Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POWER 2.13

2.13 Przejrzysty i spójny Krajowy System Kwalifikacji, Wiedza Edukacja Rozwój

AKTUALNY data naboru wniosków od 18.10.2019 do 16.11.2019

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

IV kwartał 2019 r.

Miejsce składania wniosków

Ministerstwo Edukacji Narodowej

al. J. Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa

Sposób składania wniosków

W formie elektronicznej, na obowiązującym formularzu, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Instytut Badań Edukacyjnych

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparcie rozwoju ZSK w szczególności na poziomie regionalnym poprzez wdrażanie rozwiązań i inicjatyw skierowanych do użytkowników końcowych systemu – ZSK 4.

Kryteria wyboru projektów

Nie dotyczy - TRYB POZAKONKURSOWY

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

27 958 085,00 PLN

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

27 958 085,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Nie dotyczy

Wzór wniosku o dofinansowanie

wzór wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym

Wzór umowy o dofinansowanie

wzór

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Nie dotyczy - TRYB POZAKONKURSOWY