Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POIR 1.1

1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw / 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, Inteligentny Rozwój

Zakończony 1.06.2020

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

 Ocena projektu od zamknięcia naboru wniosków do ogłoszenia wyników trwa do 120 dni.  Konkurs nie jest podzielony na rundy.

Miejsce składania wniosków

Wyłącznie za pośrednictwem systemu NCBR (link do systemu – aktywny od 9 kwietnia 2020 r.).

Sposób składania wniosków

Elektronicznie w systemie informatycznym NCBR. Logowanie do systemu informatycznego NCBR możliwe jest po wejściu na stronę internetową (link) od 9 kwietnia do 1 czerwca 2020  r. (do godz. 16:00).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Typy wnioskodawców:

 • przedsiębiorstwa,
 • konsorcja przedsiębiorstw,
 • konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych (składające się z max 3 podmiotów, w tym co najmniej jednego przedsiębiorstwa i jednej jednostki naukowej). Liderem jest zawsze przedsiębiorstwo. Co najmniej jeden z konsorcjantów musi wskazać miejsce realizacji projektu na terenie woj. mazowieckiego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Na projekty, które:
a)obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe;
b)mogą obejmować również prace przedwdrożeniowe.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów - Link do strony NCBR

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Dofinansowanie dla przedsiębiorstwa na jeden projekt:

 • 20 mln euro – jeżeli projekt obejmuje gł. badania przemysłowe;
 • 15 mln euro – jeżeli projekt obejmuje gł. prace rozwojowe;
 • 200 000 euro na prace przedwdrożeniowe – pomoc de minimis (wartość brutto pomocy łącznie z wartością innej pomocy de minimis przyznanej w okresie 3 lat podatkowych);
 • 2 mln euro na prace przedwdrożeniowe – usługi  doradcze dla MŚP.

  Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych projektu:
 • projekty realizowane samodzielnie przez MŚP – od 1 mln PLN do 50 mln euro;
 • pozostałe projekty– od 2 mln PLN do 50 mln euro.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

500 000 000 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu - Link do strony NCBR

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie - Link do strony NCBR

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie - Link do strony NCBR

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Prawo do wniesienia protestu zgodnie z przepisami określonymi w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 

Pytania i odpowiedzi

Pytania dotyczące naboru wniosków można kierować:

 1. w zakresie finansowym (kwalifikowalność kosztów, wskaźniki, budżet projektu) na adres e-mail: konkurs111-finanse@ncbr.gov.pl,
 2. w pozostałych sprawach na adres e-mail: konkurs-mazowsze@ncbr.gov.pl  oraz pod nr telefonu: 515 061 545, 517 149 464.

Linki

Link do strony NCBR