Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 9.2

9.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym / 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne-nabór pozakonkursowy, RPO Łódzkiego

Zakończony 15.07.2020

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

lipiec 2020 r.

Miejsce składania wniosków

Wnioskodawca przygotowuje wniosek w wersji elektronicznej, na obowiązującym formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu naboru. Wniosek należy przygotować za pośrednictwem generatora wniosków, dostępnego na stronie: www.wup-fundusze.lodzkie.pl  

Instytucja przyjmująca wnioski:

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi, ul. Wólczańska 49, 90-608 Łódź

Sposób składania wniosków

Wnioskodawca przygotowuje wniosek w wersji elektronicznej, na obowiązującym formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu naboru. Wniosek należy przygotować za pośrednictwem generatora wniosków, dostępnego na stronie: www.wup-fundusze.lodzkie.pl  

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie może ubiegać się wyłącznie Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Typ projektu przewidziany do realizacji w ramach naboru:

wsparcie bezpieczeństwa zdrowotnego na terenie województwa łódzkiego w związku z zagrożeniem epidemicznym/stanem epidemii z powodu COVID-19.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria zostały określone w Regulaminie naboru (DOCX 148 KB)

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania w projekcie wynosi 100,00%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektu wynosi  24 666 404,40 PLN.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

-

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi są zamieszczane na stronie www.rpo.wup.lodz.pl w zakładce Często zadawane pytania

Linki

Strona instytucji ogłaszającej konkurs www.rpo.wup.lodz.pl