Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 3.2

ZMIANA TERMINU: 3.2 Innowacje w MŚP, RPO Śląskiego

Zakończony 24.06.2020

Orientacyjne terminy rozstrzygnięcia konkursu:
RUNDA I: CZERWIEC 2020, II kwartał 2020;
RUNDA II: LIPIEC 2020, III kwartał 2020;
RUNDA III: LIPIEC 2020, III kwartał 2020;
RUNDA IV: SIERPIEŃ 2020, III kwartał 2020.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

SIERPIEŃ 2020, III kwartał 2020

Miejsce składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej na formularzu wniosku aplikacyjnego utworzonego za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014) https://lsi.slaskie.pl

Wypełniony wniosek o dofinansowanie należy przesłać w formie elektronicznej w formacie PDF do Instytucji Organizującej Konkurs: Śląskie Centrum Przedsiębiorczości ul. Katowicka 47, 41-500 Chorzów

 

Sposób składania wniosków

Wypełniony wniosek o dofinansowanie w formacie PDF należy przesłać z wykorzystaniem:

a) Platformy e-Usług Publicznych SEKAP dostępnej pod adresem https://www.sekap.pl/ (Katalog usług » Rozwój regionalny » Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020), lub

b) Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem http://epuap.gov.pl/ z wykorzystaniem Pisma ogólnego do podmiotu publicznego.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Na utrzymanie miejsc pracy zagrożonych likwidacją w wyniku kryzysu zdrowia publicznego oraz utrzymanie konkurencyjności przedsiębiorstw dotkniętych kryzysem. W ramach konkursu wsparte zostaną również inwestycje prowadzące do wzrostu konkurencyjności i utworzenia trwałych miejsc pracy.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

76 269 031,20 PLN

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Protest

Pytania i odpowiedzi

FAQ

Linki

Ogłoszenie o konkursie