Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POPC 4.2

4.2 Spójny i skuteczny system informacji i promocji, Polska Cyfrowa

AKTUALNY data naboru wniosków od 30.06.2020 do 30.04.2021

Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Polska Cyfrowa (POPC) ogłasza nabór dla działania 4.2 Spójny i skuteczny system informacji i promocji.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Nieokreślony

Miejsce składania wniosków

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (Instytucja Zarządzająca dla Programu Polska Cyfrowa)
ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa

Sposób składania wniosków

W wersji elektronicznej za pośrednictwem aplikacji SL2014-PT.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

  • Instytucja Zarządzająca POPC
  • Instytucja Pośrednicząca POPC.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Działania informacyjne oraz szkolenia informacyjne odpowiadające potrzebom beneficjentów i potencjalnych beneficjentów związanym z aplikowaniem o środki w ramach Programu.

Kryteria wyboru projektów

Ocena wniosków będzie dokonywana w oparciu o kryteria wyboru zatwierdzone przez Komitet Monitorujący POPC.

Kryteria wyboru projektów. (PDF 227 KB)

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

84,63%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Nie wskazano.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

W procedurze nie przewiduje się Regulaminu konkursu.

Wzór wniosku o dofinansowanie

Instrukcja wypełniania wniosku. (PDF 805 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Nie przewiduje się środków odwoławczych.

Pytania i odpowiedzi

Pytania należy kierować na adres: agnieszka.sosin@mfipr.gov.pl