Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POWER 4.1

4.1 Innowacje społeczne, Wiedza Edukacja Rozwój

Zakończony 15.10.2017

Lista projektów wybranych do dofinansowania w konkursie Programuj z POWER.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Planuje się, że konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie ok. 5 miesięcy od zakończenia naboru wniosków.

Miejsce składania wniosków

Wnioski w ramach niniejszego konkursu przyjmowane będą od 15 września 2017 r. do 15 października 2017 r. do godz. 23:59.

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie muszą być dostarczone w formie elektronicznej za pośrednictwem SOWA (www.sowa.efs.gov.pl).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W konkursie nie ma ograniczeń co do katalogu podmiotów, które mogą wnioskować o dofinansowanie, niemniej wnioskodawcy i ich potencjalni partnerzy muszą spełniać pewne dodatkowe wymogi wskazane w regulaminie.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Na przygotowanie i przetestowanie na określonej grupie osób o różnym poziomie i rodzaju wykształcenia, wieku, doświadczeniu zawodowym różnych sposobów nabywania kompetencji na stanowisku pracy wykorzystującym umiejętności programowania.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w regulaminie konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

100 %

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Alokacja na konkurs wynosi 15 000 000 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

 

Uwaga! Zmiana regulaminu konkursu!

Informacja o zmianie regulaminu konkursu z dnia 03.10.2017 r. (DOCX 18 KB) 

Regulamin konkursu (DOCX 1 MB) - wersja obowiązująca z dnia 03.10.2017 r.

Regulamin konkursu (PDF 1 MB) - wersja obowiązująca z dnia 03.10.2017 r.

Regulamin konkursu (DOCX 1 MB) - wersja archiwalna obowiązująca do 02.10.2017 r.

Regulamin konkursu (PDF 952 KB) - wersja archiwalna obowiązująca do 02.10.2017 r.

Załącznik 1 Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 506 KB)

Załącznik 2 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (PDF 892 KB)

Załącznik 3 Minimalny zakres listu intencyjnego (DOC 345 KB)

Załącznik 3 Minimalny zakres listu intencyjnego (PDF 348 KB)

Załącznik 4 Wzór opisu koncepcji (DOCX 338 KB)

Załącznik 4 Wzór opisu koncepcji (PDF 341 KB)

Załącznik 5 Minimalny zakres umowy o współpracy ponadnarodowej (DOC 552 KB)

Załącznik 5 Minimalny zakres umowy o współpracy ponadnarodowej (PDF 496 KB)

Załącznik 6 Wzór karty weryfikacji poprawności wniosku (DOC 151 KB)

Załącznik 6 Wzór karty weryfikacji poprawności wniosku (PDF 263 KB)

Załącznik 7 Wzór karty oceny formalnej wniosku o dofinansowanie (DOC 208 KB)

Załącznik 7 Wzór karty oceny formalnej wniosku o dofinansowanie (PDF 454 KB)

Załącznik 8 Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie (DOC 248 KB)

Załącznik 8 Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie (PDF 429 KB)

Załącznik 9 Wzór karty weryfikacji kryterium kończącego negocjacje (DOC 154 KB)

Załącznik 9 Wzór karty weryfikacji kryterium kończącego negocjacje (PDF 224 KB)

Załącznik 10 Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronności (DOC 149 KB)

Załącznik 10 Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronności (PDF 284 KB)

Załącznik 11 Wzór oświadczenie eksperta o bezstronności (DOC 150 KB)

Załącznik 11 Wzór oświadczenie eksperta o bezstronności (PDF 286 KB)

Załącznik 12 Wzór deklaracji poufności dla pracownika KOP (DOC 148 KB)

Załącznik 12 Wzór deklaracji poufności dla pracownika KOP (PDF 283 KB)

Załącznik 13 Wzór deklaracji poufności dla obserwatora uczestniczącego w pracach KOP (DOC 147 KB)

Załącznik 13 Wzór deklaracji poufności dla obserwatora uczestniczącego w pracach KOP (PDF 283 KB)

Załącznik 14 Wzór umowy o dofinansowanie (DOC 16 MB)

Załącznik 14 Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 1 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie określa załącznik nr 1 (PDF 506 KB).

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie określa załącznik 14 (PDF 1 MB).

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w regulaminie konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania można kierować na adres e-mail: konkurs.makro3@mr.gov.pl.

Odpowiedzi (DOC 154 KB) na pytania, które wpłynęły do Instytucji ogłaszającej Konkurs (cz.1)

Odpowiedzi (DOC 151 KB) na pytania, które wpłynęły do Instytucji ogłaszającej Konkurs (cz.2)

Odpowiedzi (DOC 140 KB) na pytania, które wpłynęły do Instytucji ogłaszającej Konkurs (cz.3)

 

Spotkanie informacyjne

Ministerstwo Rozwoju zaprasza na spotkanie informacyjne dla zainteresowanych składaniem wniosku o dofinansowanie na realizację projektu w ramach konkursu Programuj z PO WER nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-012/17, w ramach Działania 4.1 PO WER Innowacje społeczne.

Spotkanie odbędzie się w siedzibie Ministerstwa Rozwoju, ul. Wspólna 2/4 Warszawa w dniu 18 września 2017 r. (poniedziałek) w sali nr 5114 A w godz. 10:00 - 14:00.

W trakcie spotkania przedstawione zostaną założenia ogłoszonego konkursu oraz kryteria wyboru projektów. Spotkanie będzie szansą na uzyskanie odpowiedzi na pytania i wątpliwości dotyczące procesu naboru i późniejszej realizacji projektów wybranych w ramach konkursu.

Osoby zainteresowane spotkaniem prosimy o wysłanie zgłoszenia (DOC 161 KB) na adres paulina.pekalska@mr.gov.pl lub konkurs.makro3@mr.gov.pl. W przypadku osób z niepełnosprawnościami, prosimy o poinformowanie organizatora o swoich szczególnych potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy, a także sprawną obsługę spotkania.

Spotkanie dedykowane jest podmiotom zainteresowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu w ramach konkursu Programuj z PO WER.