Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

KPO

B2.2.2 Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne, Krajowy Plan Odbudowy

AKTUALNY data naboru wniosków od 01.01.2023 do 31.12.2023

Nabór wniosków dot. instalacji OZE realizowanych przez społeczności energetyczne, dla działania B.1: Demonstracyjne projekty inwestycyjne realizowane przez społeczności energetyczne – inwestycja B2.2.2.

 

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

II półrocze 2024 r.

Miejsce składania wniosków

Aplikacja WOD2021 w ramach systemu CST 2021 Instytucją organizującą nabór (JW) jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, pełniący rolę Jednostki wspierającej Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (JW).

Sposób składania wniosków

Forma elektroniczna

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie są członkowie klastrów energii w rozumieniu ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii lub spółdzielnie energetyczne w rozumieniu ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (dalej jako społeczności energetyczne).

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

Wsparcie inwestycyjne w ramach działania B.1 jest ukierunkowane na demonstrację rozwiązań inwestycyjnych oraz modeli biznesowych, które mogą być stosowane przez społeczności energetyczne. Szczegółowy katalog kosztów kwalifikowanych zostanie określony w regulaminie naboru. 

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Kryteria w trakcie opracowania.

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

Maksymalny poziom dofinansowania w zakresie wsparcia inwestycyjnego wynosi ok. 23-27 mln zł na jedną społeczność energetyczną. Ostateczna wartość do ustalenia po przyjęciu rozstrzygnięć co do ilości wspartych społeczności w działaniu.

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

241 206 896 zł 

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru

W trakcie opracowywania.

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

W trakcie opracowywania.

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

W trakcie opracowywania.

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

Podmiotowi Wnioskującemu przysługuje prawo wniesienia wniosku o ponowną ocenę przedsięwzięcia.

Pytania i odpowiedzi

Informacje na temat naborów znajduje się na stronie Ministerstwa Rozwoju i Technologii, e-mail b222@mrit.gov.pl