Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POWER 2.17

2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości, Wiedza Edukacja Rozwój

Zakończony 17.11.2020

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

nie dotyczy

Miejsce składania wniosków

Ministerstwo Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

Sposób składania wniosków

Wniosek na obowiązującym formularzu formularz elektroniczny wniosku dostępny w SOWA) należy złożyć do dnia 17 listopada 2020 roku wyłącznie w formie elektronicznej w Systemie Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA) https://www.sowa.efs.gov.pl (numer naboru: POWR.02.17.00-IP.04-00-003/20; godzina zamknięcia naboru: 16:15).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Prokuratura Krajowa

ul. Postępu 3

02-676 Warszawa

Na co można otrzymać dofinansowanie?

realizacja projektu pozakonkursowego koncepcyjnego pt. "Przygotowanie i wdrożenie metodyki z zakresu pozyskiwania i przetwarzania informacji oraz komunikacji przy realizacji zadań prokuratury z wykorzystaniem systemu informatycznego PROK-SYS"

Kryteria wyboru projektów

nie dotyczy

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

100%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

10 000 000 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Nie dotyczy.

załącznik nr 1 fiszka projektu z RPD (PDF 293 KB)

załącznik nr 2 wzór wniosku o dofinansowanie projektu (PDF 551 KB)

załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (PDF 879 KB)

załącznik nr 4 wzór karty oceny merytorycznej (PDF 219 KB)

załącznik nr 5 Zestawienie standardów i cen rynkowych PO WER (PDF 237 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

dostępny w SOWA

Wzór umowy o dofinansowanie

nie dotyczy

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

nie dotyczy

Pytania i odpowiedzi

nie dotyczy

Linki

https://funduszenasprawiedliwosc.ms.gov.pl/po-wer-2014-2020/