Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POPC 2.4

ZMIANA TERMINU:2.4 Tworzenie usług i aplikacji wykorzystujących e-usługi publiczne i informacje sektora publicznego (1 nabór), Polska Cyfrowa

Zakończony 30.06.2020

23 czerwca 2021 r.

PODPISANE UMOWY O DOFINANSOWANIE W RAMACH I oraz II RUNDY NABORU NR POPC.02.04.00-IP.01-00-001/20 

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa informuje, że w ramach I i II rundy naboru o nr POPC.02.04.00-IP.01-00-001/20 ogłoszonego dla Działania 2.4 „Tworzenie usług i aplikacji wykorzystujących e-usługi publiczne i informacje sektora publicznego” podpisano umowy o dofinansowanie dla projektów: 

Lista podpisanych umów o dofinansowanie 

 

23 czerwca 2021 r.

Aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania w II rundzie naboru w ramach działania 2.4 POPC „Tworzenie usług i aplikacji wykorzystujących e-usługi publiczne i informacje sektora publicznego” – po procedurze odwoławczej 

Podsumowując: ocenie merytorycznej podlegało 27 wniosków o dofinansowanie, z czego 9 z nich spełniło kryteria merytoryczne i zostało rekomendowanych do dofinansowania.

Łączna wartość przyznanego dofinansowania wyniosła: 8 662 754,09 PLN

Lista projektów wybranych do dofinansowania

Lista członków Komisji Oceny Projektów

 

Wyniki naboru

23 czerwca 2021 r.

PODPISANE UMOWY O DOFINANSOWANIE W RAMACH I oraz II RUNDY NABORU NR POPC.02.04.00-IP.01-00-001/20 

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa informuje, że w ramach I i II rundy naboru o nr POPC.02.04.00-IP.01-00-001/20 ogłoszonego dla Działania 2.4 „Tworzenie usług i aplikacji wykorzystujących e-usługi publiczne i informacje sektora publicznego” podpisano umowy o dofinansowanie dla projektów: 

Lista podpisanych umów o dofinansowanie 

 

23 czerwca 2021 r.

Aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania w II rundzie naboru w ramach działania 2.4 POPC „Tworzenie usług i aplikacji wykorzystujących e-usługi publiczne i informacje sektora publicznego” – po procedurze odwoławczej 

Podsumowując: ocenie merytorycznej podlegało 27 wniosków o dofinansowanie, z czego 9 z nich spełniło kryteria merytoryczne i zostało rekomendowanych do dofinansowania.

Łączna wartość przyznanego dofinansowania wyniosła: 8 662 754,09 PLN

Lista projektów wybranych do dofinansowania

Lista członków Komisji Oceny Projektów 

 

23 czerwca 2021 r.

Aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania w I rundzie naboru w ramach działania 2.4 POPC „Tworzenie usług i aplikacji wykorzystujących e-usługi publiczne i informacje sektora publicznego” – po procedurze odwoławczej 

Podsumowując: w ramach I rundy wpłynęło 56 wniosków o dofinansowanie, z czego 15 z nich spełniło kryteria merytoryczne i zostało rekomendowanych do dofinansowania.

Łączna wartość przyznanego dofinansowania wyniosła: 15 595 583,80 PLN.

Jednocześnie IOK informuje, że zwiększono kwotę środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach I rundy alokacji w I rundzie z kwoty  14 477 136,09 PLN do kwoty 15 595 583,80 PLN.  

Lista projektów wybranych do dofinansowania

Lista członków Komisji Oceny Projektów

12 listopada 2020 r.

Aktualizacja listy projektów spełniających kryteria formalne w II rundzie naboru w ramach działania 2.4 POPC

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu OperacyjnegoPolska Cyfrowa, informuje, że w ramach procedury odwoławczej od kryteriów formalnych w ramach II rundy konkursu nr POPC.02.04.00-IP.01-00-001/20 ogłoszonego dla Działania 2.4 „Tworzenie usług i aplikacji wykorzystujących e-usługi publiczne i informacje sektora publicznego” do dalszej oceny merytorycznej został skierowany 1 projekt. W ramach II rundy wpłynęło 74 wniosków o dofinansowanie, z czego 27 z nich spełniło kryteria formalne i zostało przekazanych do oceny merytorycznej.

