Nabory wniosków http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl Tue, 03 Aug 2021 13:15:33 GMT pl-pl Nabory wniosków 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe / 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego (26) 3 września 2021 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu ogłasza nabór zamknięty na projekty konkursowe współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku... http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/12-wsparcie-osob-mlodych-na-regionalnym-rynku-pracy-projekty-konkursowe-121-wsparcie-udzielane-z-europejskiego-funduszu-spolecznego-32/ Tue, 03 Aug 2021 13:15:33 GMT 349312 Rekrutacja na kursy zawodowe w ZSTE w Skawinie: Kurs prawa jazdy kategorii B http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/rekrutacja-na-kursy-zawodowe-w-zste-w-skawinie-kurs-prawa-jazdy-kategorii-b/ Mon, 02 Aug 2021 09:31:45 GMT 349214 Nabór w trybie pozakonkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 [wezwanie nr RPKP.06.05.00-IZ.00-04-99P/21]   Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie pozakonkursowym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania... http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/nabor-w-trybie-pozakonkursowym-w-ramach-regionalnego-programu-operacyjnego-wojewodztwa-kujawsko-pomorskiego-na-lata-2014-2020-wezwanie-nr-rpkp060500-iz00-04-99p21/ Fri, 30 Jul 2021 13:29:17 GMT 349138 2. Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia, Interreg Czechy-Polska 2 sierpnia 2021 roku Instytucja Zarządzająca Programu INTERREG V-A Republika Czeska–Polska ogłosi nabór wniosków w ramach osi priorytetowej 2: Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia. http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/2-rozwoj-potencjalu-przyrodniczego-i-kulturowego-na-rzecz-wspierania-zatrudnienia-interreg-czechy-polska/ Fri, 30 Jul 2021 13:17:33 GMT 349125 Nabór w trybie pozakonkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 [wezwanie nr RPKP.01.04.03-IZ.00-04-01R/21]   Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie pozakonkursowym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach... http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/nabor-w-trybie-pozakonkursowym-w-ramach-regionalnego-programu-operacyjnego-wojewodztwa-kujawsko-pomorskiego-na-lata-2014-2020-wezwanie-nr-rpkp010403-iz00-04-01r21/ Fri, 30 Jul 2021 11:58:49 GMT 349114 Organizacja opieki nad dziećmi do lat 3 szansą na zwiększenie zatrudnienia w Gminie Lipusz http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/organizacja-opieki-nad-dzie%C4%87mi-do-lat-3-szans%C4%85-na-zwi%C4%99kszenie-zatrudnienia-w-gminie-lipusz/ Fri, 30 Jul 2021 09:55:27 GMT 349106 Zwiększenie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3 poprzez utworzenie i funkcjonowanie gminnego żłobka w Studzienicach http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/zwi%C4%99kszenie-dost%C4%99pu-do-opieki-nad-dzie%C4%87mi-do-lat-3-poprzez-utworzenie-i-funkcjonowanie-gminnego-%C5%BC%C5%82obka-w-studzienicach/ Fri, 30 Jul 2021 09:42:10 GMT 349100 9.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych / 9.2.3 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – ZIT Zielona Góra (2) ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z siedzibą w Zielonej Górze ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020 OGŁASZA KONKURS Nr RPLB.09.02.03-IZ.00-08-K01/21 w ramach Regionalnego Programu... http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/92-rozwoj-obszarow-zmarginalizowanych-923-rozwoj-obszarow-zmarginalizowanych-zit-zielona-gora-2/ Thu, 29 Jul 2021 12:49:40 GMT 349042 9.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych / 9.2.1 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – projekty realizowane poza formułą ZIT (1) ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z siedzibą w Zielonej Górze ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020 OGŁASZA KONKURS Nr RPLB.09.02.01-IZ.00-08-K01/21 w ramach Regionalnego Programu... http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/92-rozwoj-obszarow-zmarginalizowanych-921-rozwoj-obszarow-zmarginalizowanych-projekty-realizowane-poza-formula-zit-1/ Thu, 29 Jul 2021 12:06:29 GMT 349015 Pracownicy 30+. Program aktywizacji zawodowej mieszkańców obszaru metropolitalnego III http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/pracownicy-30plus-program-aktywizacji-zawodowej-mieszka%C5%84c%C3%B3w-obszaru-metropolitalnego-iii/ Wed, 28 Jul 2021 14:05:53 GMT 348968 System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku – komponent aktywnej integracji II http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/system-aktywizacji-spo%C5%82eczno-zawodowej-w-gda%C5%84sku-komponent-aktywnej-integracji-ii/ Wed, 28 Jul 2021 13:52:30 GMT 348961 1.1 Nowoczesna infrastruktura badawcza publicznych jednostek naukowych. Konkurs nr RPWM.01.01.00-IZ.00-28-001/21 Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, ogłasza nabór w ramach Działania Działanie 1.1 Nowoczesna infrastruktura badawcza publicznych jednostek... http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/11-nowoczesna-infrastruktura-badawcza-publicznych-jednostek-naukowych-konkurs-nr-rpwm010100-iz00-28-00121/ Wed, 28 Jul 2021 09:58:17 GMT 348768 Wspieramy najlepszych IV http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/wspieramy-najlepszych-iv/ Wed, 28 Jul 2021 09:40:03 GMT 348932 2.21 Poprawa zarządzania, rozwoju kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach (11) Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.21 Poprawa zarządzania, rozwoju kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach, typ projektu 1:Akademia Menadżera MMŚP – kompetencje w zakresie cyfryzacji, w ramach II... http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/221-poprawa-zarzadzania-rozwoju-kapitalu-ludzkiego-oraz-wsparcie-procesow-innowacyjnych-w-przedsiebiorstwach-13/ Fri, 23 Jul 2021 16:19:27 GMT 348778 Zapraszamy MŚP z Małopolski z branży filmowej do wyjazdu na wizytę studyjną. (1) http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/zapraszamy-m%C5%9Bp-z-ma%C5%82opolski-z-bran%C5%BCy-filmowej-do-wyjazdu-na-wizyt%C4%99-studyjn%C4%85-1/ Fri, 23 Jul 2021 11:17:19 GMT 348727