Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 3.1

3.1 Rozwój OZE – konkurs ogólny, RPO Podkarpackiego

Zakończony 31.05.2017

Wyniki naboru

Informacja z 23 listopada 2021 r.
Zarząd Województwa 23 listopada 2021 r. wybrał z listy rezerwowej do dofinansowania kolejny projekt w ramach działania 3.1 Rozwój OZE – konkurs ogólny.Wybór do dofinansowania był możliwy w związku z pojawieniem się wolnych środków w III osi priorytetowej Czysta energia RPO WP na lata 2014-2020, w wyniku oszczędności i zmiany kursu Euro oraz przesunięcia ich do działania 3.1 Rozwój OZE. Dla projektu przyznano dofinansowanie w kwocie: 4 245 153,27 zł.Łącznie w ramach ww. konkursu dofinansowanie przyznano dotychczas, zgodnie z listą przedstawioną poniżej, dla 158 projektów na kwotę 152 mln zł (dofinansowanie wg. listy podstawowej, z uwzględnieniem złożonych rezygnacji).Listy projektów dostępne są w załączeniu:

 

Informacja z 27 lipca 2021 r.

Zarząd Województwa 27 lipca 2021 r. wybrał z listy rezerwowej do dofinansowania 3 kolejne projekty w ramach działania 3.1 Rozwój OZE – konkurs ogólny.
Wybór do dofinansowania był możliwy w związku z pojawieniem się wolnych środków w III osi priorytetowej Czysta energia RPO WP na lata 2014-2020, w wyniku oszczędności i zmiany kursu Euro oraz przesunięcia ich do działania 3.1 Rozwój OZE
Dofinansowanie w kwocie łącznie 1 702 431,16 zł przyznano dla 3 projektów.
Łącznie w ramach ww. konkursu dofinansowanie przyznano dotychczas, zgodnie z listą przedstawioną poniżej, dla 157 projektów na kwotę 147,8 mln zł (dofinansowanie wg. listy podstawowej, z uwzględnieniem złożonych rezygnacji).

Listy projektów dostępne są w załączeniu:

Informacja z 28 kwietnia 2021 r.

Zarząd Województwa 27 kwietnia 2021 r. wybrał z listy rezerwowej do dofinansowania 6 kolejnych projektów w ramach działania 3.1 Rozwój OZE – konkurs ogólny.Wybór do dofinansowania był możliwy w związku z pojawieniem się wolnych środków w wyniku oszczędności i zmiany kursu Euro w działaniu 3.1 Rozwój OZE.Dofinansowanie w kwocie łącznie 13 981 425,81 zł przyznano dla 6 projektów.Łącznie w ramach ww. konkursu dofinansowanie przyznano dotychczas, uwzględniając rezygnacje, dla 154 projektów na kwotę 147,02 mln zł. Listy projektów dostępne są w załączeniu:

Informacja  z 19 marca 2020 r.

Zarząd Województwa 18 marca 2020 r. wybrał z listy rezerwowej do dofinansowania 2 kolejne projekty w ramach działania 3.1 Rozwój OZE – konkurs ogólny.Wybór do dofinansowania był możliwy w związku z pojawieniem się wolnych środków w wyniku oszczędności i zmiany kursu Euro w działaniu 3.1 Rozwój OZE.Dofinansowanie w kwocie łącznie 1 107 955,96 zł przyznano dla 2 projektów.Łącznie w ramach ww. konkursu dofinansowanie przyznano dotychczas, uwzględniając rezygnacje, dla 148 projektów na kwotę 133 mln zł.Listy projektów dostępne są w załączeniu:

Informacja 17 grudnia 2019 r.

Zarząd Województwa 17 grudnia br. wybrał z listy rezerwowej do dofinansowania 1 kolejny projekt w ramach działania 3.1 Rozwój OZE – konkurs ogólny.
Wybór do dofinansowania był możliwy dzięki zgodzie Ministerstwa Finansów na przesunięcie środków w ramach osi III RPO WP 2014 - 2020. Dofinansowanie w kwocie łącznie 552 890,99 zł przyznano dla 1 projektu.Łącznie w ramach ww. konkursu dofinansowanie przyznano dotychczas, uwzględniając rezygnacje, dla 146 projektów na kwotę 131,9 mln zł.

