Nabory wniosków http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl Thu, 17 Oct 2019 12:22:58 GMT pl-pl Nabory wniosków 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego (2) http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/121-wsparcie-udzielane-z-europejskiego-funduszu-spo%C5%82ecznego-2/ Thu, 17 Oct 2019 12:22:58 GMT 278036 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa (2) ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z siedzibą w Zielonej Górze ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020 OGŁASZA KONKURSNr RPLB.04.03.00-IZ.00-08-K01/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego... http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/43-gospodarka-wodno-sciekowa-6/ Thu, 17 Oct 2019 09:10:03 GMT 277923 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych (12 nabór, tryb pozakonkursowy), Polska Cyfrowa W ramach naboru dopuszcza się typ projektów: - tworzenie lub rozwój e-usług publicznych (A2B, A2C) - tworzenie lub rozwój usług wewnątrzadministracyjnych (A2A) niezbędnych dla funkcjonowania e-usług publicznych (A2B,A2C) http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/21-wysoka-dostepnosc-i-jakosc-e-uslug-publicznych-12-nabor-tryb-pozakonkursowy-polska-cyfrowa/ Thu, 17 Oct 2019 08:12:27 GMT 277896