Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 2.2

2.2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty ZIT bis Elbląg, RPO Warmińsko-mazurskiego

Zakończony 30.12.2016

Wyniki naboru 18.04.2017

Lista projektów wybranych do dofinansowania (PDF 276 KB)

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

marzec 2017

Miejsce składania wniosków

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
ul. E. Plater 1, 10-562 Olsztyn

Sposób składania wniosków

Wniosek w wersji elektronicznej należy złożyć za pomocą dostępnej w Lokalnym Systemie Informatycznym Maks 2 funkcji "Wyślij wniosek” wraz z wgranym plikiem PDF tj. Rekomendacją Komitetu Sterującego Związku ZIT o zgodności projektu ze Strategią Rozwoju Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego/Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (wzór stanowi załącznik nr 12 do Regulaminu konkursu (PDF 517 KB)).

Rozmiar załącznika w wersji elektronicznej nie może przekroczyć 5MB.

Następnie wydrukowany wniosek w jednym egzemplarzu wraz z Rekomendacją (załącznik nr 12) należy złożyć w siedzibie Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego w Olsztynie.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wszystkie podmioty, które spełniają kryteria określone w Regulaminie konkursu:

 • realizujące projekt na obszarze gmin: Miasta Elbląg, Gminy Elbląg, Gminy Tolkmicko, Gminy Milejewo, Gminy Młynary oraz Powiatu Elbląskiego (w obszarze gmin: Gminy Elbląg, Gminy Tolkmicko, Gminy Milejewo, Gminy Młynary),
 • z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

 • Doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej),
 • Kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej),
 • Indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym wsparcie ucznia młodszego, poprzez realizację kompleksowych programów wspierających szkołę/placówkę oświaty,
 • Wsparcie uczniów w zakresie działań z obszaru doradztwa zawodowego, 
 • Wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych lub matematyki,
 • Doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych nauczycieli, w tym nauczycieli przedmiotów przyrodniczych lub matematyki, niezbędnych do prowadzenia procesu nauczania opartego na metodzie eksperymentu,
 • Kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych lub matematyki.

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Kryteria wyboru projektów znajdują się w załączniku nr 3 do szczegółowego opisu osi priorytetowe.

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

95%

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

7 489 714, 51 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru

Regulamin konkursu (PDF 2 MB)

 

Pełna lista załączników znajduje się na stronie Instytucji Ogłaszającej Konkurs

 

 

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 736 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 961 KB)

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

Szczegółowe Informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w podrozdziale 5.6 regulaminu konkursu (PDF 2 MB).

Pytania i odpowiedzi

Punkty Informacyjne funduszy Europejskich:

 1. Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl,
  tel. 89 512 54 82
  tel. 89 512 54 83
  tel. 89 512 54 85
  tel. 89 512 54 86 
 2. Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu:
  lpielblag@warmia.mazury.pl,
  tel. 55 620 09 13
  tel. 55 620 09 14
  tel. 55 620 09 16 
 3. Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku:
  lpielk@warmia.mazury.pl
  tel. 87 734 11 09
  tel. 87 734 11 10
  tel. 87 610 07 77
 4. Szczegółowe informacje na temat Strategii Rozwoju Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego/Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz zasad udzielania rekomendacji można uzyskać osobiście, telefonicznie lub mailowo w siedzibie Biura ds. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, Urzędu Miejskiego w Elblągu:
  ul. Łączności 1 Budynek „D” (Budynek Urzędu Stanu Cywilnego),
  II piętro, pok.22: zit.elblag@umelblag.pl,
  tel. 55 239 33 26, 55 55 239-33-66

Linki

Ogłoszenie o naborze (PDF 282 KB)

Link do strony z ogłoszeniem naboru