Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POWER 2.15

Tworzenie e-materiałów do kształcenia zawodowego, Wiedza Edukacja Rozwój

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

IV kw. 2020

Miejsce składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć do IP w formie elektronicznej, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA) - konkurs nr POWR.02.15.00-IP.02-00-003/20.

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć do IP w formie elektronicznej, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA) - konkurs nr POWR.02.15.00-IP.02-00-003/20.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach konkursu o dofinansowanie realizacji projektu mogą ubiegać się podmioty wyszczególnione w SZOOP, spełniające warunek określony w kryterium dostępu nr 1, zgodnie z którym beneficjentem projektu jest podmiot publiczny lub niepubliczny posiadający doświadczenie w dziedzinie tworzenia multimedialnych i interaktywnych materiałów lub symulatorów/VR z przeznaczeniem dla młodzieży lub dorosłych użytkowników w celach edukacyjno-szkoleniowych.

Doświadczenie w dziedzinie tworzenia multimedialnych i interaktywnych materiałów lub symulatorów/VR będzie potwierdzone dokonaniami z ostatnich 5 lat (minimum 20 multimedialnych i interaktywnych materiałów, w tym minimum jeden materiał dostępny dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, spełniający standard WCAG 2.0 lub WCAG 2.1 lub minimum 3 symulatory/VR).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Celem konkursu jest opracowanie i upowszechnienie 800 e-materiałów do kształcenia zawodowego w zakresie zawodów (kwalifikacji) reprezentujących 32 branże wyodrębnione w ramach szkolnictwa branżowego (zgodnie z zapisami w rozporządzeniu MEN Dz.U z 2019 r., poz. 316).

W ramach konkursu wyodrębniono 13 obszarów. Pojedynczy projekt obejmuje opracowanie e-materiałów do kształcenia zawodowego dla 1 z 13 obszarów, z uwzględnieniem wymaganej minimalnej liczby e-materiałów dla zawodów (kwalifikacji) wchodzących w skład poszczególnych branż.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru zostały zamieszczone w regulaminie konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

100%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Alokacja na konkurs wynosi 136 110 000,00 PLN w podziale na następujące obszary:

Obszar I – 8 060 000,00 PLN

Obszar II – 17 940 000,00 PLN

Obszar III – 4 680 000,00 PLN

Obszar IV– 17 550 000,00 PLN

Obszar V – 7 020 000,00 PLN

Obszar VI – 11 050 000,00 PLN

Obszar VII – 6 630 000,00 PLN

Obszar VIII – 4 810 000,00 PLN

Obszar IX – 13 390 000,00 PLN

Obszar X – 14 690 000,00 PLN

Obszar XI – 11 700 000,00 PLN

Obszar XII – 12 350 000,00 PLN

Obszar XIII – 6 240 000,00 PLN

Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych w projekcie wynosi 100% (ze środków UE i środków budżetu państwa).

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza opisana została w Regulaminie konkursu

Pytania i odpowiedzi

Pytania można kierować na adres: konkurs.ezawodowe@men.gov.pl

Informacja w sprawie zamknięcia konkursu

Informacja o składzie KOP

Spotkanie informacyjne w sprawie konkursu

Pytania i odpowiedzi część 1

 

Lista wniosków skierowanych do oceny merytorycznej

Linki

Informacje dotyczące niniejszego konkursu są publikowane na stronie IOK https://efs.men.gov.pl/.