Nabory wniosków http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl Fri, 24 Nov 2017 15:14:22 GMT pl-pl Nabory wniosków 1.3 Rozwój przedsiębiorczości / 1.3.3 Rozwój przedsiębiorczości – ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej Konkurs 1.3.3 AB w dniu 23.11.2017r. ogłosiła Dolnośląska Instytucja Pośredniczącadip.dolnyslask.pl http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/13-rozwoj-przedsiebiorczosci-133-rozwoj-przedsiebiorczosci-zit-aglomeracji-jeleniogorskiej/ Fri, 24 Nov 2017 15:14:22 GMT 172781 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego (50) Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania- Tygiel Doliny Bugu" ogłasza nabór 18/2017 na operacje z zakresu typu projektu nr 10 Działania skierowane do rodzin, w tym rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym w ramach... http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/91-rewitalizacja-spoleczna-i-ksztaltowanie-kapitalu-spolecznego-50/ Fri, 24 Nov 2017 14:07:45 GMT 172597 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich (6) Ogłaszamy nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich – projekt pozakonkursowy gminy Reszel.   Nabór nr RPWM.08.01.00-IZ.00-28-024/17   Ogłoszenie opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa... http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/81-rewitalizacja-obszarow-miejskich-10/ Fri, 24 Nov 2017 07:19:32 GMT 172186