Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POWER 1.1

1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe / 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, Wiedza Edukacja Rozwój

Zakończony 8.02.2016

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

brak określonej daty

Miejsce składania wniosków

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie

ul. Młynarska 16

01-205 Warszawa

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać w terminie od 21 stycznia 2016 r. do 8 lutego 2016 r.:

  • w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA) oraz

  • w wersji papierowej-osobiście, kurierem lub pocztą do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie przy ul. Młynarskiej 16, 01-205 Warszawa, w godz. 8:00-16:00

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu ubiegać mogą się wyłącznie:

  • powiaty – powiatowe urzędy pracy z terenu województwa mazowieckiego;

  • Gmina Miasto Siedlce – Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach;

  • Gmina Miasto Płock – Miejski Urząd Pracy w Płocku oraz

  • Miasto Stołeczne Warszawa – Urząd Pracy m.st. Warszawy.

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. Młodzież NEET).

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Nabór wniosków PUP jest prowadzony w oparciu o kryteria przyjęte przez Komitet Monitorujący PO WER w dniu 24 listopada 2015 r. zawarte w Rocznym Planie Działania na 2016 r zatwierdzonym przez IZ PO WER.

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

brak określonej kwoty

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

192 820 433,00

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru

Warunki uruchomienia naboru wniosków powiatowych urzędów pracy dostępne są na stronie instytucji ogłaszającej nabór.

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

nie dotyczy

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

nie dotyczy

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie instytucji ogłaszającej konkurs, tj. WUP w Warszawie

Pytania i odpowiedzi

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie przy ul. Młynarskiej 16, tel. (22) 578 44 34, 578 44 55 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: punktinformacyjnyefs@wup.mazowsze.pl

Linki

Strona Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie