Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 3.3

3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym, nr: RPSW.03.03.00-IZ.00-26-157/17, RPO Świętokrzyskiego

Zakończony 5.04.2018

Uchwała Nr 2785/20 (PDF 109 KB)

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 2785/20 (PDF 235 KB)

Uchwała Nr 2622/20 (PDF 114 KB)

Załącznik nr 2 do uchwały Nr 2622/20  (PDF 235 KB)

Uchwała nr 2423/20 (PDF 114 KB)

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 2423/20 (PDF 203 KB)

Uchwała nr 2259/20 (PDF 153 KB)

Załącznik_nr_1_do_zmiany_uchwały_-_zmiana_nazwy_wnioskodawcy (PDF 228 KB)

Załącznik_nr_2_do_zmiany_uchwały_-_zmiana_nazwy_wnioskodawcy (PDF 203 KB)

Uchwała nr 2174/20 (PDF 160 KB)

Załączniki do  zmiany uchwały - wybór rezerwowej uchwala nr 2174 20 (PDF 203 KB)

Uchwała nr 1673 (PDF 642 KB)

Zaktualizowana Lista projektów warunkowo wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPSW.03.03.00-IZ.00-26-15717 z wyłączeniem OSI. (PDF 184 KB)

Zaktualizowana Lista rezerwowa projektów w ramach konkursu nr RPSW.03.03.00-IZ.00-26-15717 z wyłączeniem obszaru OSI (PDF 146 KB)

Zaktualizowana lista podstawowa projektów w ramach konkursu nr RPSW.03.03.00-IZ.00-26-157/17   (PDF 1 MB)

Zaktualizowana lista rezerwowa projektów w ramach konkursu nr RPSW.03.03.00-IZ.00-26-157/17   (PDF 542 KB)

Uchwała nr 301/19 (PDF 472 KB)

Wybór projektów (PDF 417 KB)

Lista rezerwowa projektów w ramach konkursu nr RPSW.03.03.00-IZ.00-26-157/17 z wyłączeniem obszaru OSI (PDF 185 KB)

Lista projektów warunkowo wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPSW.03.03.00-IZ.00-26-157/17 z wyłączeniem OSI  (PDF 219 KB)

Lista projektów warunkowo wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPSW.03.03.00-IZ.00-26-157-17 dla obszaru OSI (PDF 173 KB)

Lista Członków Komisji Oceny Projektów (PDF 387 KB)

Eksperci z listy wykazu kandydatów na ekspertów przyjętych uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 3244/17 z dnia 22 listopada 2017r. (PDF 460 KB)

Zakończenie naboru projektów w ramach konkursu zamkniętego nr RPSW.03.03.00-IZ.00-26-157/17 (PDF 290 KB)

Wyniki naboru 30.06.2018

Podpisanie umowy o dofinansowanie z Gminą Szydłów (DOCX 64 KB)

Podpisanie umowy o dofinansowanie POWIATEM PIŃCZOWSKIM – KOMENDĄ POWIATOWĄ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PIŃCZOWIE (DOCX 64 KB) 

Podpisanie umowy o dofinansowanie z gminą Solec- Zdój (DOCX 64 KB)

Informacja z podpisanej umowy w ramach konkursu (DOCX 249 KB) 

Podpisanie umowy o dofinansowanie z Ochotniczą Strażą Pożarną w Wiązownicy Dużej  (DOCX 4 MB)

Podpisanie umowy o dofinansowanie z POWIATEM PIŃCZOWSKIM  (DOCX 67 KB)

Podpisanie umowy o dofinansowanie ze WSPÓLNOTĄ MIESZKANIOWĄ SANDOMIERSKA 108 DWIKOZY  (DOCX 14 KB)

Podpisanie umowy ze SPÓŁDZIELNIĄ MIESZKANIOWĄ „WZGÓRZE”  (DOCX 64 KB)

Podpisanie umowy z Gminą Pawłów (DOCX 64 KB)

Podpisanie umowy z Gminą Daleszyce (DOCX 64 KB)

Podpisanie umowy ze ŚWIĘTOKRZYSKIM CENTRUM ONKOLOGII SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZAKŁADEM OPIEKI ZDROWOTNEJ W KIELCACH  (DOCX 68 KB)

Podpisanie umowy z Powiatem Pińczowskim  (DOCX 14 KB)

Podpisanie pre-umowy z Gminą Sobków (DOCX 66 KB)

Podpisanie pre-umowy ze Wspólnotą Mieszkaniową Sandomierska 108 Dwikozy  (DOCX 4 MB)

Podpisanie 10 pre-umów z Wnioskodawcami (DOCX 4 MB)

Podpisanie umowy z Gminą Dwikozy (DOCX 14 KB)

Podpisanie umowy z Gminą Kluczewsko (DOCX 68 KB)

Podpisanie umowy ze WSPÓLNOTĄ MIESZKANIOWĄ NIERUCHOMOŚCI  (DOCX 15 KB)

Podpisanie pre-umowy ze Szpitalem Kieleckim Św. Aleksandra Sp. z o. o. (DOCX 68 KB)

Podpisanie umowy z GMINĄ OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI, ZWIĄZKIEM HARCERSTWA POLSKIEGO CHORĄGWIĄ KIELECKĄ, GMINĄ JĘDRZEJÓW, GMINĄ SKARŻYSKO-KAMIENNA (DOCX 71 KB)

Podpisanie umowy z Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym (DOCX 68 KB)

Podpisanie umowy z Gminą Radoszyce (DOCX 68 KB)

Podpisanie umowy z Gminą Mirzec (DOCX 68 KB)

Podpisanie umowy z Gminą Łagów (DOCX 4 MB)

STAROPOLSKA_SZKOŁA_WYŻSZA_0082_3.3_Informacja_na_strone_o_podpisaniu_Umowy (DOCX 66 KB)

Podpisanie umowy z Gminą Fałków (DOCX 68 KB)

Podpisanie umowy z Gminą Końskie (DOCX 68 KB)

Podpisanie umowy z Gminą Staszów (DOCX 68 KB)

Podpisanie umowy z Gminą Łopuszno (DOCX 68 KB)

Podpisanie umowy z Gminą Chmielnik (DOCX 68 KB)

Podpisanie umowy ze Szpitalem Powiatowym w Chmielniku (DOCX 68 KB)

Podpisanie umowy o dofinansowanie z OCHOTNICZĄ STRAŻĄ POŻARNĄ W KONIEMŁOTACH (DOCX 68 KB)

Podpisanie umowy Powiat Pińczowski (DOCX 18 KB)

Podpisanie umowy z KOMENDĄ POWIATOWĄ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W STARACHOWICACH (DOCX 66 KB) 

Podpisanie umowy z Ochotniczą Strażą Pożarną w Łukawicy   (DOCX 4 MB)

Podpisanie umowy z Ochotniczą Strażą Pożarną w Niemścicach (DOCX 4 MB)

Podpisanie umowy z Gminą Masłów (DOCX 68 KB)

Podpisanie umowy z Powiatem Jędrzejowskim (DOCX 68 KB)

Podpisanie umowy z Gminą Stąporków (DOCX 68 KB)

Podpisanie umowy z Gminą Starachowice (DOCX 66 KB)

Podpisanie umowy z Gminą Sędziszów (DOCX 68 KB)

Podpisanie umowy z Gminą Waśniów (DOCX 68 KB)

Podpisanie umowy z Gminą Bieliny (DOCX 248 KB)

Podpisanie umowy z Gminą Nowa Słupia (DOCX 66 KB)

Podpisanie umowy o dofinansowanie z Powiatem Skarżyskim (DOCX 82 KB)

Podpisanie pre-umowy o dofinansowanie z Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Kielcach (DOCX 248 KB)

Podpisanie pre - umowy o dofinansowanie ze Wspólnotą Mieszkaniową w Kielcach (DOCX 247 KB)

