Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POWER 2.15

2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki, Wiedza Edukacja Rozwój

Zakończony 17.03.2016

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

II Kwartał 2016 r.

Miejsce składania wniosków

Ministerstwo Edukacji Narodowej

al. J. Ch. Szucha 25

00-918 Warszawa

Sposób składania wniosków

w formie elektronicznej, na obowiązującym formularzu, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA (https://sowa.efs.gov.pl) oraz w formie papierowej wydrukowanej z systemu SOWA, opatrzonej podpisem osoby uprawnionej/osób uprawnionych do złożenia wniosku o dofinansowanie.

 

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego Etap 2: Kwalifikacje i zawody odpowiadające potrzebom rynku pracy.

Wdrożenie mechanizmów strategicznej współpracy z przedstawicielami partnerów społecznych na rzecz dostosowywania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, w tym:

- utworzenie zespołów partnerów społecznych reprezentatywnych dla obszarów kształcenia zawodowego, w skład których wejdą przedstawiciele stowarzyszeń zawodowych, organizacji pracodawców oraz związków zawodowych właściwi dla 25 grup zawodów,

- przegląd i aktualizacja we współpracy z partnerami społecznymi podstaw programowych kształcenia w zawodach oraz innych treści kształcenia i szkolenia zawodowego, pod względem uwzględnienia oczekiwań pracodawców w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji.

Kryteria wyboru projektów

tryb pozakonkursowy

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

9 500 000

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

9 500 000

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

nie dotyczy

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 434 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 647 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

nie dotyczy

Pytania i odpowiedzi

Punkt Informacyjny IP MEN tel. 22 34 74 732

infoPOWER@men.gov.pl