Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POPT 2.1

2.1 Wsparcie instytucji, Pomoc Techniczna

Zakończony 31.12.2016

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

II kwartał 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Instytucja Zarządzająca POPT
Ministerstwo Rozwoju
Pl. Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa

Sposób składania wniosków

W wersji elektronicznej z wykorzystaniem systemu SL2014- PT.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

 • Ministerstwo Rozwoju (w zakresie zadań związanych z realizacją polityki spójności),
 • Ministerstwo Finansów (w zakresie zadań związanych z realizacją polityki spójności),
 • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska,
 • Główny Urząd Statystyczny,
 • Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej,
 • Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, 
 • Urząd Transportu Kolejowego,
 • Urząd Zamówień Publicznych,
 • Ministerstwo Cyfryzacji,
 • Ministerstwo Zdrowia.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 • ewaluacje horyzontalne,
 • rozwój kultury i potencjału ewaluacyjnego,
 • analizy, oceny i ekspertyzy,
 • organizacja i funkcjonowanie komitetów, podkomitetów, grup i zespołów roboczych,
 • przygotowanie, powielanie i dystrybucja materiałów roboczych i informacyjnych,
 • budowa i utrzymanie systemów informatycznych,
 • wymiana doświadczeń i informacji pomiędzy uczestnikami systemu realizacji polityki spójności,
 • koordynacja informacji i promocji,
 • koordynacja pomocy technicznej i regionalnych programów operacyjnych,
 • koordynacja strategiczna i zarządcza na poziomie Umowy Partnerstwa.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria oceny formalnej i merytorycznej  (PDF 301 KB)

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

97 497 069 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

W procedurze nie przewiduje się Regulaminu konkursu.

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 218 KB)

Instrukcja do wniosku o dofinansowanie  (PDF 603 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór decyzji o dofinansowaniu projektu  (PDF 343 KB)

Wzór porozumienia o dofinansowaniu projektu (PDF 529 KB)

Wzór umowy o dofinansowaniu projektu (PDF 530 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Nie przewiduje się środków odwoławczych.

Pytania i odpowiedzi

Informacje na temat naboru można uzyskać pod numerami tel.: 22 273 78 16, 22 273 78 14, 22 273 78 00.