Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POWER 2.17

2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości, Wiedza Edukacja Rozwój

Zakończony 8.04.2019

Informacja o wynikach naboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu nr POWR.02.17.00-IP.04-00-002/19 „Szkolenia z obszaru międzynarodowej współpracy sądowej w sprawach cywilnych i w sprawach karnych dla kadr sądownictwa”

Wyniki naboru 29.05.2019

W dniu 29 maja 2019 roku została zatwierdzona lista dla wszystkich projektów, które w ramach konkursu nr POWR.02.17.00-IP.04-00-002/19 „Szkolenia z obszaru międzynarodowej współpracy sądowej w sprawach cywilnych i w sprawach karnych dla kadr sądownictwa” spełniły wymagane kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania.

Na konkurs wpłynęły 3 wnioski o dofinansowanie. W wyniku przeprowadzonej oceny merytorycznej oraz negocjacji dofinansowanie przyznano 1 projektowi o wartości 3 138 223,50 PLN.

Wyniki konkursu nr POWR.02.17.00-IP.04-00-002_19 (PDF 329 KB)

Informacja o składzie Komisji Oceny Projektów_konkurs 002_19 (PDF 165 KB)

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

01.06.2019

Miejsce składania wniosków

Ministerstwo Sprawiedliwości (Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa)

 

Sposób składania wniosków

Wnioski należy składać wyłącznie w formie elektronicznej, na obowiązującym formularzu, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA (https://www.sowa.efs.gov.pl/).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach konkursu o dofinansowanie mogą ubiegać się: organizacje pozarządowe, partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER, przedsiębiorcy, szkoły wyższe, jednostki naukowe, Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury.      

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs ma na celu wyłonienie do dofinansowania projektu polegającego na opracowaniu (4) czterech  programów szkoleniowych, a następnie zorganizowaniu i przeprowadzeniu na ich podstawie cyklów szkoleń stacjonarnych poświęconych poszczególnym zagadnieniom z obszaru międzynarodowej współpracy sądowej w sprawach cywilnych i w sprawach karnych na tle obrotu gospodarczego dla sędziów koordynatorów do spraw współpracy międzynarodowej i praw człowieka w sprawach cywilnych oraz sędziów koordynatorów do spraw współpracy międzynarodowej i praw człowieka w sprawach karnych, punktów kontaktowych Europejskiej Sieci Sądowej w  sprawach cywilnych i handlowych (EJN) oraz dla pracowników sądów powszechnych realizujących zadania związane ze sprawami z elementem zagranicznym, a przede wszystkim dla inspektorów obrotu zagranicznego pracujących w sądach okręgowych (OZ).

Kryteria wyboru projektów

Określone w: Regulamin konkursu (PDF 947 KB)

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

3 600 000 PLN (100%)

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

3 600 000 PLN

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Określone w: Regulamin konkursu (PDF 947 KB)

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi (PDF 209 KB)

Linki

http://www.ms.gov.pl/pl/o-ministerstwie/po-wer-2014-2020