Nabory wniosków http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl Fri, 05 Jun 2020 15:04:00 GMT pl-pl Nabory wniosków 2.2 Inwestycje profilowane / 2.2.1 Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne (2)  Instytucja Pośrednicząca - Agencja Rozwoju Pomorza S.A. na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r.  ogłasza wezwanie konkursowe (zwane... http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/22-inwestycje-profilowane-221-inwestycje-profilowane-wsparcie-dotacyjne-2/ Fri, 05 Jun 2020 15:04:00 GMT 310205 Program reintegracji społeczno - zawodowej mieszkańców subregionu konińskiego http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/program-reintegracji-spo%C5%82eczno-zawodowej-mieszka%C5%84c%C3%B3w-subregionu-koni%C5%84skiego/ Fri, 05 Jun 2020 09:15:03 GMT 310197 OP@OLSKIE DLA LICEÓW - zdalne nauczanie zbliża! http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/op-olskie-dla-lice%C3%B3w-zdalne-nauczanie-zbli%C5%BCa/ Thu, 04 Jun 2020 14:14:15 GMT 310114