Szkolenia i konferencje http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl Tue, 31 Jan 2023 16:15:36 GMT Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju pl-pl Szkolenia i konferencje Webinarium we Włocławku „Fundusze Europejskie na start firmy” Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich we Włocławku zaprasza na bezpłatne webinarium na temat możliwości pozyskania wsparcia na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Webinarium odbędzie się 9 lutego 2023 r. od 10:00 do 11:45. Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie... http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/webinarium-we-wloclawku-fundusze-europejskie-na-start-firmy/ Tue, 31 Jan 2023 16:15:36 GMT 388469 Szkolenie dotyczące kwalifikowalności wydatków oraz promocji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zaprasza na bezpłatne szkolenie stacjonarne , którego  celem jest wprowadzenie do nowej perspektywy FEM 2021-2027, przedstawienie założeń Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków w latach 2021-2027 oraz prezentacja... http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/szkolenie-dotyczace-kwalifikowalnosci-wydatkow-oraz-promocji-projektow-wspolfinansowanych-z-europejskiego-funduszu-spolecznego/ Tue, 31 Jan 2023 14:06:45 GMT 388427 Mobilne Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w województwie podkarpackim - luty 2023 r. Podczas konsultacji będzie można uzyskać informacje na temat wsparcia, jakie można uzyskać z Funduszy Europejskich m.in. na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub jej rozwój. Uczestnicy spotkania będą mogli uzyskać informacje na temat bezpłatnych szkoleń, jak również możliwości... http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/mobilne-punkty-informacyjne-funduszy-europejskich-w-wojewodztwie-podkarpackim-luty-2023-r/ Tue, 31 Jan 2023 14:00:52 GMT 388140