Nabory wniosków http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl Mon, 23 Apr 2018 09:04:29 GMT pl-pl Nabory wniosków Informacja o naborze ogłoszonym przez LGD „Ziemia Gotyku” w ramach działania 7.1 RPO WK-P na lata 2014-2020 [Numer konkursu nadany przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P: Nr RPKP.07.01.00-IZ.00-04-181/18; Numer konkursu nadany przez LGD: 6/2018] Instytucja Zarządzająca RPO WK-P informuje, iż Lokalna Grupa Działania „Ziemia Gotyku” ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania 7.1. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność. Numer konkursu: RPKP.07.01.00-IZ.00-04-181/18 (nr konkursu w ramach LGD:... http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/informacja-o-naborze-ogloszonym-przez-lgd-ziemia-gotyku-w-ramach-dzialania-71-rpo-wk-p-na-lata-2014-2020-numer-konkursu-nadany-przez-instytucje-zarzadzajaca-rpo-wk-p-nr-rpkp070100-iz00-04-18118-numer-konkursu-nadany-przez-lgd-62018/ Mon, 23 Apr 2018 09:04:29 GMT 202062 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną / 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną (5) Instytucja Zarządzająca Kujawsko-Pomorskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 ogłasza konkurs w ramach Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałania 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Schemat: Inwestycje związane z budową, adaptacją,... http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/61-inwestycje-w-infrastrukture-zdrowotna-i-spoleczna-612-inwestycje-w-infrastrukture-spoleczna-5/ Mon, 23 Apr 2018 08:42:28 GMT 202051 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych (4) Instytucja Zarządzająca Kujawsko-Pomorskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 ogłasza konkurs w ramach Działania 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych, Schemat: Modernizacja oświetlenia ulicznego w ramach polityki terytorialnej (konkurs Nr... http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/34-zrownowazona-mobilnosc-miejska-i-promowanie-strategii-niskoemisyjnych-4/ Mon, 23 Apr 2018 08:25:31 GMT 202040