Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 6.3

6.3.3 Zagospodarowanie rekreacyjne i turystyczne otoczenia zbiorników wodnych, RPO Małopolskiego

Zakończony 17.02.2017

Wyniki naboru

W dniu 23 stycznia 2020 r. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę Nr 99/20 w sprawie zmiany uchwały Nr 2034/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 5 grudnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.06.03.03-IZ.00-12-098/16 w ramach Działania 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, Poddziałanie 6.3.3 Zagospodarowanie rekreacyjne i turystyczne otoczenia zbiorników wodnych  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM).

Na mocy powyższej Uchwały ZWM dokonał aktualizacji Listy podstawowej projektów ocenionych i wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.06.03.03-IZ.00-12-098/16 poprzez wykreślenie projektów numer:
- RPMP.06.03.03-12-0307/17 pn. „Zagospodarowanie otoczenia Jeziora Rożnowskiego Gmina Czchów – pakiet 3-odcinek 2 i 4” złożonego przez Gminę Czchów,
- RPMP.06.03.03-12-0316/17 pn. „Centrum Rekreacji i Wypoczynku "Jaszczurówka” złożonego przez Gminę Mucharz,
- RPMP.06.03.03-12-0317/17 „Budowa Centrum Rekreacji GRODZISKO w Dąbrówce” złożonego przez Gminę Stryszów

Zaktualizowana Lista podstawowa projektów ocenionych i wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.06.03.03-IZ.00-12-098/16 (.pdf, 223 KB)

***

W dniu 27 czerwca 2019 r. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę Nr 1154/19 w sprawie zmiany uchwały Nr 2034/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 5 grudnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.06.03.03-IZ.00-12-098/16 w ramach Działania 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, Poddziałanie 6.3.3 Zagospodarowanie rekreacyjne i turystyczne otoczenia zbiorników wodnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM) (.pdf, 300 KB).

Na mocy powyższej Uchwały ZWM dokonał aktualizacji Listy podstawowej projektów ocenionych i wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.06.03.03-IZ.00-12-098/16 poprzez wykreślenie projektów numer:

RPMP.06.03.03-12-0283/17 pn. „Budowa turystycznego punktu widokowego w Drogini” złożonego przez Gminę Myślenice,
RPMP.06.03.03-12-0288/17 pn. „Zagospodarowanie zrekultywowanego terenu przy Jeziorze Rożnowskim w miejscowości Tęgoborze” złożonego przez Gminę Łososina Dolna,
RPMP.06.03.03-12-0292/17 „Rozbudowa Wyciągu Narciarskiego Polana Sosny (N49˚24'E20˚19') złożonego przez Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica S.A.

Zaktualizowana Lista podstawowa projektów ocenionych i wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.06.03.03-IZ.00-12-098/16 (.pdf, 226 KB).

***

W dniu 02 kwietnia 2019 r. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę Nr 523/19 w sprawie zmiany uchwały Nr 2034/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 5 grudnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.06.03.03-IZ.00-12-098/16 w ramach Działania 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, Poddziałanie 6.3.3 Zagospodarowanie rekreacyjne i turystyczne otoczenia zbiorników wodnych  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM).

Na mocy powyższej Uchwały ZWM dokonał aktualizacji Listy podstawowej projektów ocenionych i wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.06.03.03-IZ.00-12-098/16 poprzez wykreślenie projektów numer:
- RPMP.06.03.03-12-0303/17 pn. „Zagospodarowanie otoczenia Jeziora Rożnowskiego w miejscowości Bartkowa - Posadowa” złożonego przez Gminę Gródek nad Dunajcem,
- RPMP.06.03.03-12-0312/17 pn. „Rozbudowa ścieżek pieszo–rowerowych i tras turystycznych wraz z wykonaniem oznakowania turystyczno–informacyjnego na obszarze Przylasku Rusieckiego” złożonego przez Gminę Miejską Kraków,

Zaktualizowana Lista podstawowa projektów ocenionych i wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.06.03.03-IZ.00-12-098/16 (.pdf, 231 KB)

