Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POPC 4.3

4.3 Wzmocnione kompetencje beneficjentów w procesie przygotowania i realizacji projektów, Polska Cyfrowa

Zakończony 30.06.2017

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

Nieokreślony

Miejsce składania wniosków

Ministerstwo Rozwoju (Instytucja Zarządzająca dla Programu Polska Cyfrowa)
Pl. Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa

Sposób składania wniosków

W wersji elektronicznej za pośrednictwem aplikacji SL2014-PT.
Wnioski o dofinansowanie można składać tylko po zakończeniu procedury ich identyfikacji.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

  • Instytucja Zarządzająca POPC
  • Instytucja Pośrednicząca POPC
  • Ministerstwo Cyfryzacji (jako Instytucja wspierająca wdrażanie POPC).

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

Udzielenie wsparcia doradczo-szkoleniowego w zakresie przygotowania dokumentacji projektowej oraz aplikowania i realizacji projektów w ramach POPC. Realizowane wsparcie przyczyni się do wzmocnienia kompetencji beneficjentów, co przełoży się na wysoką jakość projektów w ramach Programu.

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

84,62%

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

5 000 000 euro

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru

W procedurze nie przewiduje się Regulaminu konkursu.

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór porozumienia o dofinansowaniu projektu.

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

Nie przewiduje się środków odwoławczych.

Pytania i odpowiedzi

Pytania należy kierować pod nr tel. 22 273 75 10, 22 273 74 76.