Lista projektów spełniających kryteria formalne

07 październik 2020 r.

Aktualizacja listy projektów spełniających kryteria formalne w I rundzie naboru w ramach działania 2.4 POPC

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, informuje, że w ramach procedury odwoławczej od kryteriów formalnych w ramach I rundy konkursu nr POPC.02.04.00-IP.01-00-001/20 ogłoszonego dla Działania 2.4 „Tworzenie usług i aplikacji wykorzystujących e-usługi publiczne i informacje sektora publicznego” do dalszej oceny merytorycznej został skierowany 1 projekt.

W ramach I rundy wpłynęło 56 wniosków o dofinansowanie, z tego 24 z nich spełniło kryteria formalne i zostało przekazanych do oceny merytorycznej.

Lista projektów spełniających kryteria formalne

28.09.2020 r.

Zakończenie oceny merytorycznej wniosków w II rundzie naboru w ramach działania 2.4 POPC

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, informuje, że Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę merytoryczną projektów złożonych w ramach II rundy konkursu nr POPC.02.04.00-IP.01-00-001/20 ogłoszonego dla Działania 2.4 „Tworzenie usług i aplikacji wykorzystujących e-usługi publiczne i informacje sektora publicznego”. Ocenie merytorycznej podlegało 26 wniosków o dofinansowanie, z czego 5 z nich spełniło kryteria merytoryczne i zostało rekomendowanych do dofinansowania.

Łączna wartość przyznanego dofinansowania wyniosła: 5 887 948,79 PLN.

Lista projektów wybranych do dofinansowania

Lista członków Komisji Oceny Projektów

28.09.2020 r.

Zakończenie oceny formalnej wniosków w II rundzie naboru w ramach działania 2.4 POPC

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, informuje, że Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę formalną projektów złożonych w ramach II rundy konkursu nr POPC.02.04.00-IP.01-00-001/20 ogłoszonego dla Działania 2.4 „Tworzenie usług i aplikacji wykorzystujących e-usługi publiczne i informacje sektora publicznego”. Ocenie formalnej podlegało 38 wniosków o dofinansowanie, z czego 26 z nich spełniło kryteria formalne i zostało przekazanych do oceny merytorycznej.

Lista projektów spełniających kryteria formalne

15.09.2020 r.

Aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania w I rundzie naboru w ramach działania 2.4 POPC „Tworzenie usług i aplikacji wykorzystujących e-usługi publiczne i informacje sektora publicznego”

W ramach procedury odwoławczej projektów złożonych w I rundzie konkursu nr POPC.02.04.00-IP.01-00-001/20 ogłoszonego dla Działania 2.4 „Tworzenie usług i aplikacji wykorzystujących e-usługi publiczne i informacje sektora publicznego” do dofinansowania zostały wybrane projekty:

  • Pn. „PLATFORMA ATRAKCYJNOŚCI INWESTYCYJNEJ” nr POPC.02.04.00-00-0023/20 złożony przez E-POINT sp. z o.o., przyznane dofinansowanie wynosi 949 541,63 PLN;
  • Pn. „OPRACOWANIE I WDROŻENIE E -USŁUGI ,,E-POMOC - INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA SPOŁECZNE"” nr POPC.02.04.00-00-0031/20 złożony przez TOP-TEAM TT sp. z o.o., przyznane dofinansowanie wynosi 869 941,39 PLN.Lista pozytywnie ocenionych projektów.

Lista pozytywnie ocenionych projektów.

14.07.2020 r.

Zakończenie oceny merytorycznej wniosków w I rundzie naboru w ramach działania 2.4 POPC

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, informuje, że Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę merytoryczną projektów złożonych w ramach I rundy konkursu nr POPC.02.04.00-IP.01-00-001/20 ogłoszonego dla Działania 2.4 „Tworzenie usług i aplikacji wykorzystujących e-usługi publiczne i informacje sektora publicznego”.

W ramach I rundy wpłynęło 56 wniosków o dofinansowanie, z czego 10 z nich spełniło kryteria merytoryczne i zostało rekomendowanych do dofinansowania.

Łączna wartość przyznanego dofinansowania wyniosła: 10 605 629,47 PLN.