***

21 sierpnia 2018 r. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę Nr 1500/18 w sprawie zmiany uchwały Nr 2034/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 5 grudnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.06.03.03-IZ.00-12-098/16 w ramach Działania 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, Poddziałanie 6.3.3 Zagospodarowanie rekreacyjne i turystyczne otoczenia zbiorników wodnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (pdf, 281 KB) na mocy której dokonał:

  • wykreślenia projektu nr RPMP.06.03.03-12-0302/17 z Listy podstawowej projektów ocenionych i wybranych do dofinansowania,
  • korekty montażu finansowego dla projektów nr RPMP.06.03.03-IZ.00-12-307/17 oraz nr RPMP.06.03.03-IZ.00-12-316/17.

Niewykorzystana alokacja w ramach konkursu wynosi 24 793 710,35 zł. (22 571 541,31 zł z EFRR i 2 222 169,04 zł BP).

Lista projektów wybranych do dofinansowania (.pdf, 232 KB)

 ***

19.04.2018
Zarząd Województwa Małopolskiego na mocy Uchwały Nr 658/18 w sprawie zmiany uchwały Nr 2034/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 5 grudnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.06.03.03-IZ.00-12-098/16 w ramach Działania 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, Poddziałanie 6.3.3 Zagospodarowanie rekreacyjne i turystyczne otoczenia zbiorników wodnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (.pdf, 251 KB) dokonał wykreślenia projektu nr RPMP.06.03.03-12-0334/17 z Listy podstawowej projektów ocenionych i wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.06.03.03-IZ.00-12-098/16.

W związku z powyższym w ramach konkursu uwolniła się kwota w wysokości 5 519 800,56 zł. Niewykorzystana alokacja w ramach konkursu wynosi 22 413 443,69 zł.

Lista projektów wybranych do dofinansowania (.pdf, 233 KB)

 ***

13.02.2018
8 lutego 2018 r. Zarząd Województwa Małopolskiego na mocy Uchwały Nr 186/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 8 lutego 2018 roku w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.06.03.03-IZ.00-12-098/16 w ramach Działania 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, Poddziałanie 6.3.3 Zagospodarowanie rekreacyjne i turystyczne otoczenia zbiorników wodnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM) dokonał wyboru do dofinansowania kolejnych 5 projektów, które spełniły kryteria oceny i uzyskały wymaganą liczbę punktów.

Łączna kwota dofinansowania przyznana niniejszą uchwałą wynosi 23 668 735,84 zł (21 301 862,23 zł z EFRR i 2 366 873,61 zł z BP).

Lista podstawowa projektów ocenionych i wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.06.03.03-IZ.00-12-098/16

Niewykorzystana alokacja w ramach konkursu wynosi 16 893 643,13 zł.

 ***

6.12.2017
5 grudnia 2017r. Zarząd Województwa Małopolskiego na mocy Uchwały Nr 2034/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 5 grudnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.06.03.03-IZ.00-12-098/16 w ramach Działania 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, Poddziałanie 6.3.3 Zagospodarowanie rekreacyjne i turystyczne otoczenia zbiorników wodnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (.pdf, 216 KB)

dokonał wyboru do dofinansowania 27 projektów, które spełniły kryteria oceny i uzyskały wymaganą liczbę punktów. Łączna kwota dofinansowania przyznana niniejszą uchwałą wynosi 100 826 110,69 zł (94 438 073,64 zł z EFRR i 6 387 037,05 zł z BP).

Niewykorzystana alokacja w ramach konkursu wynosi 40 562 378,97 zł.

Pobierz listę (PDF, 228KB)

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

czerwiec 2017

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Departament Funduszy Europejskich
ul. Wielicka 72b
30-552 Kraków

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego e-RPO dostępnego na stronie internetowej www.erpo.malopolska.pl w dniach: od 30 grudnia 2016 r. (dzień otwarcia naboru) do dnia 17 lutego 2017 r. do godziny 15:00:00 (dzień zamknięcia naboru i godzina blokady Systemu e-RPO).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
  • jednostki organizacyjne JST, posiadające osobowość prawną,
  • przedsiębiorstwa,
  • partnerzy społeczni i gospodarczy, w tym organizacje pozarządowe.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Projekty składane w ramach konkursu muszą znajdować się na liście planowanych, podstawowych projektów i przedsięwzięć w ramach planu rozwoju zbiornika wodnego, który został uzgodniony i pozytywnie zaopiniowany przez IZ RPO WM. 

