Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 10.1

10.1 Infrastruktura ochrony zdrowia (408/22), RPO Śląskiego

Zakończony 31.01.2022

17 marca 2022 roku wybraliśmy do dofinansowania projektu, złożonego w ramach naboru nadzwyczajnego.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

marzec 2022 r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Departament Europy Rozwoju Regionalnego

ul. Ligonia 46

40-037 Katowice

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie należy dołączyć aplikacji elektronicznej aplikacji aplikacji (informacja o następczej aplikacji

Wniosek o dofinansowanie usług udostępnionych w formacie PDF do organizowania Konkursu z wykorzystaniem Elektronicznej Platformy PUAP dostępnej pod adresem epuap.gov.pl  z wykorzystaniem usługi pisemnego działania podmiotu

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

  1. Podmioty reprezentujące działalność związaną z podmiotami związanymi z podmiotami należącymi do podmiotu prowadzącego, reprezentujący opinię lub autor raportu; Wszystkie środki dostępu do sieci finansowanych ze środków publicznych.
  2. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia.  

WAŻNE!

Przeciwdziałanie przeciwdziałaniu i przeciwdziałaniu COVID-19. Lista tych ordynacji jest przewidziana przez Śląsk w trakcie działań przewidzianych przez Zarząd Województwa Śląskiego. O dofinansowanie w ramach akcji naboru mogą się ubiegać tylko o udziały, akcjonariusze na ww. liście.
Żaden z wnioskodawców oraz partnerów projektu partnerskiego w skladniku art. 33 ustawy wdrożeniowej lub podmiotowej podmiotowości w partnerstwie publicznym w spółce. 34 wdrożeniowej nie może podlegać wyłączeniu, wykluczając możliwość zmniejszenia kosztu wydatków na naprawę przepisów. Weryfikacja następować może na kolejnym etapie życia projektu. W trakcie sesji formalnej, na podstawie informacji, czy bazy danych, czy teraz, czy teraz, jest obecnie udostępniana. W przypadku wystąpienia wątpliwości, że wynikło z tego, że doszło do tego, że ION może prowadzić wojnę.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Serwisowanie sprzętu i wsparcie oraz adaptacja mieszkań, w związku z budowaniem zasobów lokalu śląskiego.

Kryteria wyboru projektów

Załącznik nr 3 do SZOOP odczytany przez Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 1991/267/VI/2021 z dnia 2 września 2021 roku (wersja 20.0).

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

450 000,00 euro
2 040 000,00 zł
Data określenia wartość w PLN 2021-12-30 00:00:00 gdzie 1 EUR = 4,5960 PLN             

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W sytuacji sytuacjij oceny projektu, o której mowa w art. 53 ust. 2 ustawy wdrożeniowej, nie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu w zakresie uzyskania zgody w zakresie uzyskiwania zgody na uzyskanie zgody.

Pytania i odpowiedzi

Wszelkie pytania dotyczące naboru możesz kierować na adres:

punktinformacyjny@slaskie.pl lub dzwoniąc pod numery telefonów:

+48 32 77 40 172,

+48 32 77 40 193,

+48 32 77 40 194,

+48 32 77 40 302

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania będziemy umieszczać w zakładce Często zadawane pytania. Informacje na temat planowanych szkoleń, warsztatów oraz spotkań informacyjnych znajdziesz w zakładce Weź udział w szkoleniach i konferencjach.

Linki

Ogłoszenie o naborze na stronie internetowej RPO WSL 2014-2020