Wiadomości http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl Tue, 21 Mar 2023 10:35:29 GMT pl-pl Wiadomości Wiosna melduje się w kalendarzu Co najlepiej zwiastuje zbliżającą się wiosnę? Oczywiście bociany! Skoro bociany to pora lepiej poznać projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko, „BocianiMy w Lasach. Dobre praktyki ochrony i zarządzania populacją bociana czarnego Ciconia... http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/wiadomosci/wiosna-melduje-sie-w-kalendarzu/ Tue, 21 Mar 2023 10:35:29 GMT 393140 Wykaz kandydatów na ekspertów do oceny merytorycznej projektów zgłaszanych do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 publikuje aktualny wykaz wszystkich wyłonionych w drodze prowadzonych naborów kandydatów na ekspertów do oceny... http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/wiadomosci/wpisz-tytul-132/ Tue, 21 Mar 2023 09:06:52 GMT 393127 Zgłoś swój projekt do konkursu REGIOSTARS 2023 Jeśli zrealizowałeś innowacyjny projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich, to  możesz sięgnąć po europejską nagrodę REGIOSTARS 2023!  Komisja Europejska przyjmuje zgłoszenia do kolejnej edycji konkursu, promującego interesujące projekty współfinansowane z UE przyczyniające się... http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/wiadomosci/zglos-swoj-projekt-do-konkursu-regiostars-2023/ Mon, 20 Mar 2023 15:42:23 GMT 393094