Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POIR 1.1

1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw / 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, Inteligentny Rozwój

Zakończony 14.09.2020

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

 Ocena projektu od zamknięcia naboru wniosków do ogłoszenia wyników trwa do 120 dni.  Konkurs jest podzielony na dwie rundy trwające: • 3 – 21 sierpnia 2020 r. • 22 sierpnia – 14 września 2020 r. (do godziny 16:00)

Miejsce składania wniosków

Wyłącznie za pośrednictwem systemu NCBR (link do systemu – aktywny od  3 sierpnia 2020 r.).

Sposób składania wniosków

Elektronicznie w systemie informatycznym NCBR.Logowanie do systemu informatycznego NCBR możliwe jest po wejściu na stronę internetową (link)od 3 sierpnia do 14 września 2020  r. (do godz. 16:00).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

 • Typy wnioskodawców:
  • przedsiębiorstwa,
  • konsorcja przedsiębiorstw,
  • konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych (składające się z max 3 podmiotów, w tym co najmniej jednego przedsiębiorstwa i jednej jednostki naukowej). Liderem jest zawsze przedsiębiorstwo.
 • Adresaci poszczególnych rund:
  • runda I skierowana tylko do dużych przedsiębiorstw i konsorcjów (także z udziałem MŚP i jednostek naukowych),
  • runda II skierowana tylko do MŚP oraz ich konsorcjów (także z udziałem jednostek naukowych).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Na projekty, które:

a) objęte badaniami przemysłowymi i eksperymentalnymi pracami rozwojowymi albo eksperymentalnymi pracami rozwojowymi;

b) mogą obejmować również prace przedwdrożeniowe;

Kryteria wyboru projektów

Link do NCBR

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Dofinansowanie dla przedsiębiorstwa na jeden projekt:  

 • 20 mln euro – jeżeli projekt obejmuje gł. badania przemysłowe;  
 • 15 mln euro – jeżeli projekt obejmuje gł. prace rozwojowe;  
 • 200 000 euro na prace przedwdrożeniowe – pomoc de minimis (wartość brutto pomocy łącznie z wartością innej pomocy de minimis przyznanej w okresie 3 lat podatkowych);   
 • 2 mln euro na prace przedwdrożeniowe – usługi  doradcze dla MŚP.

Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych projektu:     

 • projekty realizowane samodzielnie przez MŚP – od 1 mln PLN do 50 mln euro;
 • pozostałe projekty– od 2 mln PLN do 50 mln euro.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

 

1 408 414 535,84  PLN:     

 • 642 104 363,97 PLN – runda 1 (tylko dla dużych przedsiębiorstw oraz ich konsorcjów, także z udziałem MŚP i jednostek naukowych),
 • 766 310 171,87 PLN– runda 2 (tylko dla MŚP oraz ich konsorcjów, także z udziałem jednostek naukowych).

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Link do strony NCBR

Wzór wniosku o dofinansowanie

Link do strony NCBR

Wzór umowy o dofinansowanie

Link do strony NCBR

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Prawo do wniesienia protestu zgodnie z przepisami określonymi w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 

Pytania i odpowiedzi

Pytania dotyczące naboru wniosków można kierować:

 1. w zakresie finansowym (kwalifikowalność kosztów, wskaźniki, budżet projektu) na adres e-mail: konkurs111-finanse@ncbr.gov.pl,
 2. w pozostałych sprawach na adres e-mail: konkurs111-@ncbr.gov.pl oraz pod nr telefonu: 512 260 334, 515 061 515, 518 338 512

Linki

Link do strony NCBR