Listy projektów dostępne są w załączeniu:

Informacja z 27 sierpnia 2019 r.

Zarząd Województwa 27 sierpnia br. wybrał z listy rezerwowej do dofinansowania 12 kolejnych projektów w ramach działania 3.1 Rozwój OZE – konkurs ogólny. 

Wybór do dofinansowania był możliwy dzięki zgodzie Ministerstwa Finansów na kontraktację środków rezerwy wykonania w ramach osi III RPO WP 2014 - 2020.
Dofinansowanie w kwocie łącznie 13,6 mln zł przyznano dla 12 projektów. 

Łącznie w ramach ww. konkursu dofinansowanie przyznano dotychczas, uwzględniając rezygnacje, dla 145 projektów na kwotę 131,3 mln zł. 

Listy projektów dostępne są w załączeniu: 

Informacja z 29 listopada 2018 r.  

Zarząd Województwa wybrał do dofinansowania 12 kolejnych projektów w ramach działania 3.1 Rozwój OZE – konkurs ogólny Przyznanie dofinansowania było możliwe dzięki przesunięciom środków pomiędzy działaniami RPO WP 2014-2020. Dofinansowanie w kwocie łącznie 8,2 mln zł przyznano dla 12 projektów. Łącznie w ramach ww. konkursu dofinansowanie przyznano dotychczas dla 135 projektów, których wartość przekracza 191 mln zł, w tym dotacje w ramach RPO: 118,5 mln zł.
Listy projektów dostępne są w załączeniu:

Informacja z 19 października 2018r.  

Zarząd Województwa wybrał do dofinansowania kolejnych 38 projektów w ramach działania 3.1 Rozwój OZE – konkurs ogólny Przyznanie dofinansowania było możliwe dzięki wynegocjowanej z Komisją Europejską zgodzie na przesunięcia środków pomiędzy działaniami RPO. Dofinansowanie w kwocie łącznie ponad 35 mln zł przyznano dla 38 projektów. Łącznie w ramach ww. konkursu dofinansowanie przyznano dotychczas dla 123 projektów, których wartość przekracza 179 mln zł, w tym dotacje w ramach RPO: 110,3 mln zł. Ewentualny wybór do dofinansowanie kolejnych projektów z listy rezerwowej uzależniony jest od dostępności środków (np. w wyniku dalszych przesunięć, oszczędności, różnic kursowych itd.) Listy projektów dostępne są w załączeniu:

 • lista projektów, które 16 października br. zostały wybrane z listy rezerwowej do dofinansowania w ramach osi priorytetowej III Czysta energia, działania 3.1 Rozwój OZE – konkurs ogólny, nabór nr RPPK.03.01.00-IZ.00-18-002/16, (zał. 1),
  pobierz plik (PDF 290 KB)
 • zaktualizowana lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach ww. konkursu, (zał. 2).
  pobierz plik  (PDF 721 KB)
 • zaktualizowana lista rezerwowa projektów w ramach ww. konkursu (zał. 3).
  pobierz plik  (PDF 528 KB)

Informacja z 24 kwietnia 2018 r.

Lista podstawowa projektów wybranych do dofinansowania w ramach osi priorytetowej III Czysta energia działanie 3.1 Rozwój OZE – konkurs ogólny nabór nr RPPK.03.01.00-IZ.00-18-002/16 i lista rezerwowa projektów do dofinansowania w ramach osi priorytetowej III Czysta energia działanie 3.1 Rozwój OZE - konkurs ogólnynabór nr RPPK.03.01.00-IZ.00-18-002/16

pobierz plik (PDF 1 MB)

Informacja dotycząca składu Komisji Oceny Projektów do oceny wniosków złożonych w konkursie nr RPPK.03.01.00-IZ.00-18-002/16 w ramach osi priorytetowej III. Czysta energia, działanie 3.1 Rozwój OZE – konkurs ogólny, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020

pobierz plik (PDF 156 KB)

Informacja z 20 kwietnia 2018 r.

Informacja na temat projektów ocenionych merytorycznie złożonych w ramach osi priorytetowej III Czysta energia, działania 3.1 Rozwój OZE – konkurs ogólny RPO WP 2014 - 2020 (numer konkursu nr RPPK.03.01.00-IZ.00-18-002/16).

pobierz plik

 

Informacja z 28 lutego 2018 r.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 informuje o zmianie na Liście wniosków o dofinansowanie projektów, które uzyskały pozytywną ocenę formalną i zostały zakwalifikowane do oceny merytorycznej w ramach osi priorytetowej III Czysta energia, działanie 3.1 Rozwój OZE – konkurs ogólny, nr naboru RPPK.03.01.00-IZ.00-18-002/16, będącej następstwem uwzględnienia jednego protestu od wyników oceny formalnej

pobierz plik (PDF 577 KB)

Informacja z 5 stycznia 2018 r.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego 2014-2020 informuje, że zakończyła ocenę formalną wniosków złożonych w ramach naboru RPPK.03.01.00-IZ.00-18-002/16, działanie 3.1 Rozwój OZE „konkurs ogólny” i przekazuje informację na temat projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej.

pobierz plik (PDF 576 KB)

Informacja z 30 listopada 2017 r.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego 2014-2020 informuje, że ocena formalna projektów w ramach działania 3.1 Rozwój OZE – konkurs ogólny (konkurs numer - RPPK.03.01.00-IZ.00-18-002/16), została wydłużona o dodatkowe 20 dni roboczych. Wydłużenie nastąpiło w związku z koniecznością przeprowadzenia pogłębionej analizy szczególnie skomplikowanych przypadków. Planowany termin zakończenia oceny formalnej to 29 grudnia br., co oznacza, że informacja o wynikach oceny powinna zostać opublikowana na początku stycznia 2018 roku.

Informacja z 17 listopada 2017 r.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego 2014-2020 informuje, że ocena formalna projektów w ramach działania 3.1 Rozwój OZE – konkurs ogólny (konkurs numer - RPPK.03.01.00-IZ.00-18-002/16), została wydłużona o dodatkowe 10 dni roboczych.Wydłużenie nastąpiło w związku z bardzo dużą liczbą wniosków podlegających ocenie formalnej, które charakteryzują się znacznym stopniem skomplikowania. Ponadto w znacznej liczbie przedstawionych uzupełnień pojawiły się złożone do rozstrzygnięcia kwestie, które wymagają uzyskania interpretacji i analizy szczególnie skomplikowanych przypadków. 

Informacja z 22 września 2017 r.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego 2014-2020 informuje, że ocena formalna projektów w ramach działania 3.1 Rozwój OZE – konkurs ogólny (konkurs numer - RPPK.03.01.00-IZ.00-18-002/16), została wydłużona o dodatkowe 20 dni roboczych.Wydłużenie nastąpiło w związku z bardzo dużą liczbą wniosków podlegających ocenie formalnej. Ponadto oceniane projekty charakteryzują się znacznym stopniem skomplikowania.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Listopad 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie należy wypełnić w formie elektronicznej i przesłać za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego RPO WP https://gw.podkarpackie.pl

Wnioski wraz z wymaganą dokumentacją należy składać osobiście lub przez posłańca  w Punkcie Przyjmowania Wniosków w Departamencie Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych Regionalnego Programu Operacyjnego – al. Łukasza Cieplińskiego 4 w Rzeszowie, w godzinach od 7:30 do 15:30 lub przesyłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego,
Departament Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO,
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35 – 010 Rzeszów.

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie muszą być przygotowane zgodnie z:

 • Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WP na lata 2014 – 2020,
 • Regulaminem konkursu.

Regulamin konkursu udostępniony został na stronie www.rpo.podkarpackie.pl oraz na portalu Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 • podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu   terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia,
 • jednostki sektora finansów publicznych, posiadające osobowość prawną,
 • przedsiębiorstwa,
 • spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, TBS,
 • szkoły wyższe,
 • organizacje pozarządowe,
 • podmioty wykonujące działalność leczniczą, w rozumieniu Ustawy o działalności leczniczej,
 • porozumienia podmiotów wyżej wymienionych, reprezentowane przez lidera.

UWAGA:

 • Nie przewiduje się wsparcia sieci ciepłowniczych należących do przedsiębiorstw ciepłowniczych z obszaru ROF (gminy: Boguchwała, Chmielnik, Czarna, Czudec, Głogów Małopolski, Krasne, Lubenia, Łańcut, Świlcza, Trzebownisko, Tyczyn, Miasto Łańcut, Gmina Miasto Rzeszów).
 • Wsparcia nie uzyskają projekty realizowane na terenie ROF przez beneficjentów działania 3.4.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 1.  Roboty budowlane i/lub wyposażenie w zakresie przedsięwzięć dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł w oparciu o energię wody, wiatru, słońca, geotermii, hydrotermalną, aerotermalną, biogazu i biomasy. Inwestycje o łącznej mocy instalowanej elektrowni/jednostki poniżej:
  -energia wodna (do 5 MWe),
  -energia wiatru (do 5 MWe),
  -energia słoneczna (do 2 MWe/MWt),
  -energia geotermalna (do 2 MWt, brak limitu dla wytwarzania energii -elektrycznej),
  -energia biogazu (do 1 MWe, brak limitu dla wytwarzania energii cieplnej),
  -energia biomasy (do 5 MWt/MWe).
  Projekty mogą obejmować również roboty budowlane i/lub wyposażenie związane z podłączeniem ww. instalacji do sieci elektroenergetycznych/ciepłowniczych. 
 2. Roboty budowlane i/lub wyposażenie instalacji wytwarzania energii w procesach  wysokosprawnej kogeneracji ze źródeł odnawialnych. Inwestycje o mocy zainstalowanej energii elektrycznej do 1 MW. Projekty mogą obejmować również roboty budowlane i/lub wyposażenie związane z podłączeniem ww. instalacji do sieci elektroenergetycznych/ciepłowniczych. 
 3. Roboty budowlane i/lub wyposażenie dotyczące budowy, rozbudowy, przebudowy sieci ciepłowniczych, które służą dystrybucji ciepła wytwarzanego wyłącznie z OZE. Z wyłączeniem sieci ciepłowniczych z obszaru ROF.

Konkurs nie dotyczy ”projektów parasolowych”.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dla działania 3.1 Rozwój OZE – konkurs ogólny przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WP 2014-2020 znajdują się w załączniku nr 3a do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz w załącznikach nr 7.2 i 8.1 do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Projekty nieobjęte pomocą publiczną – maks. 85% wydatków kwalifikowalnych. Projekty objęte pomocą publiczną – maks. 85% wydatków kwalifikowanych z uwzględnieniem zasad wynikających z przepisów o pomocy publicznej i pomocy de minimis oraz zgodnie z § 10 Regulaminu konkursu. W niniejszym konkursie nie przewiduje się zwiększenia dofinansowania z tytułu zlokalizowania projektu na obszarach objętych lokalnymi programami rewitalizacji.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

70 000 000,00 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 505 KB) - obowiązujący od 9.01.2017

Załączniki do Regulaminu konkursu (ZIP 9 MB)  - obowiązujące od 9.01.2017

 

Regulamin konkursu (PDF 506 KB) - obowiązujący do 9.01.2017

Załączniki do Regulaminu konkursu (ZIP 8 MB) - obowiązujące do 9.01.2017

 

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 191 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (ZIP 32 MB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w § 17 Regulaminu konkursu – „Procedura odwoławcza”.

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących ogłoszonego konkursu udzielają:

 • Pan Paweł Lipiór, tel. 17 773 60 43
 • Pani Beata Glac, tel. 17 773 60 43
 • Pan Kazimierz Mielniczek, tel. 17 773 60 20
 • Pan Tomasz Kocur, tel. 17 747 66 51
 • Pan Łukasz Nowak, tel. 17 747 65 44

Informacji w zakresie kwestii środowiskowych udzielają:

 • Pani Barbara Małkowska, tel. 17 747 69 29
 • Pani Barbara Zielenkiewicz, tel. 17 747 69 24
 • Pani Iwona Pieczko, tel. 17 747 63 31
 • Pani Joanna Kocur, tel. 17 747 69 29
 • Pan Kamil Hulinka, 17 747 69 29

Linki

Link do ogłoszenia na stronie rpo.podkarpackie.pl

Lokalny System Informatyczny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2022