Wiadomości http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl Fri, 24 Nov 2017 16:11:53 GMT pl-pl Wiadomości Program Polska Wschodnia wyprzedza plan – roczne spotkanie przeglądowe z Komisją Europejską Realizacja Programu przebiega sprawnie, w wielu obszarach wyprzedzając zakładane cele roczne – drogi, koleje, transport miejski. Również pilotaż sztandarowego projektu – Platformy startowe dla nowych pomysłów, czyli kompleksowego wsparcia startupów, zakończył się... http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/wiadomosci/program-polska-wschodnia-wyprzedza-plan-roczne-spotkanie-przegladowe-z-komisja-europejska/ Fri, 24 Nov 2017 16:11:53 GMT 172803 Finansujemy MŚP! Programy i instrumenty finansowe UE w Polsce Zapraszamy na konferencję i warsztaty dla przedsiębiorców pt. "Finansujemy MŚP! Programy i instrumenty finansowe UE w Polsce", które odbędą się 11 i 12 grudnia 2017 r. w Warszawie: 11 grudnia 2017 r. - konferencja w siedzibie Ministerstwa Rozwoju, przy ul. Pl. Trzech Krzyży 3/5, 12... http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/wiadomosci/finansujemy-msp-programy-i-instrumenty-finansowe-ue-w-polsce/ Fri, 24 Nov 2017 13:38:34 GMT 172722 Wybrano projekty do dofinansowania z poddziałania 5.1.1 Regionalnego Programu Województwa Dolnośląskiego w trybie pozakonkursowym (1) 21 listopada 2017 roku Zarząd Województwa Dolnośląskiego, pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w sprawie naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju... http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/wiadomosci/wybrano-projekty-do-dofinansowania-z-poddzialania-511-programu-regionalnego-wojewodztwa-dolnoslaskiego-w-trybie-pozakonkursowym-3/ Thu, 23 Nov 2017 14:36:23 GMT 172432