Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POWER 2.14

ZMIANA TERMINU: 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie, Wiedza Edukacja Rozwój

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

II kw. 2020

Miejsce składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć do IP w formie elektronicznej, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA) - konkurs nr POWR.02.14.00-IP.02-00-001/20.

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć do IP w formie elektronicznej, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA) - konkurs nr POWR.02.14.00-IP.02-00-001/20.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach konkursu o dofinansowanie realizacji projektu mogą ubiegać się podmioty wyszczególnione w SZOOP oraz wskazane w kryterium dostępu, zgodnie z którymi beneficjentem projektu może być podmiot, który w ciągu ostatnich pięciu lat wytworzył co najmniej 50 materiałów/multimediów/narzędzi zawodoznawczych o charakterze edukacyjnym.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Celem konkursu jest przygotowanie multimedialnych informacji zawodoznawczych dla 137 zawodów szkolnictwa zawodowego w oparciu o modelową informację stanowiącą załącznik do regulaminu konkursu.

Kryteria wyboru projektów

Regulamin konkursu (PDF 1 MB)

Aktualizacja regulaminu konkursu - 28.02.2020 r.

Aktualizacja regulaminu konkursu - 16.03.2020 r.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

100%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Alokacja na konkurs wynosi 14 100 000,00 zł

Maksymalna wartość dofinansowania projektu jest wynosi 14 100 000,00 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 1 MB)

Regulamin Multimedia dla doradztwa II 30.01.2020 aktualizacja (PDF 1 MB)

Aktualizacja regulaminu konkursu - 28.02.2020 r.

Aktualizacja regulaminu konkursu - 16.03.2020 r. (PDF 1 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 493 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 2 MB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza opisana została w Regulaminie konkursu

Pytania i odpowiedzi

Pytania można kierować na adres: konkurs.doradztwo@men.gov.pl

 

Spotkanie informacyjne - 14.02.2020 r.

Harmonogram prac KOP

 

Linki

Informacje dotyczące niniejszego konkursu są publikowane na stronie IOK https://efs.men.gov.pl/.