Nabory wniosków http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl Mon, 25 Jan 2021 15:39:43 GMT pl-pl Nabory wniosków 4.6 Czyste powietrze / 4.6.1 Czyste powietrze – konkurs (403/21) 25 stycznia 2021 r. Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił nabór wniosków na dofinansowanie projektów dla poddziałania 4.6.1 Czyste powietrze - konkurs. Konkurs nr: RPSL.04.06.01-IZ.01-24-403/21. Konkurs nie jest podzielony na rundy. Ogłoszenie opublikowane przez Urząd... http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/46-czyste-powietrze-461-czyste-powietrze-konkurs-40321/ Mon, 25 Jan 2021 15:39:43 GMT 333235 COVIDONAL. Program aktywizacji oraz reintegracji społeczno-zawodowej osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w Lubelskim Obszarze Metropolitarnym w wyniku skutków pandemii koronawirusa http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/covidonal-program-aktywizacji-oraz-reintegracji-spo%C5%82eczno-zawodowej-os%C3%B3b-wykluczonych-lub-zagro%C5%BConych-ub%C3%B3stwem-i-wykluczeniem-spo%C5%82ecznym-w-lubelskim-obszarze-metropolitarnym-w-wyniku-skutk%C3%B3w-pandemii-koronawirusa/ Mon, 25 Jan 2021 12:31:53 GMT 333216 AKTYWNI 2021 http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/aktywni-2021/ Mon, 25 Jan 2021 09:13:04 GMT 333159