Podpisanie pre - umowy o dofinansowanie z Gminą Radoszyce (DOCX 251 KB)

Podpisanie pre umowy o dofinansowanie z Gminą Starachowice (DOCX 250 KB)

Podpisanie pre - umowy o dofinansowanie z Gminą Ostrowiec Świętokrzyski (DOCX 251 KB)

Podpisanie pre - umowy o dofinansowanie z Gminą Skarżysko - Kamienna (DOCX 251 KB)

Podpisanie pre - umowy o dofinansowanie z Gminą Stąporków (DOCX 251 KB)

Podpisanie pre - umowy o dofinansowanie ze Wspólnotą Mieszkaniową Spółdzielcza 10 w Rudkach (DOCX 251 KB)

Podpisanie pre - umowy o dofinansowanie z Gminą Łagów (DOCX 250 KB)

Podpisanie pre - umowy o dofinansowanie z Gminą Masłów  (DOCX 246 KB)

Podpisanie dwóch pre - umów o dofinansowanie   (DOCX 247 KB)

Podpisanie pre - umowy o dofinansowanie z Powiatem Skarżyskim (DOCX 250 KB)

Podpisanie czterech pre - umowy o dofinansowanie w ramach konkursu nr RPSW.03.03.00-IZ.00-26-157/17  (DOCX 252 KB)

Podpisanie dwóch pre -umów w ramach konkursu nr RPSW.03.03.00-IZ.00-26-157/17  (DOCX 251 KB)

Podpisanie pre - umowy o dofinansowanie z Gminą Końskie (DOCX 250 KB)

Podpisanie pre - umowy o dofinansowanie z Powiatem Pińczowskim  (DOCX 246 KB)

Informacja na temat zakończenia oceny formalnej wniosków o dofinansowanie, które zostały złożone w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.03.03.00-IZ.00-26-157/17  (DOC 285 KB)

Lista projektów zaakceptowanych pod względem formalnym w ramach konkursu nr RPSW.03.03.00-IZ.00-26-157/17  (DOCX 260 KB)

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Czerwiec 2018

Miejsce składania wniosków

Sekretariat Naboru Wniosków Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego mieszczącego się przy ul. Sienkiewicza 63, 25-002 Kielce, III piętro, pokój 301.

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie należy składać za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI) dostępnego na stronach internetowych www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl, www.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz osobiście w dwóch egzemplarzach wersji papierowej wraz z wymaganymi załącznikami do Sekretariatu Naboru Wniosków Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego mieszczącego się przy ul. Sienkiewicza 63, 25-002 Kielce, III piętro, pokój 301.

Wersję elektroniczną wniosku o dofinansowanie realizacji projektu należy składać poprzez LSI od dnia  29.12.2017 roku (od godziny 7.30) do dnia 05.04.2018 roku (do godziny 12:00 - po godzinie 12.00 w ostatnim dniu naboru, możliwość wysłania wersji elektronicznej wniosku w systemie LSI zostanie zablokowana).

Wnioski o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z wymaganymi załącznikami, należy składać w siedzibie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 do dnia 05.04.2018 roku z zastrzeżeniem, że w ostatnim dniu naboru tj. 05.04.2018r., złożenie wniosku w wersji papierowej będzie możliwe do godz. 15.00. Po wyznaczonej godzinie wnioski nie będą przyjmowane.

Suma kontrolna wniosku przekazanego przez LSI i suma kontrolna wniosków w wersji papierowej musi być tożsama.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu zamkniętego nr RPSW.03.03.00-IZ.00-26-157/17 są:

