Szkolenia i konferencje http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl Wed, 20 Oct 2021 15:14:55 GMT Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju pl-pl Szkolenia i konferencje Mobilne punkty informacyjne w województwie zachodniopomorskim - październik 2021 roku Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich z województwa zachodniopomorskiego zapraszają na indywidualne konsultacje podczas Mobilnych Punktów Informacyjnych, podczas których będzie można uzyskać informację m.in. o: środkach na otwarcie działalności gospodarczej, dotacjach i... http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/mobilne-punkty-informacyjne-w-wojewodztwie-zachodniopomorskim-pazdziernik-2021-r/ Wed, 20 Oct 2021 15:14:55 GMT 353445 Szkolenie online dotyczące pomocy publicznej i pomocy de minimis w ramach Programu Regionalnego Województwa Łódzkiego (1) Departament Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego zaprasza na bezpłatne szkolenie online „Pomoc publiczna i pomoc de minimis”. Najbliższe szkolenie odbędzie się 19 listopada 2021 r. od 9:00 do 14:00 (rekrutacja do 17 listopada 2021). W przypadku chęci... http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/szkolenie-online-dotyczace-pomocy-publicznej-i-pomocy-de-minimis-w-ramach-programu-regionalnego-wojewodztwa-lodzkiego-1/ Wed, 20 Oct 2021 11:49:27 GMT 355034 Szkolenie online dotyczące warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo w ramach Programu Regionalnego Województwa Łódzkiego Departament Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego zaprasza na bezpłatne szkolenie online „Warunki obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo”. Najbliższe szkolenie odbędzie się 29 października 2021 r. od 9:00 do... http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/szkolenie-online-dotycz%C4%85ce-warunk%C3%B3w-obni%C5%BCania-warto%C5%9Bci-korekt-finansowych-oraz-wydatk%C3%B3w-poniesionych-nieprawid%C5%82owo-w-ramach-programu-regionalnego-wojew%C3%B3dztwa-%C5%82%C3%B3dzkiego/ Wed, 20 Oct 2021 11:46:28 GMT 355032