Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POIiŚ 2.1

2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska IV Nabór, Infrastruktura i Środowisko

Zakończony 29.11.2019

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Kwiecień 2020 r.

Miejsce składania wniosków

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnejul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30

Sposób składania wniosków

Do przygotowania wniosku o dofinansowanie będzie służył Generator Wniosków o Dofinansowanie, który dostępny jest na stronie internetowej IW pod adresem: https://gwd.nfosigw.gov.pl

Wnioskodawca może złożyć wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej lub w formie papierowej, zgodnie z regulaminem konkursu

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, działające w ich imieniu jednostki organizacyjne;            

podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie będzie udzielane na następujący typ projektów:Działanie 2.1 POIiŚ 2014-2020, 5. typ projektów - Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektu:

http://poiis.nfosigw.gov.pl/gfx/poiis/userfiles/files/skorzystaj_z_programu/2019/2.1.5/konkurs_iv_dokumentacja/5_-_kryteria_wyboru_projektow.pdf

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85% wydatków kwalifikowanych projektu

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

60 000 000,00 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje o procedurze odwoławczej są dostępne na stronie instytucji organizującej konkurs http://poiis.nfosigw.gov.pl/

Pytania i odpowiedzi

Pytania można przesyłać za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej NFOŚiGW w zakładce „Punkt informacyjny”

Linki

Strona Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

http://poiis.nfosigw.gov.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/systemy-gospodarowania-wodami-opadowymi-na-terenach-miejskich/art,24,iv-nabor-dla-dzialania-2-1-typ-5-systemy-gospodarowania-wodami-opadowymi-na-terenach-miejskich.html