 • jednostki samorządu terytorialnego lub podmioty działające w imieniu JST  
 • spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe,
 • związki i stowarzyszenia JST,
 • TBS,
 • samorządowe jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną,
 • uczelnie,
 • inne podmioty prowadzące działalność w sferze usług publicznych w różnych formach      organizacyjnych, posiadających osobowość prawną np. fundacje i stowarzyszenia,
 • policja,
 • podmioty lecznicze wykonujące na terenie województwa świętokrzyskiego działalność leczniczą finansowaną ze środków publicznych,
 • samorządowe osoby prawne,
 • jednostki ochotniczej i  Państwowej Straży Pożarnej.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Projekty składane w ramach konkursu muszą być zgodne z postanowieniami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi priorytetowej 3 Efektywna i zielona energia Działania 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym

W ramach niniejszego konkursu wsparciem objęte będą projekty dotyczące głębokiej modernizacji  energetycznej budynków użyteczności publicznej  oraz wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne w zakresie związanym m.in. z:

 1. ociepleniem obiektu,
 2. wymianą okien, drzwi zewnętrznych, oraz oświetlenia na energooszczędne,
 3. przebudową systemów grzewczych (wraz z wymianą i podłączeniem do źródła ciepła lub podłączeniem do sieci ciepłowniczej), systemów wentylacji i klimatyzacji oraz  instalacji wodno-kanalizacyjnych (wsparciem może być objęta jedynie instalacja ciepłej wody użytkowej),
 4. instalacją OZE w modernizowanych energetycznie budynkach,
 5. instalacją systemów chłodzących, w tym również z OZE,
 6. instalowaniem urządzeń energooszczędnych najnowszej generacji
 7. wymiana  / izolacjapokrycia dachowego,
 8. instalacją systemów inteligentnego zarządzania energią,
 9. mikrokogeneracją.

Głęboka modernizacja  oznacza, że każdy projekt powinien  zawierać co najmniej komponent termomodernizacji

Wszystkie projekty muszą wynikać z przygotowanych przez samorządy Planów Gospodarki Niskoemisyjnej i być realizowane w oparciu o wyniki przeprowadzonego audytu energetycznego (w rozumieniu art. 8 oraz załącznika VIDyrektywy 2012/27/UE) ex-ante, a ich rezultatem musi być uzyskanie zwiększenia efektywności energetycznej o min. 25 % i powyżej. Preferowane będą projekty zwiększające efektywność energetyczną powyżej 60%. Ponadto w okresie 14 miesięcy od zakończenia projektu wymaganym będzie przeprowadzenie audytu energetycznego ex-post (wydatek niekwalifikowalny). W związku z czym konieczne jest złożenie deklaracji o przeprowadzeniu tego audytu w okresie, o którym mowa powyżej, stanowiącej załącznik nr 19 do niniejszego regulaminu.

Wzmocnieniu efektów realizowanych projektów służyć będą inteligentne systemy zarządzania energią w oparciu o technologie TIK.

Kryteria wyboru projektów

Karta formalna wymogi (PDF 241 KB)

Wzór karty oceny formalnej EFRR (PDF 667 KB)

Wzór karty oceny merytorycznej (PDF 413 KB)

Kryteria merytoryczne (PDF 806 KB)

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Poziom maksymalnej intensywności wsparcia, liczonego w stosunku do całkowitych kosztów kwalifikowalnych:

do 95% w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną, w tym:

 • 95% dla projektów r, które są ujęte w Programach Rewitalizacji (środki UE w wysokości 85% + środki z budżetu państwa w wysokości 10 %),
 • 85% dla projektów nierewitalizacyjnych nie ujętych w Programach Rewitalizacji.
 • W przypadku Wnioskodawców ubiegających się o dodatkowe środki z budżetu państwa na realizację projektu rewitalizacyjnego, wymagane jest złożenie zatwierdzonego Programu Rewitalizacji, w którym ujęto przedmiotową inwestycję.
 • W przypadku projektów generujących dochód, maksymalny poziom dofinansowania powinien zostać ustalony metodą luki finansowej.

