Nabory wniosków http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl Mon, 20 Jan 2020 11:57:56 GMT pl-pl Nabory wniosków 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe / 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 (26) Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie powiatowych urzędów pracy z województwa lubuskiego na okres 01.01.2020 r. – 31.03.2021 r. w ramach Osi priorytetowej I Rynek pracy otwarty dla wszystkich... http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/11-wsparcie-osob-mlodych-pozostajacych-bez-pracy-na-regionalnym-rynku-pracy-projekty-pozakonkursowe-111-wsparcie-udzielane-z-europejskiego-funduszu-spolecznego-programu-operacyjnego-wiedza-edukacja-rozwoj-2014-2020-2056/ Mon, 20 Jan 2020 11:57:56 GMT 289583 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Konkurs nr RPWM.04.01.00-IZ.00-28-001/20 Ogłaszamy nabór wniosków o dofinansowanie w ramach osi priorytetowej 4 Efektywność energetyczna, z działania 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych – w zakresie kategorii: 005 – Energia elektryczna (magazynowanie i... http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/41-wspieranie-wytwarzania-i-dystrybucji-energii-pochodzacej-ze-zrodel-odnawialnych-httpsrpowarmiamazuryplartykul6263dzialanie-41-wspieranie-wytwarzania-i-dystrybucji-energii-pochodzacej-ze-zrodel-odnawialnych-konkurs-nr-rpwm040100-iz00/ Mon, 20 Jan 2020 10:57:27 GMT 289479 Droga na szczyt http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/droga-na-szczyt/ Mon, 20 Jan 2020 10:36:19 GMT 289559