Nabory wniosków http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl Thu, 13 Aug 2020 15:21:45 GMT pl-pl Nabory wniosków 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP; RPSW.02.05.00-IZ.00-26-320/20 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pełniąca funkcję Instytucji Organizującej Nabór: ogłasza nabór nr RPSW.02.05.00-IZ.00-26-320/20 w trybie nadzwyczajnym dla... http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/25-wsparcie-inwestycyjne-sektora-msp-rpsw020500-iz00-26-32020/ Thu, 13 Aug 2020 15:21:45 GMT 318074 CENTRUM RODZINY W GMINIE MOSZCZENICA http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/centrum-rodziny-w-gminie-moszczenica/ Thu, 13 Aug 2020 12:35:00 GMT 318046 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego (175) Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania- Tygiel Doliny Bugu" ogłasza nabór nr 12/2020 na operacje z zakresu typu projektu 9 Rewitalizacja małej skali, PRZEDSIĘWZIĘCIE 2.1.4 Rewitalizacja małej skali obiektów i obszarów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego... http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/86-inwestycje-na-rzecz-rozwoju-lokalnego-183/ Thu, 13 Aug 2020 11:38:39 GMT 318007