Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POWER 4.1

4.1 Skalowanie innowacji społecznej dotyczącej Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży, Wiedza Edukacja Rozwój

Zakończony 14.08.2020

IOK informuje, że w ramach naboru nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-026/20 wpłynęło 19 wniosków o dofinansowanie. Zgodnie z załącznikiem nr 4 do Regulaminu konkursu informujemy, że etap oceny merytorycznej zostanie zakończony w ciągu 60 dni od dnia przekazania oceniającym w ramach KOP wylosowanych projektów do oceny. 

Lista projektów skierowanych do negocjacji - miasta średnie (PDF 114 KB)

Lista projektów skierowanych do negocjacji - miasta wojewódzkie (PDF 119 KB)

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

ok.6 miesiący od zakończenia naboru

Miejsce składania wniosków

Wnioski w ramach niniejszego konkursu należy składać elektronicznie od 25 maja do 14 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA.

O terminie wpływu decydować będzie data i godzina wpływu wniosku do SOWA.

Sposób składania wniosków

Wnioski w ramach niniejszego konkursu należy składać elektronicznie od 25 maja do 14 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA.

O terminie wpływu decydować będzie data i godzina wpływu wniosku do SOWA.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wszystkie wymagania wobec wnioskodawcy zostały przedstawione w pkt 4 regulaminu konkursu.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W konkursie finansowane będzie utworzenie Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży (ŚCZP DiM), obejmującego trzy zintegrowane rodzaje działań: profilaktykę zaburzeń zdrowia psychicznego, usługi medyczne oraz oparcie społeczne.

Grupę docelową stanowią  dzieci poniżej 7 roku życia, dzieci i młodzież objęta obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki, uczniowie szkół ponadpodstawowych, jednak nie później niż do ukończenia 21 roku życia, doświadczające zaburzeń i chorób psychicznych.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w regulaminie konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

100 %

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Alokacja na konkurs wynosi 90 000 000 PLN

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w regulaminie konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania można kierować na adres e-mail: konkurs.makro@mfipr.gov.pl .

FAQ (PDF 283 KB)

FAQ 2 (PDF 71 KB)

FAQ 3 (PDF 35 KB)

Dodatkowe materiały

Prezentacja z konsultacji on - line z dnia 16.07.2020 (PDF 114 KB)

Prezentacja z konsultacji on - line z dnia 02.06.2020 (PDF 1 MB)