Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Konferencja "Potrzeby inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego po 2020 r. – czy stać nas na rozwój?"

Konferencja odbędzie się w sali im. Grażyny Gęsickiej, która znajduje się na parterze. W drodze między wejściem głównym do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju a salą nie ma żadnych różnic poziomów (schodów) ani innych barier utrudniających dotarcie na konferencję m.in. osobom poruszających się na wózkach inwalidzkich. 

Podczas konferencji obecny będzie tłumacz języka migowego.

 

Formularz zgłoszeniowy na konferencję "Potrzeby inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego po 2020 r. – czy stać nas na rozwój?"

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie podanym w niniejszym formularzu oraz danych osobowych gromadzonych w związku z i w celu przesyłania treści, wymiany informacji oraz obsługi korespondencji. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:

Administratorem danych jest Minister Inwestycji i Rozwoju z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna 2/4 (www.miir.gov.pl/strony/kontakt/ministerstwo/). Kontakt do Inspektora Ochrony Danych (IOD): IOD@miir.gov.pl

Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Dane osobowe mogą zostać ujawnione właściwym organom, upoważnionym zgodnie z obowiązującym prawem. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a osobie, która wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania zgody.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta w dowolnym momencie. Osobie, która wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Zapoznałem/łam się z Polityką Prywatności i akceptuję ją. Moje dane osobowe przekazywane są przeze mnie dobrowolnie. Zostałem/łam poinformowany/na o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania.

6+8=