Nabory wniosków http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl Fri, 01 Jul 2022 12:12:24 GMT pl-pl Nabory wniosków Uaktywnij się z Euronauką! http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/uaktywnij-si%C4%99-z-euronauk%C4%85/ Fri, 01 Jul 2022 12:12:24 GMT 372856 Podziałanie 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT [konkurs nr RPKP.03.05.01-IZ.00-04-402/20]   Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz Miasto Bydgoszcz jako Instytucja Pośrednicząca w ramach instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa... http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/podzialanie-351-efektywnosc-energetyczna-w-sektorze-publicznym-i-mieszkaniowym-w-ramach-zit-konkurs-nr-rpkp030501-iz00-04-40220/ Thu, 30 Jun 2022 13:31:31 GMT 372742 Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych [konkurs nr RPKP.01.02.01-IZ.00-04-379/20]   Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ogłasza konkurs w ramach Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, Schemat:... http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/poddzialanie-121-wsparcie-procesow-badawczo-rozwojowych-konkurs-nr-rpkp010201-iz00-04-37920/ Thu, 30 Jun 2022 13:00:29 GMT 372674 5.2 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi - PSZOK ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 OGŁASZA w ramach Osi priorytetowej V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego nabór wniosków o dofinansowanie... http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/52-poprawa-gospodarowania-odpadami-komunalnymi-5/ Thu, 30 Jun 2022 12:27:30 GMT 372644 4.3 Wzmocnione kompetencje beneficjentów w procesie przygotowania i realizacji projektów (7) Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Polska Cyfrowa (POPC) ogłasza nabór dla działania 4.3 Sprawne zarządzanie i wdrażanie POPC. http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/43-wzmocnione-kompetencje-beneficjentow-w-procesie-przygotowania-i-realizacji-projektow-7/ Thu, 30 Jun 2022 09:04:57 GMT 372604 4.2 Spójny i skuteczny system informacji i promocji (7) Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Polska Cyfrowa (POPC) ogłasza nabór dla działania 4.2 Sprawne zarządzanie i wdrażanie POPC. http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/42-spojny-i-skuteczny-system-informacji-i-promocji-7/ Thu, 30 Jun 2022 08:47:24 GMT 372591 4.1 Sprawne zarządzanie i wdrażanie POPC (7) Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Polska Cyfrowa (POPC) ogłasza nabór dla działania 4.1 Sprawne zarządzanie i wdrażanie POPC. http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/41-sprawne-zarzadzanie-i-wdrazanie-popc-7/ Thu, 30 Jun 2022 08:24:46 GMT 372574 2.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego (4) WEZWANIE DO ZŁOŻENIA WNIOSKU W TRYBIE POZAKONKURSOWYMREGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY – LUBUSKIE 2020 OŚ PRIORYTETOWA 2 Rozwój cyfrowy DZIAŁANIE 2.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego PODDZIAŁANIE 2.1.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego – projekty realizowane... http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/21-rozwoj-spoleczenstwa-informacyjnego-4/ Wed, 29 Jun 2022 09:03:16 GMT 372514 Nabór w trybie pozakonkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (wezwanie nr RPKP.04.04.00-IZ.00-04-14R/22)   Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie pozakonkursowym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania... http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/nabor-w-trybie-pozakonkursowym-w-ramach-regionalnego-programu-operacyjnego-wojewodztwa-kujawsko-pomorskiego-na-lata-2014-2020-wezwanie-nr-rpkp040400-iz00-04-14r22/ Mon, 27 Jun 2022 12:02:16 GMT 372304 Nabór w trybie pozakonkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (wezwanie nr RPKP.13.02.00-IZ.00-04-13R/22)   Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie pozakonkursowym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania... http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/nabor-w-trybie-pozakonkursowym-w-ramach-regionalnego-programu-operacyjnego-wojewodztwa-kujawsko-pomorskiego-na-lata-2014-2020-wezwanie-nr-rpkp130200-iz00-04-13r22/ Mon, 27 Jun 2022 11:36:48 GMT 372291 Nabór w trybie pozakonkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (wezwanie nr RPKP.05.03.00-IZ.00-04-12R/22)   Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie pozakonkursowym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania... http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/nabor-w-trybie-pozakonkursowym-w-ramach-regionalnego-programu-operacyjnego-wojewodztwa-kujawsko-pomorskiego-na-lata-2014-2020-wezwanie-nr-rpkp050300-iz00-04-12r22/ Mon, 27 Jun 2022 10:20:12 GMT 372282 Działanie 6.5 Rozwój potencjału endogenicznego regionu [konkurs nr RPKP.06.05.00-IZ.00-04-429/22]   Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ogłasza konkurs w ramach Działania 6.5 Rozwój potencjału endogenicznego regionu, Schemat: Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w otoczeniu [1]... http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/dzialanie-65-rozwoj-potencjalu-endogenicznego-regionu-konkurs-nr-rpkp060500-iz00-04-42922/ Mon, 27 Jun 2022 09:50:32 GMT 372267 Zapraszamy MŚP z Małopolski z branży filmowej do wyjazdu na wizytę studyjną (10) http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/zapraszamy-msp-z-malopolski-z-branzy-filmowej-do-wyjazdu-na-wizyte-studyjna-1/ Thu, 23 Jun 2022 14:49:58 GMT 372173 10.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 (24) Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego ogłasza konkurs nr RPLD.10.01.00-IZ.00-10-002/22 na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działania X.1... http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/101-powrot-na-rynek-pracy-osob-sprawujacych-opieke-nad-dziecmi-do-lat-3-28/ Wed, 15 Jun 2022 11:44:26 GMT 371792 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego (236) NABÓR nr 7/2022 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski CEL OGÓLNY 2. Rozwój turystyki, sportu i rekreacji z wykorzystaniem walorów przyrodniczych, historycznych i kulturowych CEL SZCZEGÓŁOWY 2.2. Zachowanie i... http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/86-inwestycje-na-rzecz-rozwoju-lokalnego-246/ Tue, 14 Jun 2022 11:31:27 GMT 371612