W ramach konkursu wspierane będą przedsięwzięcia związane z wykorzystaniem i rozwojem lokalnych zasobów przyrodniczych lub krajobrazowych, dotyczących zagospodarowania otoczenia zbiorników wodnych, poprzez budowę i rozbudowę infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. Jako część szerszego projektu (związanego z rozwojem infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej), możliwe będą działania związane z przygotowaniem terenów inwestycyjnych pod zagospodarowanie, w tym m.in. infrastruktura wodno-kanalizacyjna, drogi wewnętrzne. 

Zaplanowane w ramach Działania 6.3 przedsięwzięcia mają przyczynić się do tworzenia nowych miejsc pracy, w sposób bezpośredni. Oznacza to, iż w wyniku realizacji projektu musi zostać utworzone co najmniej jedno nowe miejsce pracy w wymiarze jednego pełnego etatu.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

75% Maksymalna kwota kosztów kwalifikowalnych projektu nie może przekroczyć 8 000 000,00 zł. Szczegółowe zasady ustalenia dopuszczalnego poziomu dofinansowania i warunków wsparcia określa Regulamin.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

141 387 489,66 zł. z zastrzeżeniem, iż co najmniej 20% alokacji dedykowane będzie przedsiębiorcom

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Zmiana regulaminu konkursu

12 września 2019 roku Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 1677/19 (.pdf, 97,7 KB) zmienił uchwały w sprawie przyjęcia regulaminów konkursu.

Aktualizacja treści wybranych załączników do wzoru umowy o dofinansowanie projektu, wzoru uchwały ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie oraz wzoru porozumienia o dofinansowaniu projektu, będących załącznikami do regulaminów konkursowych.

Załącznik do uchwały nr 1677/19 (.pdf, 1,82 MB)

24 maja 2018 roku Zarząd Województwa Małopolskiego uchwałą nr 895/18 (.pdf, 287 KB) zmienił uchwały w sprawie przyjęcia regulaminów konkursów dla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 i 12 Osi priorytetowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. Zmiany polegały, w szczególności, na dostosowaniu brzmienia załącznika nr 11 Zasady przetwarzania danych osobowych do załączników Umowy/Uchwały/Porozumienia o dofinansowanie dla Projektu realizowanego w ramach RPO WM na lata 2014-2020) do zapisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 – RODO), które wchodzi w życie od dnia 25 maja 2018 r. 

29 marca 2018 r. Zarząd Województwa Małopolskiego, Uchwałą nr 544/18 (.pdf, 440 KB), dokonał zmiany Regulaminu konkursu dla poddziałania 6.3.3 Zagospodarowanie rekreacyjne i turystyczne otoczenia zbiorników wodnych. 

Modyfikacja Regulaminu konkursu dotyczy doprecyzowania § 37, w zakresie dokumentów, bez których możliwy jest wybór projektu do dofinansowania oraz dokumentów, których dostarczenie możliwe jest wraz z wnioskiem o płatność. 

Ponadto, dokonano ujednolicenia dokumentu w związku z wcześniej wprowadzonymi zmianami. Zmiana Umowy o dofinansowanie projektu jest konsekwencją powyższej modyfikacji Regulaminu konkursu i dotyczy dokumentów, których dostarczenie możliwe jest wraz z wnioskiem o płatność. Pozostałe zmiany mają charakter porządkowy lub redakcyjny - przeczytaj komunikat.

