Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POWER 2.10

2.10 Wysoka jakość systemu oświaty, Wiedza Edukacja Rozwój

Zakończony 16.05.2016

Wyniki naboru 15.08.2016

Ośrodek Rozwoju Edukacji

Przywództwo - opracowanie modeli kształcenia i wspierania kadry kierowniczej systemu oświaty

Wartość projektu 4 884 596,27 zł

Data podpisania decyzji 29.07.2016

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

III kwartał 2016

Miejsce składania wniosków

Ministerstwo Edukacji Narodowej

al. J. Ch. Szucha 25

00-918 Warszawa

Sposób składania wniosków

w formie papierowej i w formie elektronicznej

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Ośrodek Rozwoju Edukacji

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

Szkolenie i doradztwo dla kadry kierowniczej systemu oświaty (w tym kadry JST) pod kątem kształtowania umiejętności przywódczych potrzebnych w procesie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy (ICT, matematyczno-przyrodniczych, języków obcych), nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw uczniów (kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej) oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia.

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

tryb pozakonkursowy

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

5 259 498

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

5 259 498

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru

nie dotyczy

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 434 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 647 KB)

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

nie dotyczy

Pytania i odpowiedzi

Punkt informacyjny IP MEN

e-mail: infoPOWER@men.gov.pl