W przypadku projektów objętych pomocą publiczną:

• Dla projektów objętych zasadami pomocy publicznej innej niż de minimis maksymalny poziom pomocy dla części inwestycji dotyczącej termomodernizacji budynku:

do 45% kosztów kwalifikowalnych dla dużych przedsiębiorstwdo

do 55% kosztów kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorstwdo

do 65 % kosztów kwalifikowalnych dla mikro i małych przedsiębiorstw

•Dla części inwestycji dotyczącej  odnawialnych źródeł energii i wymiany pieca objętych pomocą de minimis wynosi:  do 85%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Poziom środków przeznaczonych do zakontraktowania w  ramach konkursu nr RPSW.03.03.00-IZ.00-26-157/17 wynosi ogółem  58 850 000,00 zł,  w tym 53 500 000,00 zł pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 5 350 000,00 pochodzi z budżetu państwa.

W tym:

Poziom środków przeznaczonych do zakontraktowania w  ramach konkursu nr RPSW.03.03.00-IZ.00-26-157/17 dla obszaru funkcjonalnego miast tracących funkcje społeczno – gospodarcze, obejmującego miasta: Starachowice, Ostrowiec Świętokrzyski, Skarżysko - Kamienna wynosi ogółem  17 270 000,00 zł, w tym 15 700 000,00 zł pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 1 570 000,00 pochodzi z budżetu państwa.

Poziom maksymalnej kwoty dofinansowania w ramach projektu nie może przekroczyć dostępnej alokacji przeznaczonej do zakontraktowania w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.03.03.00-IZ.00-26-157/17.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin  (PDF 1 MB)- obowiązuje od 9 marca 2018 r.

Rejestr zmian do regulaminu (DOCX 30 KB)

Archiwum:

Regulamin (PDF 1 MB) - obowiązuje od 2 lutego 2018 r.

Uchwała 3498/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu nr RPSW.03.03.00-IZ.00-26-157/17 (PDF 430 KB)

Rejestr zmian do regulaminu (PDF 629 KB)

Regulamin - obowiązywał od 28 sierpnia 2017 r. do 1 lutego 2018 r. (PDF 1 MB)

Uchwała 2949/17 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie przyjęcia regulaminu konkursu numer RPSW.03.03.00-IZ.00-26-157/17 (PDF 410 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 810 KB)

Instrukcja wypełnienia wniosku EFRR (PDF 6 MB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami (RAR 4 MB)

Instrukcja wypełniania załączników (DOC 1 MB)

Wzór umowy o dofinansowanie (DOCX 174 KB)

Pozostałe dokumenty (RAR 2 MB)

 

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza dostępna w regulaminie (PDF 1 MB)

Pytania i odpowiedzi

Szczegółowe informacje o konkursie zawarte zostały w Regulaminie dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.03.03.00-IZ.00-26-157/17 w ramach Osi Priorytetowej 3 Efektywna i zielona energia Działania 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020dla projektów realizowanych w zakresie głębokiej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej oraz wielorodzinnych budynków mieszkalnych, który wraz z załącznikami został zamieszczony na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej RPOWŚ na lata 2014-2020 tj. www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl oraz portalu Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Szczegółowych informacji na temat konkursu udzielają:

 • Wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu, do czasu zakończenia naboru, udzielają pracownicy Oddziału ds. Energetycznych i Transportu w Departamencie Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w każdy piątek pod numerami telefonów: 41 365 81 48, 41 365 81 52, 41 365 81 53, 41 365 81 54, 41 365 81 55, 41 365 81 56. 
 • Główny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich – ul. Św. Leonarda 1, 25-311 Kielce (tel.: 41 343 22 95, 41 340 30 25, 41 301 01 18, infolinia 800 800 440),
 • Lokalny Punkt Informacyjny w Sandomierzu – ul. Mickiewicza 34, pokój nr 2 i 3, 27-600 Sandomierz (tel.: 15 832 33 54, 15 864 20 74),
 • Lokalny Punkt Informacyjny w Busku-Zdroju – Al. Mickiewicza 15, pokój nr 5, 28-100 Busko-Zdrój (tel.: 41 378 12 06, 41 370 97 17).

Linki

Strona internetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Ogłoszenie konkursu na stronie RPOWS 2014-2020