Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

KPO

B2.2.2 Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne II kw, Krajowy Plan Odbudowy

PLANOWANY data naboru wniosków od II kwartał 2023 r. do III kwartał 2023 r.

Nabór wniosków dot. instalacji OZE realizowanych przez społeczności energetyczne – inwestycja B2.2.2, dla poszczególnych działań:        

 • Działanie A.1: Rozwój istniejących klastrów energii       
 • Działanie A.2: Rozwój istniejących spółdzielni energetycznych       
 • Działanie A.3: Rozwój nowych społeczności energetycznych działających w zakresie OZE.

 

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

nabór ciągły

Miejsce składania wniosków

Aplikacja WOD2021 w ramach systemu CST 2021 Instytucją organizującą nabór (JW) jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, pełniący rolę Jednostki wspierającej Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (JW).

Sposób składania wniosków

Forma elektroniczna

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie:       

 • klastry energii w rozumieniu art. 2 pkt 15a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii,        
 • spółdzielnie energetyczne w rozumieniu art. 2 pkt 33a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii,        
 • jednostki samorządu terytorialnego (JST) oraz ich związki, które nie są członkami istniejących klastrów energii, spółdzielni energetycznych lub innych społeczności energetycznych w rozumieniu ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii lub ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne oraz związek śląski.

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

Wsparcie przedinwestycyjne w ramach działania A.1, A.2 i A.3 będzie miało na celu opracowanie optymalnej formuły prawnoorganizacyjnej i modelu biznesowego na potrzeby uruchomienia lub rozwoju społeczności energetycznej oraz przygotowanie niezbędnych analiz i dokumentacji pod kątem przygotowania inwestycji. W ramach tego wsparcia będą finansowane m.in:       

 • strategie lokalnego rozwoju rynku energii;       
 • analizy prawne, biznesowe i techniczne, analizy lokalnego popytu i podaży energii;
 • inwentaryzacje lokalnych zasobów energetycznych (infrastruktury), a także potencjału w tym zakresie (np. zdolności do udostępniania przyłączy energetycznych);       
 • studia wykonalności, biznesplany, dokumenty typu due dilligence;       
 • dokumentacja techniczna, projekty budowlane, w tym programy funkcjonalno-użytkowe; 
 • analizy docelowego montażu finansowego inwestycji;
 • zatrudnienie dedykowanego personelu merytorycznego do zapewnienia trwałości i obsługi budowanych społeczności energetycznych.

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Kryteria horyzontalne - aktualizacja (PDF 180 KB)

Kryteria szczegółowe (DOCX 3 MB)

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

Maksymalny poziom dofinansowania w zakresie wsparcie przedinwestycyjnego:

 1. ok. 1,5 mln zł na jeden klaster energii;
 2. ok. 400 tys. zł na jedną spółdzielnię energetyczną;
 3. ok. 1,5 mln zł na jedno przedsięwzięcie zgłoszone przez JST. 

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

186 853 568 zł 

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru

W trakcie opracowywania

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

W trakcie opracowywania

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

W trakcie opracowywania

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

Podmiotowi Wnioskującemu przysługuje prawo wniesienia wniosku o ponowną ocenę przedsięwzięcia.

Pytania i odpowiedzi

Informacje na temat naborów znajduje się na stronie Ministerstwa Rozwoju i Technologii, e-mail b222@mrit.gov.pl