Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POWER 2.10

2.10 Wysoka jakość systemu oświaty, Wiedza Edukacja Rozwój

Zakończony 12.11.2018

Informacja w sprawie zawieszenia naboru wniosków w ramach konkursu nr POWR.02.10.00-IP.02-00-006/18  

W związku z zakończeniem w dniu 13 listopada 2018 r. o godz. 09:00 I rundy naboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu nr POWR.02.10.00-IP.02-00-006/18 pn. E-materiały dydaktyczne do 10 przedmiotów dla szkół kończących się egzaminem maturalnym, Instytucja Pośrednicząca dla Działań 2.10, 2.11, 2.13, 2.14, 2.15 Osi Priorytetowej II PO WER informuje, że w ramach I rundy naboru wniosków wpłynęły wnioski o dofinansowanie dla każdego z obszarów wskazanych w regulaminie konkursu. W związku z powyższym, termin kolejnej rundy naboru zostanie ogłoszony w aktualizacji regulaminu konkursu w przypadku gdy pozostaną obszary, w których nie zostaną wybrane projekty do dofinansowania

Wyniki naboru 20.12.2018

Zbiorcza lista projektów - aktualizacja po procedurze odwoławczej

https://efs.men.gov.pl/nabory/zbiorcza-lista-projektow-wybranych-do-dofinansowania-i-runda-aktualizacja-po-procedurze-odwolawczej-3/

Zbiorcza lista projektów - aktualizacja po procedurze odwoławczej

https://efs.men.gov.pl/nabory/zbiorcza-lista-projektow-wybranych-do-dofinansowania-i-runda-aktualizacja-po-procedurze-odwolawczej-2/

Zbiorcza lista projektów - aktualizacja po procedurze odwoławczej

https://efs.men.gov.pl/nabory/zbiorcza-lista-projektow-wybranych-do-dofinansowania-i-runda-aktualizacja-po-procedurze-odwolawczej/

Informacja o zamknięciu konkursu

https://efs.men.gov.pl/nabory/informacja-o-zamknieciu-konkursu-nr-powr-02-10-00-ip-02-00-006-18/

Informacja o wynikach konkursu

https://efs.men.gov.pl/nabory/wyniki-konkursu-e-materialy-dydaktyczne-do-10-przedmiotow-dla-szkol-konczacych-sie-egzaminem-maturalnym/

Lista członków KOP (PDF 512 KB)

Zbiorcza lista projektów  (PDF 940 KB)

Lista częściowa nr 3 (PDF 630 KB)

Lista częściowa nr 2 (PDF 772 KB)

Lista częściowa nr 1 (PDF 974 KB)

Lista projektów skierowanych do negocjacji - RUNDA I (PDF 848 KB)

Harmonogram prac Komisji Oceny Projektów - Runda I (PDF 314 KB) 

Lista projektów skierowanych do oceny merytorycznej - Runda I (PDF 537 KB) 

Dokument

Dokument

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

IV kwartał 2018 r.

Miejsce składania wniosków

W formie elektronicznej, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA), konkurs nr POWR.02.10.00-IP.02-00-006/18

Sposób składania wniosków

W formie elektronicznej, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA), konkurs nr POWR.02.10.00-IP.02-00-006/18

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wnioskodawcą projektu jest podmiot publiczny lub niepubliczny posiadający doświadczenie w tworzeniu multimedialnych i interaktywnych materiałów dydaktycznych, w tym dostępnych dla uczniów z różnymi rodzajami niepełnosprawności, spełniających standard WCAG 2.0. Doświadczenie będzie potwierdzone dokonaniami z ostatnich 5 lat w wyżej wymienionych dziedzinach (minimum 10 multimedialnych i interaktywnych materiałów dydaktycznych przeznaczonych dla uczniów szkół kształcących na poziomie gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej wskazanych w kryterium w ciągu ostatnich 5 lat), w tym minimum jeden materiał spełniający standard WCAG 2.0).

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

Przedmiotem konkursu jest opracowanie 10 125 e-materiałów dydaktycznych w zakresie podstawowym i rozszerzonym, dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum, do następujących przedmiotów:

przyrodniczych (fizyka, chemia, biologia, geografia),

humanistycznych (język polski, historia, filozofia, wiedza o społeczeństwie),

matematyki i informatyki.

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Regulamin konkursu - I zmiana (PDF 1 MB)

Regulamin konkursu (PDF 2 MB)

Załączniki do regulaminu

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

100%

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

70 875 000,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru

Regulamin konkursu - I zmiana (PDF 1 MB)

Regulamin konkursu (PDF 2 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (o charakterze wdrożeniowym), jest dostępny pod adresem https://sowa.efs.gov.pl/Wzory-dokumentow

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Umowa o dofinansowanie (PDF 1 MB)

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

Procedura odwoławcza opisana została w Regulaminie konkursu

Pytania i odpowiedzi

Dodatkowe załączniki techniczne

https://efs.men.gov.pl/?post_type=ogloszenia-posts&p=4757&preview=true

Prezentacje ze spotkania informacyjnego, które odbyło się w siedzibie MEN w dniu 25 października 2018 r. w zakresie konkursu nr  POWR.02.10.00-IP.02-00-006/18

https://efs.men.gov.pl/nabory/prezentacje-ze-spotkania-informacyjnego-dot-konkursu-nr-powr-02-10-00-ip-02-00-006-18/

Spotkanie informacyjne - 25 października 2018 r.

https://efs.men.gov.pl/nabory/spotkanie-informacyjne-25-pazdziernika-2018-r-konkurs-nr-powr-02-10-00-ip-02-00-006-18/

 

konkurs.ematerialy@men.gov.pl

Pytania i odpowiedzi cz. I (PDF 638 KB) 

Pytania i odpowiedzi cz. II (PDF 756 KB)

Pytania i odpowiedzi cz. III (PDF 626 KB)

Linki

www.efs.men.gov.pl