Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 12.2

12.2 Działania w zakresie ewaluacji i badań, RPO Warmińsko-mazurskiego

Zakończony 30.09.2016

Wyniki naboru 20.12.2016

Lista projektów wybranych do dofinansowania (XLSX 45 KB)

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

Nie dotyczy - tryb pozakonkursowy

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Departament Polityki Regionalnej

ul. Kościuszki 89/91, pokój 201

10-554 Olsztyn

Poniedziałek w godzinach od 8.00 do 16.00       

Wtorek-piątek w godzinach 7.30-15.30.

Sposób składania wniosków

Wnioskodawca składa wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej i papierowej, zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie, stanowiącą załącznik nr 2 do Instrukcji realizacji (PDF 174 KB) Pomocy technicznej.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Województwo Warmińsko – Mazurskie - Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie.

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

  • Ewaluacja

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Kryteria wyboru projektów stanowią załącznik nr 2 do Szczegółowego opisu osi priorytetowej Pomoc techniczna (PDF 36 KB).

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

85% wartości wydatków kwalifikowanych

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

1 275 000,00 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru

Nie dotyczy – tryb pozakonkursowy.

Zasady wyboru projektów w ramach Pomocy technicznej RPO WiM 2014-2020 określono w Instrukcji realizacji Pomocy technicznej (PDF 987 KB) Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór wniosku o dofinansowanie  (PDF 108 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór uchwały o dofinansowanie (PDF 305 KB)

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

Nie przewidziano środków odwoławczych

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować na adres e-mail: a.czajkowska@warmia.mazury.pl

tel. 89 521 93 74

Linki

Link do strony naboru