Jednocześnie IOK informuje, że zwiększono kwotę środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach I rundy z 10 000 000,00 PLN do 10 605 629,47 PLN.

Lista projektów wybranych do dofinansowania

Lista członków Komisji Oceny Projektów

13.07.2020 r.

Zakończenie oceny formalnej wniosków w I rundzie naboru w ramach działania 2.4 POPC

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, informuje, że Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę formalną projektów złożonych w ramach I rundy konkursu nr POPC.02.04.00-IP.01-00-001/20 ogłoszonego dla Działania 2.4 „Tworzenie usług i aplikacji wykorzystujących e-usługi publiczne i informacje sektora publicznego”.

W ramach I rundy wpłynęło 56 wniosków o dofinansowanie, z czego 23 z nich spełniło kryteria formalne i zostało przekazanych do oceny merytorycznej.

Lista projektów spełniających kryteria formalne

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

100 dni od ostatniego dnia składania wniosków o dofinansowanie w ramach danego konkursu

Miejsce składania wniosków

Centrum Projektów Polska Cyfrowa ul. Spokojna 13 A 01-044 Warszawa

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektu przyjmowane będą w formie elektronicznej, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 162 ze zm.), za pośrednictwem aplikacji internetowej, udostępnionej pod adresem: https://popc020301.cppc.gov.pl/

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Typ Beneficjenta:

  • jednostki naukowe („Jednostki naukowe” w znaczeniu określonym przez ustawę z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki - według stanu na dzień 29 września 2018 r. Dz.U. 2018 poz. 87) oraz uczelnie w zakresie działalności jednostek naukowych;
  • organizacje pozarządowe;
  • mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa;
  • partnerstwa tworzone pomiędzy wskazanymi powyżej wnioskodawcami.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie będzie można otrzymać na:

  • wdrożenie nowej usługi świadczonej przez aplikację elektroniczną;rozszerzenie funkcjonalności już istniejącej e-usługi (aplikacji) poprzez wykorzystanie treści otwartych zasobów informacji sektora publicznego i/lub istniejących e-usług publicznych;
  • utworzone w ramach projektów aplikacje umożliwią ponowne wykorzystanie informacji publicznej przez podmioty spoza administracji publicznej.

Tworzone usługi i treści w ramach dofinansowanych projektów będą musiały przyczyniać się do wzmocnienia: e-administracji (np. poprzez udostępnienie ponadstandardowego, rozszerzonego interfejsu zintegrowanego korzystania z usług publicznych lub udostępnienie przetworzonych informacji polityczno-administracyjnych), e-uczenia się, e- włączenia społecznego, e-kultury, e-zdrowia.

Mogą to być zarówno projekty komercyjne, jak i niekomercyjne.

 

Kryteria wyboru projektów

3a. Formalne i merytoryczne kryteria wyboru projektów - obowiązujące w I rundzie konkursu

3b. Formalne i merytoryczne kryteria wyboru projektów - obowiązujące w II rundzie konkursu

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalne dofinansowanie wynosi 84,63% wydatków kwalifikowanych projektu, stanowiące środki UE (EFRR).

Minimalny wkład własny Beneficjenta stanowi 15,37 % wydatków kwalifikowalnych projektu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 20 000 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia milionów złotych 00/100)i stanowi środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Runda I – kwota 10 000 000,00 PLN (słownie: dziesięć milionów PLN  00/100 PLN) i stanowi środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;

Runda II – kwota 10 000 000,00 PLN (słownie: dziesięć milionów PLN  00/100 PLN) i stanowi środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie 

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

 

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Informacje na temat ścieżki odwoławczej zostały opisane w Regulaminie konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu IOK udziela w odpowiedzi na zapytania kierowane na adres poczty elektronicznej: konkurs2.4@cppc.gov.pl.

Wyjaśnienia w kwestiach dotyczących konkursu o charakterze ogólnym publikowane są na stronie internetowej IOK

Linki

https://cppc.gov.pl/po-polska-cyfrowa/po-pc-ii-os/dzialanie-2-4-tworzenie-uslug-i-aplikacji-wykorzystujacych-e-uslugi-publiczne-i-informacje-sektora/nabor-wnioskow-popc-2-4-i-nabor