Szkolenia i konferencje http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl Fri, 19 Apr 2019 11:39:03 GMT Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju pl-pl Szkolenia i konferencje Przygotowanie wniosku o płatność w systemie SL2014 z EFRR - szkolenie w Olsztynie Celem szkolenia jest przekazanie beneficjentom informacji na temat przygotowania wniosku o płatność w systemie SL2014 z EFRR. Szkolenie odbędzie się 4 czerwca 2019 roku od 08:00 do 15:00 w Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie, ul. Jagiellońska 91 A. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu... http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/przygotowanie-wniosku-o-platnosc-w-systemie-sl2014-z-efrr-olsztyn/ Fri, 19 Apr 2019 11:39:03 GMT 255964 Prawo zamówień publicznych i zasada konkurencyjności w ramach projektów finansowanych z FE - szkolenie w Olsztynie Celem szkolenia jest przekazanie beneficjentom informacji na temat prawa zamówień publicznych i zasady konkurencyjności w ramach projektów finansowanych z Funduszy Europejskich. Szkolenie odbędzie się 3 czerwca 2019 roku od 8:00 do 15:00 w Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w... http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/prawo-zamowien-publicznych-i-zasada-konkurencyjnosci-w-ramach-projektow-finansowanych-z-fe-olsztyn/ Fri, 19 Apr 2019 11:15:55 GMT 255958 Szkolenie w Olsztynie "Przygotowanie wniosku o płatność w systemie SL2014 z Europejskiego Funduszu Społecznego" Celem szkolenia jest przekazanie beneficjentom informacji na temat przygotowania wniosku o płatność w systemie SL2014 z Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkolenie odbędzie się 17 maja 2019 roku od 8:00 do 15:00 w Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie, ul. Jagiellońska 91 A.... http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/szkolenie-w-olsztynie-przygotowanie-wniosku-o-platnosc-w-systemie-sl2014-z-efs/ Fri, 19 Apr 2019 09:02:56 GMT 255952