Nabory wniosków http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl Fri, 25 Nov 2022 13:55:50 GMT pl-pl Nabory wniosków Wsparcie aktywności społeczno - zawodowej w Gminie Wyrzysk http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/wsparcie-aktywno%C5%9Bci-spo%C5%82eczno-zawodowej-w-gminie-wyrzysk/ Fri, 25 Nov 2022 13:55:50 GMT 382693 Chodzież OdNowa - Aktywna Integracja w zielonym zakątku Wielkopolski http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/chodzie%C5%BC-odnowa-aktywna-integracja-w-zielonym-zak%C4%85tku-wielkopolski/ Fri, 25 Nov 2022 13:05:31 GMT 382687 Małopolska Chmura Edukacyjna w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie IV http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/malopolska-chmura-edukacyjna-w-zespole-szkol-rolnicze-centrum-ksztalcenia-ustawicznego-w-czernichowie-iv/ Thu, 24 Nov 2022 10:07:59 GMT 382588 Małopolska Chmura Edukacyjna w Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie IV http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/ma%C5%82opolska-chmura-edukacyjna-w-zespole-szk%C3%B3%C5%82-techniczno-ekonomicznych-w-skawinie-iv/ Wed, 23 Nov 2022 18:39:19 GMT 382562 Małopolska Chmura Edukacyjna w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Krzeszowicach IV http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/ma%C5%82opolska-chmura-edukacyjna-w-zespole-szk%C3%B3%C5%82-ponadpodstawowych-w-krzeszowicach-iv/ Wed, 23 Nov 2022 18:19:51 GMT 382560 Małopolska Chmura Edukacyjna w Liceum Ogólnokształcącym w Skawinie IV http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/ma%C5%82opolska-chmura-edukacyjna-w-liceum-og%C3%B3lnokszta%C5%82c%C4%85cym-w-skawinie-iv/ Wed, 23 Nov 2022 17:20:49 GMT 382554 Rekrutacja na Kurs Uprawnienia w zakresie eksploatacji urządzeń elektrycznych do 1KV http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/rekrutacja-na-kurs-uprawnienia-w-zakresie-eksploatacji-urzadzen-elektrycznych-do-1kv/ Wed, 23 Nov 2022 14:57:09 GMT 382548 Rekrutacja na kurs EUCIP w części Core http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/rekrutacja-na-kurs-eucip-w-czesci-core/ Wed, 23 Nov 2022 14:44:22 GMT 382546 Rekrutacja na kurs ECDL - BASE http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/rekrutacja-na-kurs-ecdl-base/ Wed, 23 Nov 2022 14:19:15 GMT 382544 Rekrutacja na kurs operatora urządzeń transportu bliskiego http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/rekrutacja-na-kurs-operatora-urz%C4%85dze%C5%84-transportu-bliskiego/ Wed, 23 Nov 2022 13:11:41 GMT 382534 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej / 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne (2) Zarząd Województwa Podlaskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach:Osi... http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/53-efektywnosc-energetyczna-w-sektorze-mieszkaniowym-i-budynkach-uzytecznosci-publicznej-531-efektywnosc-energetyczna-w-budynkach-publicznych-w-tym-budownictwo-komunalne-2/ Mon, 21 Nov 2022 13:53:33 GMT 382402 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego (246) OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD NABÓR nr 8/2022 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania: Stowarzyszenie „Brama na Podlasie” Cel ogólny 3. Dostępność i atrakcyjność... http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/86-inwestycje-na-rzecz-rozwoju-lokalnego-256/ Mon, 21 Nov 2022 10:49:35 GMT 382368 3.4 Transport kolejowy (10) Zarząd Województwa Łódzkiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 ogłasza Konkurs dla naboru nr RPLD.03.04.00-IZ.00-10-001/22 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi... http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/34-transport-kolejowy-10/ Wed, 16 Nov 2022 09:32:25 GMT 382111 Kurs „Terminal mobilny w magazynie” w ZSiPO w Skale http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/kurs-terminal-mobilny-w-magazynie-w-zsipo-w-skale/ Tue, 15 Nov 2022 09:23:42 GMT 382019 Kurs spedycja w praktyce – dokumenty spedycyjne w ZSiPO w Skale (1) http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/kurs-spedycja-w-praktyce-dokumenty-spedycyjne-w-zsipo-w-skale-1/ Tue, 15 Nov 2022 08:46:51 GMT 382015