europejskiej Współpracy Terytorialnej na lata 2014-2020 Rozpoczęliśmy konsultacje Wytycznych dla krajowego kontrolera w programach Europejskiej Współpracy Terytorialnej na lata 2014-2020. Projekt zmiany wytycznych wraz z załącznikami i formularzem uwag znajduje się w zakładce Prawo i dokumenty. Prosimy o przekazywanie uwag do dokumentu do 9... http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/wiadomosci/konsultacje-wytycznych-dla-krajowego-kontrolera-w-programach-europejskiej-wspolpracy-terytorialnej-na-lata-2014-2020/ Fri, 25 Nov 2022 11:56:43 GMT 382681 Zmiana w dokumentacji konkursowej w poddziałaniu 2.3.6 Granty na Eurogranty (2) Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje o kolejnym zwiększeniu kwoty przeznaczonej  na konkurs nr 2 w roku 2021 w ramach poddziałania 2.3.6 Granty na Eurogranty Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020. W związku z powyższym uległy zmianie postanowienia Regulaminu... http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/wiadomosci/zmiana-w-dokumentacji-konkursowej-w-poddzialaniu-236-granty-na-eurogranty-1/ Thu, 24 Nov 2022 13:38:51 GMT 382636 SkillsPoland 2022 - olimpiada młodych zawodowców W Gdańsku rozpoczęła się druga edycja największych zawodów branżowych w Polsce. Do rywalizacji stanęli młodzi fachowcy, którzy walczyć będą o miano najlepszych specjalistów w kraju. W otwarciu wydarzenia zdalnie uczestniczyła wiceminister Małgorzata... http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/wiadomosci/skillspoland-2022-olimpiada-mlodych-zawodowcow/ Thu, 24 Nov 2022 09:42:45 GMT 382582