Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POPC 2.2

2.2 Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej (X nabór - pozakonkursowy), Polska Cyfrowa

Zakończony 30.06.2022

10.08.2022 r.

ZAKOŃCZENIE OCENY WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W NABORZE PROWADZONYM W TRYBIE POZAKONKURSOWYM NR POPC.02.02.00-IP.01-00-010/22 

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, zakończyła ocenę wniosku o dofinansowanie złożonego w ramach naboru nr POPC.02.02.00-IP.01-00-010/22 (tryb pozakonkursowy) dla Działania 2.2 „Cyfryzacja procesów back–office w administracji rządowej” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.  

Projekt wybrany do dofinansowania:

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów projekt pn.: „Szkolenia z zakresu zarządzania i koordynowania dostępności cyfrowej w projektach dla pracowników administracji publicznej” 

Łączna wartość przyznanego dofinansowania wyniosła: 2 276 116,67 zł  

Lista projektów wybranych do dofinansowania 

Wyniki naboru 10.08.2022

10.08.2022 r.

ZAKOŃCZENIE OCENY WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W NABORZE PROWADZONYM W TRYBIE POZAKONKURSOWYM NR POPC.02.02.00-IP.01-00-010/22 

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, zakończyła ocenę wniosku o dofinansowanie złożonego w ramach naboru nr POPC.02.02.00-IP.01-00-010/22 (tryb pozakonkursowy) dla Działania 2.2 „Cyfryzacja procesów back–office w administracji rządowej” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.  

Projekt wybrany do dofinansowania:

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów projekt pn.: „Szkolenia z zakresu zarządzania i koordynowania dostępności cyfrowej w projektach dla pracowników administracji publicznej” 

Łączna wartość przyznanego dofinansowania wyniosła: 2 276 116,67 zł  

Lista projektów wybranych do dofinansowania 

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

100 dni licząc od daty przekazania wniosku do oceny do momentu wysłania wnioskodawcy informacji o wyniku oceny wniosku o dofinansowanie

Miejsce składania wniosków

Centrum Projektów Polska Cyfrowa ul. Spokojna 13 A 01-044 Warszawa

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu może być złożony w jednej z następujących form:

1) w formie elektronicznej na adres skrzynki podawczej CPPC na ePUAP: /2yki7sk30g/skrytkaESP, podpisany kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1797);

2) lub w formie elektronicznej, zapisany na nośniku elektronicznym, podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U z 2021 r. poz. 1797). Dokumenty należy złożyć w siedzibie ION 

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wnioskodawcą projektu składanego w trybie pozakonkursowym w ramach działania 2.2 „Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej” POPC, typ 4 „Działania edukacyjne i szkoleniowe, niezbędne do zapewnienia funkcjonowania rozwiązań IT wspieranych  w ramach typów 1 i 2” jest Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Działania edukacyjne i szkoleniowe, niezbędne do zapewnienia funkcjonowania rozwiązań IT wspieranych  w ramach typów 1 i 2

Kryteria wyboru projektów

Kryteria 

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalne dofinansowanie wynosi 100% kosztów kwalifikowanych Projektu, z czego 84,63% stanowią środki UE (EFRR), a 15,37% to współfinansowanie krajowe z budżetu państwa

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

3 000 000,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin 

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzor_WoD 

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzor_PoD 

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza nie występuje w trybie pozakonkursowym.

Pytania i odpowiedzi

Wyjaśnień w kwestiach dotyczących naboru ION udziela w odpowiedzi na zapytania kierowane na adres: ePUAP: /2yki7sk30g/skrytkaESP bądź e-mail: 2.2pozakonkursowy@cppc.gov.pl

Linki

Dokumentacja naboru nie była publikowana na stronie Instytucji Pośredniczącej