Szkolenia i konferencje http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl Thu, 01 Mar 2018 14:21:43 GMT Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju pl-pl Szkolenia i konferencje Mobilne Punkty Informacyjne w subregionie północnym województwa śląskiego 2018r. Podczas konsultacji będzie można uzyskać informacje na temat wsparcia, jakie można otrzymać z Funduszy Europejskich m.in. na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub jej rozwój. Uczestnicy spotkania będą mogli uzyskać informację na temat bezpłatnych szkoleń, jak również możliwości... http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/mobilne-punkty-informacyjne-w-subregionie-polnocnym-wojewodztwa-slaskiego-2018r/ Thu, 01 Mar 2018 14:21:43 GMT 191055 Spotkanie informacyjne w Słupsku dotyczące możliwości pozyskania wsparcia z Funduszy Europejskich 2014-2020 Celem spotkania jest przedstawienie możliwości pozyskania wsparcia m.in. przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, przedsiębiorców oraz organizacje pozarządowe, ze środków pochodzących z Regionalnego Programu Województwa Pomorskiego na lata... http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/spotkanie-informacyjne-w-slupsku-dotyczace-aktualnych-konkursow-w-ramach-regionalnego-programu-operacyjnego-wojewodztwa-pomorskiego-na-lata-2014-2020/ Fri, 23 Feb 2018 13:01:10 GMT 191412 Spotkanie informacyjne w Warszawie "CEF INFO DAY 2018" Zapraszamy przedstawicieli instytucji publicznych i prywatnych zainteresowanych aplikowaniem o wsparcie finansowe w zakresie II naboru CEF Transport Blending Call 2018. Podczas spotkania omówione zostaną procedury naboru, główne kryteria dotyczące składanych wniosków, wymogi... http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/cef-info-day-2018/ Thu, 22 Feb 2018 15:51:34 GMT 191134