Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POPC 1.1

Zmiana terminu: 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach, Polska Cyfrowa

Zakończony 30.04.2020

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

II kwartał 2020 r.

Miejsce składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie można składać do 30 kwietnia 2020 r. do godziny 23:59:59 w formie elektronicznej, za pośrednictwem aplikacji internetowej, udostępnionej pod adresem popc0101.cppc.gov.pl.

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w Regulaminie konkursu, udostępnionym elektronicznie na stronie internetowej www.cppc.gov.pl.

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie można składać do 30 kwietnia 2020 r. do godziny 23:59:59 w formie elektronicznej, za pośrednictwem aplikacji internetowej, udostępnionej pod adresem popc0101.cppc.gov.pl

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Przedsiębiorcy telekomunikacyjni, zarówno z sektora MŚP jak i dużych przedsiębiorców, wskazani w § 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 września 2015 r. (Dz. U. z 2015 roku, poz. 1466 ze zm.) w sprawie udzielania pomocy na rozwój infrastruktury szerokopasmowej w ramach POPC na lata 2014-2020.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach ogłoszonego konkursu dla działania 1.1 dofinansowanie udzielane będzie projektom, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celu szczegółowego I Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”. Cel ten będzie realizowany poprzez działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.Wsparcie może być udzielone na projekty realizowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej polegające na budowie sieci NGA zapewniających gwarantowaną przepustowość co najmniej 30 Mb/s do użytkownika końcowego.

Kryteria wyboru projektów

Ocena wniosków o dofinansowanie będzie dokonywana w oparciu o kryteria wyboru zatwierdzone przez Komitet Monitorujący POPC

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

  Dla obszarów wskazanych w ogłoszeniu o konkursie wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych Projektu

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w niniejszym konkursie wynosi 580 000 000,00 PLN (słownie: sto dwadzieścia milionów złotych) z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu_1_1 (PDF 441 KB)

Regulamin konkursu 1_1_aktualizacja z dn._07.02.2020 (PDF 445 KB)

Regulamin_konkursu_1_1aktualizacja z dn_23.03.2020 (PDF 442 KB)

Regulamin_konkursu_1_1_aktualizacja_10_04_2020 (PDF 440 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie_POPC (PDF 458 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Umowa_o_dofinansowanie_1.1 (PDF 656 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Informacje na temat ścieżki odwoławczej zostały opisane w Regulaminie konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania dotyczące aplikowania o środki w ramach działania 1.1 POPC można przesyłać na adres e-mail: popc1.1_pytania@cppc.gov.pl.

Linki

Ogłoszenie o konkursie wraz z kompletem dokumentów jest dostępne na stronie instytucji organizującej konkurs.