Nabory wniosków http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl Fri, 19 Apr 2019 14:10:14 GMT pl-pl Nabory wniosków 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki (17) Instytucja Pośrednicząca Ministerstwo Edukacji Narodowej http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/215-ksztalcenie-i-szkolenie-zawodowe-dostosowane-do-potrzeb-zmieniajacej-sie-gospodarki-31/ Fri, 19 Apr 2019 14:10:14 GMT 256079 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego (103) OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD NABÓR nr 11/2019 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański  CEL główny 1: Poprawa jakości... http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/86-inwestycje-na-rzecz-rozwoju-lokalnego-105/ Fri, 19 Apr 2019 12:29:52 GMT 256033 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego (102) OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD NABÓR nr 10/2019 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański  CEL główny 1: Poprawa jakości... http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/86-inwestycje-na-rzecz-rozwoju-lokalnego-104/ Fri, 19 Apr 2019 11:37:19 GMT 256001