Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POWER 1.1

1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, województwo łódzkie, Wiedza Edukacja Rozwój

Zakończony 17.04.2015

Nabór zakończony

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

II kwartał 2015

Miejsce składania wniosków

Oddział naboru wniosków I w Wydziale Obsługi EFS Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi
90-608 Łódź
ul. Wólczańska 49,
(budynek B, II piętro, pok. 2.07)

Sposób składania wniosków

Wnioski należy złożyć w formie elektronicznej poprzez aplikację System Obsługi Wniosków Aplikacyjnych oraz w formie papierowej (1 egzemplarz).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu ubiegać się mogą wyłącznie powiatowe urzędy pracy z województwa łódzkiego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).

Kryteria wyboru projektów

Kryteria zostały wskazane w Regulaminie naboru.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania został określony indywidualnie dla każdego powiatowego urzędu pracy

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

69 613,3 tys. zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wniosek generowany jest za pomocą Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA).

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy jest w przygotowaniu.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Dla projektów pozakonkursowych nie przewidziano środków odwoławczych.

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować na adres e-mail: power@wup.lodz.pl

Zapoznaj się z najczęściej zadawanymi pytaniami

Linki

Portal Programu Wiedza Edukacja Rozwój w województwie łódzkim