Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 1.5

1.5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw / 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu, RPO Wielkopolskiego

Zakończony 15.07.2020

9 lipca 2020 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 2458/2020 w sprawie: wyboru wniosku o dofinansowanie pn. „Wielkopolska Tarcza Antykryzysowa” zgłoszonego przez Wielkopolską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Działaniu 1.5 „Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw”, Poddziałaniu 1.5.2 „Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu” realizowanego w ramach trybu nadzwyczajnego Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

W związku z powyższym IZ WRPO 2014+ przedstawia listę zawierającą projekt wybrany do dofinansowania.

Lista projektów wybranych do dofinansowania (PDF 371 KB)

Uchwała nr 2458/2020 (PDF 304 KB)

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Lipiec 2020

Miejsce składania wniosków

Dokumentację można składać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Punkt Naboru Wniosków mieszczący się w holu głównym Urzędu
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań

Dokumentację można także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań

O przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do jednostki, a nie data nadania.

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić on‑line i wysłać w formie elektronicznej  w Lokalnym Systemie Informatycznym do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 (LSI 2014+) od 30 czerwca 2020 r. do 15 lipca 2020 r. Przygotowywanie wniosku  w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru tj. 30 czerwca 2020 r.

Link do strony systemu LSI 2014+

Wersję papierową dokumentacji aplikacyjnej (wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami) należy złożyć w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej w Systemie LSI 2014+. Ponadto Studium wykonalności (część opisową i obliczeniową) oraz Załącznik nr 2, należy złożyć także w wersji elektronicznej.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie ubiegać się może: Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości sp. z o. o.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach naboru dofinansowany może zostać projekt dotyczący wsparcia grantowego wielkopolskich mikro i małych przedsiębiorstw w ramach projektu grantowego „Wielkopolskiej Tarczy Antykryzysowej”.

Kryteria wyboru projektów

Warunki formalne (PDF 216 KB)

Kryteria wyboru projektów (PDF 418 KB)

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Poziom dofinansowania całkowitych wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 100% kosztów kwalifikowalnych inwestycji.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektu wynosi 100 000 000, 00 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

 Warunki i zasady udzielania grantów w ramach projektu grantowego WIELKOPOLSKA TARCZA ANTYKRYZYSOWA (PDF 812 KB) - nabór wniosku  w trybie nadzwyczajnym.

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (PDF 531 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie projektu (PDF 568 KB)

Załącznik do Umowy o dofinansowanie projektu (PDF 377 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

-

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować do Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Poznaniu al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań. Adres e-mail: info.wrpo@wielkopolskie.pl

Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt") lub pod numerami tel. 61 626 71 09 lub 61 626 63 14.

Linki

Link do ogłoszenia o naborze pozakonkursowym