Nabory wniosków http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl Fri, 23 Oct 2020 15:17:08 GMT pl-pl Nabory wniosków Zwiększenie szans rozwojowych dzieci oraz doskonalenie kompetencji nauczycieli przedszkoli gminy Kolonowskie http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/zwi%C4%99kszenie-szans-rozwojowych-dzieci-oraz-doskonalenie-kompetencji-nauczycieli-przedszkoli-gminy-kolonowskie/ Fri, 23 Oct 2020 15:17:08 GMT 324390 Czas na zawodowców z Powiatu Żywieckiego http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/czas-na-zawodowc%C3%B3w-z-powiatu-%C5%BCywieckiego/ Fri, 23 Oct 2020 14:27:02 GMT 324374 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego (186) Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania- Tygiel Doliny Bugu" ogłasza nabór nr 14/2020 na operacje z zakresu typu projektu 9 Rewitalizacja małej skali, PRZEDSIĘWZIĘCIE 2.1.4 Rewitalizacja małej skali obiektów i obszarów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego... http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/86-inwestycje-na-rzecz-rozwoju-lokalnego-194/ Fri, 23 Oct 2020 14:03:25 GMT 324306