Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

KPO

A1.2.2 Wsparcie przygotowania terenów inwestycyjnych pod potrzeby inwestycji o kluczowym znaczeniu dla gospodarki, Krajowy Plan Odbudowy

AKTUALNY data naboru wniosków od 01.01.2023 do 30.06.2023

Nabór wniosków o wsparcie przygotowania terenów inwestycyjnych pod potrzeby inwestycji o kluczowym znaczeniu dla gospodarki – inwestycja A1.2.2.

Cel inwestycji: Lepsze warunki do inwestowania, więcej atrakcyjnych terenów inwestycyjnych.

Korzyści:

  • Tereny inwestycyjne w pełni przystosowane do realizacji nowych przedsięwzięć.
  • Wzrost liczby inwestycji.
  • Nowa infrastruktura.
  • Rozwój lokalnej przedsiębiorczości.
  • Wzmocnienie lokalnego rynku pracy.
  • Know-how.
  • Większe wpływy z podatków.

Harmonogram:

  • I/II kwartał 2023 r. – ogłoszenie konkursu i jego przeprowadzenie.
  • IV kwartał 2023 r. – wejście w życie nowelizacji ustawy o wspieraniu nowych inwestycji.
  • 2023-2025 – realizacja projektów.

Pula środków: blisko 300 mln euro

Projekt w liczbach: 4,2 tys. hektarów uzbrojonych nowych terenów inwestycyjnych.

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

II kwartał 2023 r.

Miejsce składania wniosków

Ministerstwo Rozwoju i Technologii

Pl. Trzech Krzyży 3/5

00-507 Warszawa

Sposób składania wniosków

Forma papierowa.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Jednostki samorządu terytorialnego we współpracy z zarządzającymi obszarami (specjalne strefy ekonomiczne).

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

Niezbędne prace infrastrukturalne do przygotowania lokalizacji pod nowe inwestycje, m.in. scalenie gruntów, uregulowanie kwestii technicznych i prawnych, doprowadzenie niezbędnej infrastruktury (woda, gaz, energia), budowa powierzchni produkcyjnych i magazynowych na cele przemysłowe i usługowe.

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Opracowane, przed etapem konsultacji społecznych.

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

Do 50% wartości poniesionych nakładów.

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

1 344,6 mln zł.

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru

W trakcie opracowywania.

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

W trakcie opracowywania.

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

W trakcie opracowywania.

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

Wniosek o ponowną ocenę projektu.

Pytania i odpowiedzi

Proszę kierować na adres mailowy: SekretariatDRI@mrit.gov.pl

Linki

Informacje na temat naborów znajdują się na stronie Ministerstwa Rozwoju i Technologii