Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POWER 2.10

Wsparcie tworzenia sieci szkół ćwiczeń – II edycja, Wiedza Edukacja Rozwój

Zakończony 2.03.2020

Wyniki naboru 30.09.2020

Informacja o zamknięciu konkursu

Lista podpisanych umów o dofinansowanie

Zbiorcza lista projektów wybranych do dofinansowania

Informacja o składzie Komisji Oceny Projektów

Lista projektów wybranych do dofinansowania – VII runda

Lista projektów wybranych do dofinansowania – VI runda

Lista projektów wybranych do dofinansowania – V runda

Lista projektów wybranych do dofinansowania – III runda

Lista projektów wybranych do dofinansowania – III runda – lista częściowa nr 2

Lista projektów wybranych do dofinansowania – IV runda

Lista projektów skierowanych do negocjacji – VII runda

Lista projektów wybranych do dofinansowania – III runda - lista częściowa nr 1

Lista projektów skierowanych do negocjacji – VI runda

Lista projektów skierowanych do oceny merytorycznej – VII runda

Harmonogram prac Komisji Oceny Projektów – VII runda

Lista projektów wybranych do dofinansowania – II runda

Lista projektów skierowanych do negocjacji – V runda

Lista projektów skierowanych do oceny merytorycznej – VI runda

Harmonogram prac Komisji Oceny Projektów – VI runda

Lista projektów skierowanych do negocjacji – IV runda

Lista projektów skierowanych do negocjacji – III runda

Lista projektów skierowanych do oceny merytorycznej – V runda

Harmonogram prac Komisji Oceny Projektów – V runda

Lista projektów wybranych do dofinansowania – I runda

Lista projektów skierowanych do oceny merytorycznej – IV runda

Harmonogram prac Komisji Oceny Projektów – IV runda

Lista projektów skierowanych do negocjacji – II runda

Lista projektów skierowanych do negocjacji - I runda

Harmonogram prac Komisji Oceny Projektów – III runda

Lista projektów skierowanych do oceny merytorycznej – III runda

Harmonogram prac Komisji Oceny Projektów – I runda

Lista projektów skierowanych do oceny merytorycznej – I runda

Harmonogram prac Komisji Oceny Projektów – II runda

Lista projektów skierowanych do oceny merytorycznej – II runda

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

II kwartał 2020 r.

Miejsce składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć do IP w formie elektronicznej, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA) - konkurs nr POWR.02.10.00-IP.02-00-003/19.

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć do IP w formie elektronicznej, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA) - konkurs nr POWR.02.10.00-IP.02-00-003/19.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Podmioty będące organem prowadzącym  co najmniej jedną szkołę publiczną (z wyłączeniem szkół prowadzonych przez ministrów)  realizującą podstawę programową kształcenia ogólnego z wyłączeniem szkół dla dorosłych lub szkołę niepubliczną.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Celem konkursu jest wdrożenie szkół ćwiczeń, zgodnie z opracowanym „Modelem szkoły ćwiczeń”, a tym samym udzielenie wsparcia nauczycielom w zakresie prowadzenia skutecznych metod pracy, rozwijających kompetencje kluczowe uczniów.

Kryteria wyboru projektów

Regulamin konkursu wersja archiwalna (PDF 901 KB)

Zmiana regulaminu -07.11.2019 r. wersja archiwalna

Zmiana regulaminu - 24.12.2019 wersja archiwalna

Zmiana regulaminu -  30.01.2020 r. wersja archiwalna

Zmiana regulaminu -  17.03.2020 r. wersja aktualna

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

100%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Alokacja na konkurs wynosi 37 736 916,00  PLN

Maksymalna wartość dofinansowania projektu wynosi 1 347 747,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 901 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 493 KB) 

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (wersja archiwalna) (PDF 2 MB)

Wzór umowy o dofinansowanie (wersja aktualna)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza opisana została w Regulaminie konkursu

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi część 1 - aktualizacja 

Pytania i odpowiedzi część 1

Pytania można kierować na adres: konkurs.szkolacwiczen@men.gov.pl

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące konkursu nr POWR.02.10.00-IP.02-00-003/19 pn. Wsparcie tworzenia sieci szkół ćwiczeń – II edycja. Spotkanie odbędzie się 3 grudnia 2019 r. (wtorek) o godzinie 11.00 w Ministerstwie Edukacji Narodowej, Warszawa, al. J. Ch. Szucha 25, sala nr 305, III piętro.

Zgłoszenia uczestnictwa przyjmujemy do 2 grudnia 2019 r. (poniedziałek) do godziny 10.00 na adres konkurs.szkolacwiczen@men.gov.pl. 

Program spotkania informacyjnego: 

11:00-11:10  Powitanie uczestników

11:10-11:30  Ogólne informacje dotyczące konkursu

11:30-13:00  Kryteria wyboru projektów w ramach konkursu

13:00-13:15  Przerwa kawowa

13:15-14:00  Budżet projektu i podstawowe zasady kwalifikowania wydatków

14:00-14:15  Podsumowanie i zakończenie spotkania

Linki

Informacje dotyczące niniejszego konkursu są publikowane na stronie IOK https://efs.men.gov.pl/.