Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

EWT 3.

3. Edukacja, program Meklemburgia - Pomorze Przednie/Brandenburgia - Polska, Europejska Współpraca Terytorialna

Zakończony 25.02.2020

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

II połowa 2020 r.

Miejsce składania wniosków

Wspólny Sekretariat Interreg V A
Ernst-Thälmann-Str. 4
D - 17321 Löcknitz
tel.: +49 39754 529-15 / -20
fax:  +49 39754 52929
e-mail: info@interreg5a.net

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie należy składać elektronicznie, za pośrednictwem systemu eMS. Po przekazaniu wniosku za pośrednictwem tego systemu,należy wniosek wydrukować, podpisać i przekazać w terminie na adres WS:
Wspólny Sekretariat Interreg V A
Ernst-Thälmann-Str. 4
D - 17321 Löcknitz

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

 • Jednostki administracji państwowej, regionalnej i lokalnej, stowarzyszenia tych jednostek i instytucje im podległe,
 • Instytucje edukacyjne, szkoły wyższe, pozostałe podmioty naukowe i edukacyjne,
 • Osoby prawne pożytku publicznego (np. stowarzyszenia, zrzeszenia, fundacje),
 • Podmioty prowadzące instytucje kształcenia zawodowego,
 • Organizacje pozarządowe

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 • Współpraca przedszkoli, szkół wyższych, podmiotów kształcenia dorosłych i innych podmiotów kształcenia przez całe życie,
 • Współpraca między przedsiębiorstwami i instytucjami edukacyjnymi w zakresie tworzenia ofert opartych o aktualne zapotrzebowanie w zakresie dokształcania,
 • Edukacja językowa,
 • Transgraniczna współpraca w zakresie orientacji zawodowej dzieci i młodzieży,
 • Tworzenie i rozbudowa zdolności wdrażania polsko-niemieckich programów edukacyjnych,
 • Poprawa dostępu do oferty edukacyjnej w kraju sąsiada,
 • Kształcenie zawodowe,
 • Usieciowienie regionalnych rynków pracy i edukacji,
 • Działania na rzecz dokształcania - priorytetowo w zakresie kompetencji transgranicznych,
 • Opracowanie i wdrożenie programów e-learningu.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów są dostępne na stronie programu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

800 tys. euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu znajduje się na stronie programu.

Wzór wniosku o dofinansowanie

Nie ma wzoru wniosku o dofinansowanie.

Wzór umowy o dofinansowanie

Nie ma wzoru umowy o dofinansowanie.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura rozpatrywania skarg znajduje się na stronie programu.

Pytania i odpowiedzi

Wspólny Sekretariat Interreg V A
Ernst-Thälmann-Str. 4
D - 17321 Löcknitz
tel.: +49 39754 529-15 / -20
fax: +49 39754 52929
e-mail: info@interreg5a.net 

Informacje udzielane są przez pracowników Wspólnego Sekretariatu zarówno w języku polskim, jak i niemieckim.

Linki

Strona internetowa programu