Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POWER 2.15

ZMIANA TERMINU 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki, Wiedza Edukacja Rozwój

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

III kwartał

Miejsce składania wniosków

Ministerstwo Edukacji Narodowej, al. Szucha 25, 00-918 Warszawa

Sposób składania wniosków

W formie elektronicznej, na obowiązującym formularzu, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach konkursu o dofinansowanie realizacji projektu, zgodnie z kryterium dostępu nr 1, mogą ubiegać się przedsiębiorcy lub pracodawcy, partnerzy społeczni zgodnie z definicją w SZOOP dla PO WER, organizacje pracodawców/przedsiębiorców, samorząd gospodarczy i zawodowy, stowarzyszenia zawodowe, jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze, publiczne i niepubliczne uczelnie akademickie i zawodowe, organizacje pozarządowe lub związki organizacji pozarządowych, właściwi dla branż wskazanych w regulaminie oraz placówki doskonalenia nauczycieli

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu opracowane modelowe programy realizacji praktycznej nauki zawodu dla minimum zawodów w ramach każdej z branż. Beneficjent przeprowadzi pilotaż opracowanego modelowego programu praktycznej nauki zawodu w zakresie stażu uczniowskiego.

Kryteria wyboru projektów

Regulamin i załączniki

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

100%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

24 000 000,00 zł