Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POWER 2.8

2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, Wiedza Edukacja Rozwój

Zakończony 30.04.2020

16.06.2021
Cząstkowa lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach II rundy konkursu nr POWR.02.08.00-IP.03-00-001/20 - typ 1b

Zbiorcza lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach II rundy konkursu nr POWR.02.08.00-IP.03-00-001/20 - typ 1b

02.06.2021
Cząstkowa lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach II rundy konkursu nr POWR.02.08.00-IP.03-00-001/20 - typ 1b

30.04.2021
Cząstkowa lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach II rundy konkursu - typ 1b

26.02.2021
Lista projektów skierowanych do etapu negocjacji w ramach II rundy konkursu - typ 1b

05.01.2021
Podpisano kolejne umowy o dofinansowanie projektów

03.12.2020
Podpisano kolejne umowy o dofinansowanie projektów

19.11.2020
Cząstkowa i końcowa lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach I rundy konkursu - typ 1b

18.11.2020
Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach II rundy konkursu - typ 3

18.11.2020
Szósta, cząstkowa lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach I rundy konkursu - typ 1b

9.10.2020
Piąta cząstkowa lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach I rundy konkursu - typ 1b

05.10.2020
Cząstkowa lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach I rundy konkursu - typ 1b

23.092.2020
Trzecia cząstkowa lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach I rundy - typ 1b

15.09.2020
Ostatnia cząstkowa lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach I rundy konkursu nr POWR.02.08.00-IP.03-00-001/20 - typ 1a 

Zbiorcza lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach I rundy konkursu nr POWR.02.08.00-IP.03-00-001/20 - typ 1a

15.09.2020
Druga cząstkowa lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach I rundy konkursu nr POWR.02.08.00-IP.03-00-001/20 - typ 1b

8.09.2020
Cząstkowa lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach I rundy konkursu - typ 1b

8.09.2020
Lista projektów skierowanych do etapu negocjacji w ramach II rundy konkursu nr POWR.02.08.00-IP.03-00-001/20 - typ 3

27.08.2020
Druga cząstkowa lista projektów wybranych do dofinansowania w I rundzie konkursu nr POWR.02.08.00-IP.03-00-001/20 - typ 1a

30.07.2020
Cząstkowa lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach I rundy konkursu nr POWR.02.08.00-IP.03-00-001/20 - typ 4

Końcowa lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach I rundy konkursu nr POWR.02.08.00-IP.03-00-001/20 - typ 4

27.07.2020
Kolejna lista projektów, które pozytywnie przeszły ocenę merytoryczną i zostały skierowane do etapu negocjacji w ramach I rundy konkursu - typ 1b

24.07.2020
Cząstkowa lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach I rundy konkursu - typ 1a 

08.07.2020
Cząstkowa lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach I rundy konkursu - typ 4

01.07.2020
Lista projektów skierowanych do etapu negocjacji w ramach I rundy konkursu nr POWR.02.08.00-IP.03-00-001/20 - typ 1a 

Lista projektów skierowanych do etapu negocjacji w ramach I rundy konkursu nr POWR.02.08.00-IP.03-00-001/20 - typ 4 (PDF, 198.72 KB)

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

III kwartał 2020

Miejsce składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie realizacji projektu będą przyjmowane

  • I runda: od 31.01 do 31.03.2020 (do godz. 12:00)
  • II runda: od 31.03 (od godz. 12:01) do 30.04.2020 (do godz. 12:00)

Wnioski wraz z 3 załącznikami, o których mowa na stronie 23 i 24 dokumentacji konkursowej, należy składać tylko w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA dostępnego na stronie internetowej https://www.sowa.efs.gov.pl

Sposób składania wniosków

Wnioski wraz z 3 załącznikami, o których mowa na stronie 23 i 24 dokumentacji konkursowej, należy składać tylko w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA dostępnego na stronie internetowej https://www.sowa.efs.gov.pl

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wnioskodawcą w konkursie jest jednostka samorządu terytorialnego - gmina.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Celem konkursu jest przeprowadzenie pilotażu rozwiązań przewidzianych w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych (zwanej dalej „Ustawą”), tj. wypracowanie i przetestowanie funkcjonowania modelowych rozwiązań w zakresie integracji i rozwoju usług społecznych adresowanych do ogółu mieszkańców (usług społecznych użyteczności publicznej), dostosowanych do specyfiki określonych typów wspólnot samorządowych szczebla podstawowego (gmin), przy wykorzystaniu centrum usług społecznych (CUS) jako nowej jednostki organizacyjnej.

Kryteria wyboru projektów

Ocena merytoryczna i kryteria oceny zgodne z pkt. 4.1 regulaminu konkursu nr POWR.02.08.00-IP.03-00-001/20

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 84,28%. Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 100,00%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

100 000 000 zł

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze przysługujące Wnioskodawcy zgodne z pkt VI regulaminu konkursu nr POWR.02.08.00-IP.03-00-001/20.

Pytania i odpowiedzi

Informacje dotyczące konkursu: Grażyna Klinke, tel.: 22 661 19 19, adres e-mail: grazyna.klinke@mrpips.gov.pl

Linki

Informacje oraz wyjaśnienia dotyczące niniejszego konkursu publikowane są na stronie internetowej IOK: https://efs.mrpips.gov.pl