Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POWER 1.2

1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe / 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, Wiedza Edukacja Rozwój

AKTUALNY data naboru wniosków od 30.10.2020 do 14.12.2020

W dniu 29.09.2020 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku ogłasza konkurs nr POWR.01.02.01-IP.11-20-001/20  

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Luty 2021

Miejsce składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektu konkursowego przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych dostępnego na stronie https://www.sowa.efs.gov.pl/.

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektu konkursowego przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych dostępnego na stronie https://www.sowa.efs.gov.pl/.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (wersja 19 z dnia 20.06.2020r.) o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się: Instytucje Otoczenia Biznesu.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu zakłada się realizację wsparcia poprzez instrumenty i usługi rynku pracy służące rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia: wsparcie osób młodych w zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej poprzez udzielenie pomocy bezzwrotnej (dotacji) na utworzenie przedsiębiorstwa oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, a także wsparcie pomostowe.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w dokumentacji konkursowej.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania wynosi:

- 100% dla wydatków na wsparcie pomostowe oraz dotacje;

- 95% dla pozostałych wydatków.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Alokacja przewidziana na konkurs wynosi 10 050 000,00 zł, w tym wkład Unii Europejskiej 8 470 140,00 zł (84,28%).

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Link do Regulaminu konkursu oraz do całej dokumentacji konkursowej.

Komunikat nr 1 z dnia 27.10.2020 r.

Komunikat nr 2 obowiązujący od dnia 19.11.2020 r.

 

Wzór wniosku o dofinansowanie

Link do załączników do regulaminu konkursu

Wzór umowy o dofinansowanie

Link do załączników do regulaminu konkursu

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje o procedurze odwoławczej są dostępne w regulaminie konkursu

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować na adres e-mail: informacja.efs@wup.wrotapodlasia.pl

 

Linki

Strona Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku