Nabory wniosków http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl Fri, 31 Mar 2023 16:09:36 GMT pl-pl Nabory wniosków 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu Ogłoszenie o naborze FEMA.02.04 -IP.01-002/23 Instytucja ogłaszająca nabór: Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa (od 2 maja 2023 r.: ul. Inflancka 4, 00-189 Warszawa) http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/24-dostosowanie-do-zmian-klimatu/ Fri, 31 Mar 2023 16:09:36 GMT 394580 6.11 Podmioty ekonomii społecznej Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Programem Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021 - 2027 z dniem 31.03.2023 r. ogłasza konkurs nr FEWP.06.11-IZ.00-001/23. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/611-podmioty-ekonomii-spolecznej/ Fri, 31 Mar 2023 16:08:46 GMT 394007 Ścieżka SMART nabór FENG.01.01-IP.01-002/23 NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU wprowadź nabór -  Ścieżka SMART w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki, 1 Priorytet Wsparcie dla uzupełnienia.  http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/sciezka-smart-nabor-feng0101-ip01-00223/ Thu, 30 Mar 2023 16:40:26 GMT 394317 11.1 Efektywność energetyczna – REACT-EU (1) WEZWANIE DO ZŁOŻENIA WNIOSKU W TRYBIE POZAKONKURSOWYM REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY – LUBUSKIE 2020 OŚ PRIORYTETOWA 11 REACT-EU wspiera Lubuskie DZIAŁANIE 11.1 Efektywność energetyczna – REACT-EU  WEZWANIE Nr RPLB.11.01.00-IZ.00-08-P01/23 http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/111-efektywnosc-energetyczna-react-eu-1/ Thu, 30 Mar 2023 11:54:05 GMT 394195 1.1 Ścieżka SMART (1) Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza nabór w ramach działania „Ścieżka SMART”, Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027. http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/11-sciezka-smart-1/ Thu, 30 Mar 2023 11:49:32 GMT 394197 9.3 Rozwój infrastruktury edukacyjnej / 9.3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej – projekty realizowane poza formułą ZIT (5) WEZWANIE DO ZŁOŻENIA WNIOSKU W TRYBIE POZAKONKURSOWYM REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY – LUBUSKIE 2020 OŚ PRIORYTETOWA 9 Infrastruktura społeczna DZIAŁANIE 9.3 Rozwój infrastruktury edukacyjnej PODDZIAŁANIE 9.3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej – projekty realizowane... http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/93-rozwoj-infrastruktury-edukacyjnej-931-rozwoj-infrastruktury-edukacyjnej-projekty-realizowane-poza-formula-zit-5/ Thu, 30 Mar 2023 10:07:15 GMT 394179 Poddziałanie 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną [konkurs nr RPKP.06.01.01-IZ.00-04-438/23]   Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ogłasza konkurs w ramach Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, Schemat: Inwestycje w... http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/poddzialanie-611-inwestycje-w-infrastrukture-zdrowotna-konkurs-nr-rpkp060101-iz00-04-43823/ Wed, 29 Mar 2023 14:12:13 GMT 394104 5.5 Kultura - nr naboru FEPK.05.05-IZ.00-001/23 Zarząd Województwa Podkarpackiego jako Instytucja Zarządzająca programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, z siedzibą w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, ogłasza nabór wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w trybie niekonkurencyjnym, ze... http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/55-kultura-nr-naboru-fepk0505-iz00-00123/ Tue, 28 Mar 2023 13:38:36 GMT 393886 2.7 Lubelskie MŚP na rynkach zagranicznych Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie informuje o naborze nr FELU.02.07-IP.01-001/23 w ramach Działania 2.7 Lubelskie MŚP na rynkach zagranicznych, Priorytetu II Transformacja gospodarcza i cyfrowa regionu, programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/27-lubelskie-msp-na-rynkach-zagranicznych/ Tue, 28 Mar 2023 09:41:32 GMT 393762 Krok do Lepszej Przyszłości http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/krok-do-lepszej-przyszlosci/ Sun, 26 Mar 2023 16:53:52 GMT 393663 4. Współpraca instytucji i mieszkańców pogranicza, Interreg Czechy - Polska (fundusz małych projektów) (1) 28 lutego 2023 r. Wspólny Sekretariat Programu Interreg Czechy - Polska 2021-2027 ogłosił nabór w 4. priorytecie Współpraca instytucji i mieszkańców (FMP), 4.2. celu szczegółowym Pogłębianie więzi transgranicznych mieszkańców i instytucji pogranicza... http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/4-wspolpraca-instytucji-i-mieszkancow-pogranicza-interreg-czechy-polska-fundusz-malych-projektow-1/ Fri, 24 Mar 2023 10:16:48 GMT 393622 4. Współpraca instytucji i mieszkańców pogranicza, Interreg Czechy - Polska (fundusz małych projektów) 28 lutego 2023 r. Wspólny Sekretariat Programu Interreg Czechy - Polska 2021-2027 ogłosił nabór w 4. priorytecie Współpraca instytucji i mieszkańców (FMP), celu szczegółowym 4.1. Poprawa warunków funkcjonowania i rozwoju współpracy... http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/4-wspolpraca-instytucji-i-mieszkancow-pogranicza-interreg-czechy-polska-fundusz-malych-projektow/ Thu, 23 Mar 2023 16:52:23 GMT 393607 2. Turystyka, Interreg Czechy - Polska (fundusz małych projektów) 28 lutego 2023 r. Wspólny Sekretariat Programu Interreg Czechy - Polska 2021-2027 ogłosił nabór w 2. priorytecie Turystyka, celu szczegółowym Lepsze transgraniczne wykorzystanie potencjału turystyki zrównoważonej dla rozwoju gospodarczego pogranicza... http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/2-turystyka-1/ Thu, 23 Mar 2023 13:05:41 GMT 393501 1.7 Opolskie konkurencyjne Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki jako Instytucja Pośrednicząca we wdrażaniu Regionalnego Programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021 – 2027 w ramach realizacji zadań powierzonych przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021 – 2027-... http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/17-opolskie-konkurencyjne/ Thu, 23 Mar 2023 12:42:15 GMT 393487 1.2 Opolskie innowacyjne Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki jako Instytucja Pośrednicząca we wdrażaniu Regionalnego Programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021 – 2027 w ramach realizacji zadań powierzonych przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021 – 2027-... http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/12-opolskie-innowacyjne/ Thu, 23 Mar 2023 11:50:27 GMT 393392