Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POWER 2.17

2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości, Wiedza Edukacja Rozwój

AKTUALNY data naboru wniosków od 16.10.2020 do 17.11.2020

Ministerstwo Sprawiedliwości, Instytucja Pośrednicząca (IP) dla Działania 2.17 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER), wzywa Prokuraturę Krajową do złożenia w trybie pozakonkursowym wniosku o dofinansowanie projektu pt. Przygotowanie i wdrożenie metodyki z zakresu pozyskiwania i przetwarzania informacji oraz komunikacji przy realizacji zadań prokuratury z wykorzystaniem systemu informatycznego PROK-SYS (Priorytet inwestycyjny 11i, cel szczegółowy PO WER Usprawnienie procesów zarządzania i komunikacji w sądownictwie i prokuraturze; typy operacji:1) Opracowanie  metodyki  zarządzania  określonymi kategoriami  spraw  celem  wsparcia  prokuratora  na  etapie postępowania przygotowawczego i sądowego; 2) Szkolenia dla sędziów, urzędników i innych pracowników zatrudnionych w sądach powszechnych, prokuratorów, urzędników i innych pracowników powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury oraz Ministerstwa Sprawiedliwości wspierające wdrażanie modeli zarządzania zasobami ludzkimi, finansami, informacją i komunikacją, świadczenie usług informatycznych, a także kontroli zarządczej oraz obsługi interesanta).

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

nie dotyczy

Miejsce składania wniosków

Ministerstwo Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

Sposób składania wniosków

Wniosek na obowiązującym formularzu formularz elektroniczny wniosku dostępny w SOWA) należy złożyć do dnia 17 listopada 2020 roku wyłącznie w formie elektronicznej w Systemie Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA) https://www.sowa.efs.gov.pl (numer naboru: POWR.02.17.00-IP.04-00-003/20; godzina zamknięcia naboru: 16:15).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Prokuratura Krajowa

ul. Postępu 3

02-676 Warszawa

Na co można otrzymać dofinansowanie?

realizacja projektu pozakonkursowego koncepcyjnego pt. "Przygotowanie i wdrożenie metodyki z zakresu pozyskiwania i przetwarzania informacji oraz komunikacji przy realizacji zadań prokuratury z wykorzystaniem systemu informatycznego PROK-SYS"

Kryteria wyboru projektów

nie dotyczy

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

100%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

10 000 000 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Nie dotyczy.

załącznik nr 1 fiszka projektu z RPD (PDF 293 KB)

załącznik nr 2 wzór wniosku o dofinansowanie projektu (PDF 551 KB)

załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (PDF 879 KB)

załącznik nr 4 wzór karty oceny merytorycznej (PDF 219 KB)

załącznik nr 5 Zestawienie standardów i cen rynkowych PO WER (PDF 237 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

dostępny w SOWA

Wzór umowy o dofinansowanie

nie dotyczy

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

nie dotyczy

Pytania i odpowiedzi

nie dotyczy

Linki

https://funduszenasprawiedliwosc.ms.gov.pl/po-wer-2014-2020/