Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POWER 2.15

2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki, Wiedza Edukacja Rozwój

Zakończony 20.05.2019

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

II kwartał 2019 r.

Miejsce składania wniosków

Ministerstwo Edukacji Narodowej, al. J. Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa

Sposób składania wniosków

W formie elektronicznej, na obowiązującym formularzu, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Instytut Badań Edukacyjnych

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Monitorowanie Losów Absolwentów Szkół Zawodowych – etap II w ramach Działania 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki

Kryteria wyboru projektów

TRYB POZAKONKURSOWY

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

2 773 639,00 PLN

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

2 773 639,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Nie dotyczy

Wzór wniosku o dofinansowanie

https://efs.men.gov.pl/nabory/informacja-o-naborze-instytut-badan-edukacyjnych-monitorowanie-losow-absolwentow-szkol-zawodowych-etap-ii/

 

Wzór umowy o dofinansowanie

https://efs.men.gov.pl/nabory/informacja-o-naborze-instytut-badan-edukacyjnych-monitorowanie-losow-absolwentow-szkol-zawodowych-etap-ii/

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

NIE DOTYCZY - TRYB POZAKONKURSOWY