Nabory wniosków http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl Fri, 22 Jun 2018 14:13:34 GMT pl-pl Nabory wniosków 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne / 9.2.5 Rozwój usług społecznych – konkurs(262/18) Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie projektów dla poddziałania 9.2.5 Rozwój usług społecznych - konkurs  Konkurs nr RPSL.09.02.05-IZ.01-24-262/18 Ogłoszenie opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa... http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/92-dostepne-i-efektywne-uslugi-spoleczne-i-zdrowotne-925-rozwoj-uslug-spolecznych-konkurs26218/ Fri, 22 Jun 2018 14:13:34 GMT 211458 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej (4) Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie pełniący rolę instytucji Pośredniczącej oraz Instytucji Organizującej nabór, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektu w trybie pozakonkursowym. Przedmiotem naboru są projekty współfinansowane z Europejskiego... http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/71-programy-na-rzecz-integracji-osob-i-rodzin-zagrozonych-ubostwem-ilub-wykluczeniem-spolecznym-ukierunkowane-na-aktywizacje-spoleczno-zawodowa-wykorzystujaca-instrumenty-aktywizacji-edukacyjnej-spolecznej-zawodowej-14/ Thu, 21 Jun 2018 13:33:26 GMT 211315 Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wolsztyńskim (IV) http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/aktywizacja-osob-mlodych-pozostajacych-bez-pracy-w-powiecie-wolsztynskim-iv/ Thu, 21 Jun 2018 12:37:07 GMT 211289