Nabory wniosków http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl Mon, 17 Jan 2022 15:23:58 GMT pl-pl Nabory wniosków Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie ciechanowskim - IWES 4 http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/inkubacja-i-wsparcie-ekonomii-spo%C5%82ecznej-w-subregionie-ciechanowskim-iwes-4/ Mon, 17 Jan 2022 15:23:58 GMT 361818 Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie radomskim - IWES 4 http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/inkubacja-i-wsparcie-ekonomii-spo%C5%82ecznej-w-subregionie-radomskim-iwes-4/ Mon, 17 Jan 2022 15:07:37 GMT 361815 WŁĄCZNIK - program aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców Mazowsza http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/w%C5%82%C4%85cznik-program-aktywizacji-spo%C5%82eczno-zawodowej-mieszka%C5%84c%C3%B3w-mazowsza/ Mon, 17 Jan 2022 15:03:02 GMT 361809 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie strzeleckim (VII). http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/aktywizacja-zawodowa-os%C3%B3b-bezrobotnych-w-tym-zw%C5%82aszcza-znajduj%C4%85cych-si%C4%99-w-szczeg%C3%B3lnie-trudnej-sytuacji-na-rynku-pracy-w-powiecie-strzeleckim-vii/ Fri, 14 Jan 2022 14:54:41 GMT 361709 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie prudnickim (VII). http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/aktywizacja-zawodowa-os%C3%B3b-bezrobotnych-w-tym-zw%C5%82aszcza-znajduj%C4%85cych-si%C4%99-w-szczeg%C3%B3lnie-trudnej-sytuacji-na-rynku-pracy-w-powiecie-prudnickim-vii/ Fri, 14 Jan 2022 14:37:28 GMT 361705 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w mieście Opolu i powiecie opolskim (VII). http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/aktywizacja-zawodowa-os%C3%B3b-bezrobotnych-w-tym-zw%C5%82aszcza-znajduj%C4%85cych-si%C4%99-w-szczeg%C3%B3lnie-trudnej-sytuacji-na-rynku-pracy-w-mie%C5%9Bcie-opolu-i-powiecie-opolskim-vii/ Fri, 14 Jan 2022 14:26:37 GMT 361693 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie oleskim (VII). http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/aktywizacja-zawodowa-os%C3%B3b-bezrobotnych-w-tym-zw%C5%82aszcza-znajduj%C4%85cych-si%C4%99-w-szczeg%C3%B3lnie-trudnej-sytuacji-na-rynku-pracy-w-powiecie-oleskim-vii/ Fri, 14 Jan 2022 14:08:47 GMT 361680 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim (VII). http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/aktywizacja-zawodowa-os%C3%B3b-bezrobotnych-w-tym-zw%C5%82aszcza-znajduj%C4%85cych-si%C4%99-w-szczeg%C3%B3lnie-trudnej-sytuacji-na-rynku-pracy-w-powiecie-nyskim-vii/ Fri, 14 Jan 2022 13:51:35 GMT 361676 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie namysłowskim (VII). http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/aktywizacja-zawodowa-os%C3%B3b-bezrobotnych-w-tym-zw%C5%82aszcza-znajduj%C4%85cych-si%C4%99-w-szczeg%C3%B3lnie-trudnej-sytuacji-na-rynku-pracy-w-powiecie-namys%C5%82owskim-vii/ Fri, 14 Jan 2022 13:34:24 GMT 361672 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie krapkowickim (VII). http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/aktywizacja-zawodowa-os%C3%B3b-bezrobotnych-w-tym-zw%C5%82aszcza-znajduj%C4%85cych-si%C4%99-w-szczeg%C3%B3lnie-trudnej-sytuacji-na-rynku-pracy-w-powiecie-krapkowickim-vii/ Fri, 14 Jan 2022 13:16:58 GMT 361670 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego (227) OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD NABÓR nr 1/2022/EFRR w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju  Lokalnej Grupy Działania "Puszcza Białowieska"  Cel główny I.  Poprawa jakości życia... http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/86-inwestycje-na-rzecz-rozwoju-lokalnego-237/ Fri, 14 Jan 2022 12:27:14 GMT 361607 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie kluczborskim (VII). http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/aktywizacja-zawodowa-os%C3%B3b-bezrobotnych-w-tym-zw%C5%82aszcza-znajduj%C4%85cych-si%C4%99-w-szczeg%C3%B3lnie-trudnej-sytuacji-na-rynku-pracy-w-powiecie-kluczborskim-vii/ Fri, 14 Jan 2022 12:19:45 GMT 361655 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim (VII). http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/aktywizacja-zawodowa-os%C3%B3b-bezrobotnych-w-tym-zw%C5%82aszcza-znajduj%C4%85cych-si%C4%99-w-szczeg%C3%B3lnie-trudnej-sytuacji-na-rynku-pracy-w-powiecie-k%C4%99dzierzy%C5%84sko-kozielskim-vii/ Fri, 14 Jan 2022 12:07:44 GMT 361651 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie głubczyckim (VII). http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/aktywizacja-zawodowa-os%C3%B3b-bezrobotnych-w-tym-zw%C5%82aszcza-znajduj%C4%85cych-si%C4%99-w-szczeg%C3%B3lnie-trudnej-sytuacji-na-rynku-pracy-w-powiecie-g%C5%82ubczyckim-vii/ Fri, 14 Jan 2022 11:17:09 GMT 361633 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie brzeskim (VII). http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/aktywizacja-zawodowa-os%C3%B3b-bezrobotnych-w-tym-zw%C5%82aszcza-znajduj%C4%85cych-si%C4%99-w-szczeg%C3%B3lnie-trudnej-sytuacji-na-rynku-pracy-w-powiecie-brzeskim-vii/ Fri, 14 Jan 2022 10:30:26 GMT 361625