Nabory wniosków http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl Mon, 20 Aug 2018 14:31:47 GMT pl-pl Nabory wniosków 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego (101) OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD  NABÓR nr 14/2018  w ramach  Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 – 2020  Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem... http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/91-rewitalizacja-spoleczna-i-ksztaltowanie-kapitalu-spolecznego-101/ Mon, 20 Aug 2018 14:31:47 GMT 219417 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego (82) OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD NABÓR nr 13/2018 w ramach  Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 - 2020  Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” Cel... http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/86-inwestycje-na-rzecz-rozwoju-lokalnego-83/ Mon, 20 Aug 2018 13:45:10 GMT 219377 8.2 Wsparcie osób poszukujących pracy (3) Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w... http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/82-wsparcie-osob-poszukujacych-pracy-5/ Mon, 20 Aug 2018 12:24:53 GMT 219373