Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POWER 2.10

2.10 Wysoka jakość systemu oświaty, Wiedza Edukacja Rozwój

PLANOWANY data naboru wniosków od 18.08.2020 do 31.07.2020

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć do IP w formie elektronicznej, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA) - konkurs nr POWR.02.10.00-IP.02-00-004/20.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

IV kwartał 2020

Miejsce składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć do IP w formie elektronicznej, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA) - konkurs nr POWR.02.15.00-IP.02-00-003/20.

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć do IP w formie elektronicznej, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA) - konkurs nr POWR.02.15.00-IP.02-00-003/20.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wnioskodawcą projektu jest podmiot publiczny lub niepubliczny posiadający doświadczenie w tworzeniu multimedialnych i interaktywnych materiałów dydaktycznych, w tym dostępnych dla uczniów z różnymi rodzajami niepełnosprawności, spełniających standard WCAG 2.0 lub 2.1. Doświadczenie będzie potwierdzone dokonaniami z ostatnich 5 lat w wyżej wymienionych dziedzinach (minimum 10 multimedialnych i interaktywnych materiałów dydaktycznych przeznaczonych dla uczniów szkół realizujących kształcenie ogólne), w tym minimum jeden materiał spełniający standard WCAG 2.0 lub 2.1).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu pn. „Tworzenie e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego – III etap” jest opracowanie łącznie 1047 nowych e-materiałów dydaktycznych oraz aktualizacja 3115 istniejących e-materiałów dydaktycznych, w poszczególnych obszarach przedmiotowych: Obszar I – edukacja dla bezpieczeństwa, wiedza o społeczeństwie i historia – łącznie 633 e-materiały, w tym 182 nowe i 451 zaktualizowanych; Obszar II – język polski – łącznie 931 e-materiały, w tym 166 nowych i 765 zaktualizowanych; Obszar III – biologia, przyroda, chemia i geografia – łącznie 759 e-materiałów, w tym 217 nowych i 542 zaktualizowane; Obszar IV – fizyka, matematyka i informatyka – łącznie 964 e-materiały, w tym 109 nowych i 855 zaktualizowane; Obszar V muzyka, historia muzyki, plastyka, historia sztuki oraz język łaciński i kultura antyczna – łącznie 151 nowych e-materiałów; Obszar VI – edukacja wczesnoszkolna – łącznie 724 e-materiały, w tym 222 nowych i 502 zaktualizowane.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru zostały zamieszczone w regulaminie konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

lokacja na konkurs wynosi 30 548 898,00 PLN i została podzielona na 6 obszarów. Poniżej przedstawiono podział alokacji na poszczególne branże: 1. E-materiały dydaktyczne do edukacji dla bezpieczeństwa, wiedzy o społeczeństwie i historii – 3 361 938,00 PLN 2. E-materiały do języka polskiego – 4 288 040,00 PLN 3. E-materiały dydaktyczne do biologii, przyrody, chemii i geografii – 6 395 840,00 PLN 4. E-materiały dydaktyczne do fizyki, matematyki i informatyki – 3 012 080,00 PLN 5. E-materiały dydaktyczne do muzyki, historii muzyki, plastyki, historii sztuki oraz języka łacińskiego i kultury antycznej – 8 188 000,00 PLN 6. E-materiały dydaktyczne do edukacji wczesnoszkolnej – 5 303 000,00 PLN Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych w projekcie wynosi 100% (ze środków UE i środków budżetu państwa). W ramach konkursu do dofinansowania wybrane zostanie maksymalnie 6 projektów, po jednym najwyżej ocenionym projekcie, dla każdego z 6 obszarów.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

30 548 898,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza