Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 1.4

1.4 Internacjonalizacja gospodarki regionalnej / 1.4.2 Promocja gospodarcza regionu, RPO Wielkopolskiego

Zakończony 18.03.2016

21 kwietnia 2016 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie: wyboru wniosku o dofinansowanie Samorządu Województwa Wielkopolskiego zgłoszonego w ramach projektu pozakonkursowego „Gospodarna Wielkopolska” w ramach Działania 1.4 „Internacjonalizacja gospodarki regionalnej”, Poddziałania 1.4.2 „Promocja gospodarcza regionu” znajdującego się w Wykazie Projektów Zidentyfikowanych przez IZ WRPO 2014+ w ramach trybu pozakonkursowego dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Koszt całkowity projektu to 20 651 999,83 zł, natomiast dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 16 999 999,83 zł.

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

Nie dotyczy.

Miejsce składania wniosków

Dokumentację w wersji papierowej można składać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Punkt Naboru Wniosków mieszczący się w holu głównym urzędu
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań

Dokumentację w wersji papierowej można także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań

O przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do jednostki, a nie data nadania.

Sposób składania wniosków

Informacja o przedłużeniu naboru:

W związku z wycofaniem wniosku przez Wnioskodawcę oraz deklaracją ponownego jego złożenia, termin naboru został wydłużony do 18 marca 2016 roku, do godz. 15.30.

 

Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić on-line i wysłać w formie elektronicznej w Lokalnym Systemie Informatycznym do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (LSI 2014+) od 18.12.2015 r. od godziny 7.30 do 31.12.2015 r. do godziny 15.30. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru tj. 17.12.2015 r.

Link do Systemu LSI 2014+

Wersję papierową dokumentacji aplikacyjnej (wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami) należy złożyć w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej w Systemie LSI 2014+

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Samorząd Województwa Wielkopolskiego

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

W ramach naboru dofinansowany może zostać projekt dotyczący:
Kompleksowego systemu zarządzania promocją gospodarczą i inwestycyjną regionu oraz wzmocnienie potencjału gospodarczego województwa, głównie w strategicznych obszarach zdefiniowanych w Wielkopolskiej Strategii Inteligentnych Specjalizacji poprzez m.in.:
- promocję gospodarczą (m.in. udział w międzynarodowych imprezach gospodarczych, w tym udział przedsiębiorstw, pogłębianie analizy wybranych rynków zagranicznych, monitoring trendów w gospodarce krajowej i światowej, system komunikacji w postaci platformy internetowej),
- promocję inwestycyjną (m.in. aktualizację bazy ofert inwestycyjnych, udział w inwestycyjnych imprezach targowych),
- budowę Marki Wielkopolska.

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Link do pliku Kryteria Wyboru Projektów (PDF 387 KB)

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

maks. 85% kosztów kwalifikowanych projektu

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektu to 17 000 000,00 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru

Nie dotyczy

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Link do pliku Formularz wniosku o dofinansowanie (PDF 519 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Link do pliku Wzór zobowiązania do realizacji projektu (DOC 429 KB)

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

Nie dotyczy

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować mailowo na adres: elzbieta.jasielun@umww.pl, telefonicznie pod numerem tel. 61 626 61 20 lub bezpośrednio w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Poznaniu ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań, tel. 61 626 61 92, 61 626 61 93.

Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI 2014+ udzielane jest pod numerami tel. 61 626 71 09 lub 61 626 63 14.

Linki

Link do ogłoszenia na stronie Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym 2014-2020