15 lutego 2018 r. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę Nr 224/18 (.pdf, 296 KB) w sprawie zmiany uchwał w sprawie przyjęcia regulaminów konkursów dla 1, 2, 6, 11 i 12 Osi priorytetowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 - przeczytaj komunikat

26 października 2017 r. Zarząd Województwa Małopolskiego, uchwałą nr 1733/17 (.pdf, 431,6 KB), zmienił uchwały w sprawie przyjęcia regulaminów konkursów dla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 i 12 Osi priorytetowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. Zmiany polegały, w szczególności, na dostosowaniu brzmienia zapisów regulaminów konkursów do znowelizowanej ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 z późn. zm.; dalej jako Ustawa). Ponadto, w związku z tym, iż  w konsekwencji zmian wprowadzonych w Ustawie zniesiono wytyczne programowe, w tym Podręcznik kwalifikowania wydatków, dostosowano wzory umów o dofinansowanie projektów, wzory uchwał ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie oraz wzory porozumienia o dofinansowaniu projektu obowiązujące państwowe jednostki budżetowe.

Zgodnie z uchwałą nr 1781/17 (.pdf, 275,9 KB) podjętą w dniu 31 października 2017 r. przez Zarząd Województwa Małopolskiego, terminem, od którego będzie obowiązywał nowy wzór umowy/uchwały/porozumienia o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, jest 20 listopada 2017 r.

Załącznik nr 5 do Uchwały ZWM nr 1733/17 z dnia 26.10.2017 r. (.pdf, 1,8 MB)

7 lutego 2017 r. Zarząd Województwa Małopolskiego uchwałą nr 170/17 (.pdf, 424 KB) dokonał zmian w Regulaminie konkursu i niektórych załącznikach. Więcej informacji o zmianach w komunikacie

***

Regulamin konkursu (wersja obowiązująca od 29 marca 2018 r.) (.pdf, 638 KB)

Regulamin konkursu (wersja obowiązująca od 7 lutego 2017 r. do 28 marca 2018 r.) (.pdf, 632 KB)

Regulamin konkursu (wersja obowiązująca od 27 grudnia 2016 r. do 6 lutego 2017 r.) (.pdf, 629 KB)

Regulamin konkursu (wersja obowiązująca od 25 listopada 2016 r. do 26 grudnia 2016 r.) (.pdf, 629 KB)

Wszystkie załączniki do Regulaminu konkursu (wersja obowiązująca od 7 lutego 2017 r.) (.zip, 12,8 MB)

Wszystkie załączniki do Regulaminu konkursu (wersja obowiązująca od 25 listopada 2016 r. do 6 lutego 2017 r.) (.zip, 13 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu został określony w Załączniku nr 2 do Regulaminu.

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie został określony w Załączniku nr 6 do Regulaminu.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu została określona w Załączniku nr 7 do Regulaminu.

Pytania i odpowiedzi

Informacji dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie udziela Departament ZPO (Zespół ds. Informacji o Funduszach Europejskich, ul. Wielicka 72 B wejście od ul. Dworcowej, 30 – 552 Kraków, parter, w godzinach pracy: pon. 8:00 – 18:00, wt. – pt. 8:00 – 16:00).

Informacje można także uzyskać telefonicznie pod numerem telefonu (12) 616 0 616 oraz poprzez złożenie zapytania na adres e-mail: fem@umwm.pl.

Informacji dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie udzielają również Lokalne Punkty Informacyjne, w godzinach pracy: pon. 8:00 – 18:00, wt. – pt. 8:00 – 16:00:

  1. Punkt Informacyjny w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów, tel. (032) 627 23 10, (032) 627 23 11, fax. (032) 627 23 12, e-mail: fem_chrzanow@umwm.pl,
  2. Punkt Informacyjny w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, 33-300 Nowy Sącz, tel. (018) 442 25 78, (018) 442 25 79, fax. (018) 442 25 11, e-mail: fem_nowysacz@umwm.pl,
  3. Punkt Informacyjny w Nowym Targu, Al. 1000-lecia 35, 34-400 Nowy Targ, tel. (018) 540 90 32, tel./fax.: (018) 540 90 33, e-mail: fem_nowytarg@umwm.pl,
  4. Punkt Informacyjny w Tarnowie, ul. Wałowa 37, 33-100 Tarnów, tel. (014) 628 88 12, (014) 628 88 13, fax. (014) 628 88 11, e-mail: fem_tarnow@umwm.pl.

Linki

Strona Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego