Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Fundusze Europejskie. Nowoczesna gospodarka siłą rozwoju - zapowiedź konferencji

Informacje o konferencji

Logo konferencji

Ministerstwo Rozwoju zaprasza do udziału w konferencji, podczas której zaprezentujemy dotychczasowe efekty oraz nowe możliwości związane z wykorzystaniem Funduszy Europejskich (FE). Kompleksowa oferta FE zostanie zaprezentowana w czterech blokach tematycznych:

  • Innowacyjna przedsiębiorczość,
  • Infrastruktura,
  • Spójność społeczna,
  • Cyfrowe państwo.

Dodatkowo przygotowaliśmy Strefę Inspiracji, w której beneficjenci Funduszy Europejskich podzielą się z Państwem swoim doświadczeniem oraz Strefę Konsultacji, gdzie specjaliści opowiedzą o możliwościach pozyskania dofinansowania. 

Zapraszamy do obejrzenia transmisji z konferencji: www.funduszeeuropejskie.gov.pl/transmisja.

Plan dojazdu, rozkład sal.

Program konferencji

Uwaga: Prezentacje z konferencji są dostępne na dole strony.

Agenda
GodzinaTemat
9.30-10.30 Rejestracja
10.30-11.15

Wystąpienie inauguracyjne

Mateusz Morawiecki, Wicepremier, Minister Rozwoju i Finansów

BLOK TEMATYCZNY

INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

INFRASTRUKTURA SPÓJNOŚĆ SPOŁECZNA

CYFROWE PAŃSTWO

11.30-12.45

Inwestycje w innowacje

 

Gospodarze panelu:

Jadwiga Emilewicz,

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju

Adam Hamryszczak,

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju

Rola inwestycji infrastrukturalnych w rozwoju gospodarczym kraju

 

Gospodarz panelu:

Witold Słowik,

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju

Budowanie spójności społecznej w Polsce

 

Gospodarz panelu: 

Jerzy Kwieciński,

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju

Społeczeństwo informacyjne

 

Gospodarz panelu:

Paweł Chorąży, 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju

13.00-14.15 Młodzi przedsiębiorcy kreatorami innowacji Energia, środowisko, zdrowie, kultura Fundusze Europejskie dla młodych e-Państwo
15.00-16.00 Rynek, innowacje, technologie Transport Dostępność projektów dla osób z niepełnosprawnościami  

 

INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

1. Inwestycje w innowacje (panel dyskusyjny)     


Gospodarze panelu:
Pani Jadwiga Emilewicz, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju. 
Pan Adam Hamryszczak, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju.

Pozostali goście:
Patrycja Klarecka, Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości,
Bogusław Sieczkowski, Wiceprezes firmy Selvita,
Eliza Kruczkowska, Dyrektor ds. rozwoju innowacji w spółce Polski Fundusz Rozwoju SA,
Anna Ostapczuk, Dyrektor Działu Zarządzania Programami, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Panel będzie poświęcony znaczeniu B+R w procesie zwiększania poziomu innowacyjności firm oraz budowania ich przewagi konkurencyjnej. Paneliści będą dyskutować o  potrzebie współpracy nauki i biznesu, a także możliwości jej stymulowania. Spróbują odpowiedzieć na pytania jak wyjść z pułapki gospodarki imitacyjnej oraz jak środki publiczne mogą wspierać innowacyjność.

Motywem łączącym rozważania nt. polityki proinnowacyjnej rządu oraz wspierania firm w procesie tworzenia nowych produktów, usług i technologii będą Fundusze Europejskie, ze szczególnym wskazaniem na instrumenty dostępne w Programie Inteligentny Rozwój oraz Polska Wschodnia.

 

2. Młodzi przedsiębiorcy kreatorami innowacji (panel dyskusyjny)


Paneliści:
Małgorzata Szczepańska, Dyrektor Departamentu Innowacji w Ministerstwie Rozwoju,
Eliza Kruczkowska, Dyrektor ds. rozwoju innowacji w spółce Polski Fundusz Rozwoju SA,
Dariusz Żuk, Prezes Polski Przedsiębiorczej AIP,
Marcin Seniuk, Dyrektor Departamentu Rozwoju Startup’ów w PARP,
Zygmunt Grajkowski, Partner Zarządzający w Giza Polish Ventures,
Sebastian Kolisz, Partner Zarządzający, Dyrektor Regionalny AIP,
Bartłomiej Morzycki, Dyrektor ds. kontaktów instytucjonalnych dla spółek grupy 3M w Polsce,
Kinga Stanisławska, Prezes Zarządu Experior Venture Fund. 

Panel będzie poświęcony roli i znaczeniu Start-up’ów dla nowoczesnej gospodarki oraz tworzeniu dla nich jak najlepszych warunków rozwoju.

Paneliści  poruszą temat rządowego programu „Start in Poland”, a także kompleksowego programu wspierającego startup’y w Polsce Wschodniej -  „Platformy startowe dla nowych pomysłów”.

 

3. Rynek, innowacje, technologie 


Prelegenci:
Marcin Łata, Dyrektor Departamentu Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju w Ministerstwie Rozwoju,
Izabela Wójtowicz, Dyrektor Departamentu Wdrożeń Innowacji w Przedsiębiorstwach w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

W trakcie panelu zaprezentujemy ofertę Programu Inteligentny Rozwój (POIR) wspierająca firmy w realizacji pomysłów na różnych etapach – od pomysłu do rynku. Uczestnicy panelu dowiedzą się także w jaki sposób, dzięki wsparciu z Programu Polska Wschodnia (POPW), firmy mogą tworzyć nowatorskie rozwiązania przez: wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych oraz wykorzystanie wzornictwa przemysłowego.

Spotkanie będzie okazją do podsumowania pierwszych doświadczeń z realizacji programów oraz omówienia harmonogramu konkursów zaplanowanych na 2017 r.

 

INFRASTRUKTURA

1. Rola inwestycji infrastrukturalnych w rozwoju gospodarczym kraju (panel dyskusyjny) 


Gospodarz panelu:
Pan Witold Słowik, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju.

Pozostali goście:
Monika Milwicz, Zastępca Generalnego Dyrektora (GDDKiA),
Artur Michalski, Zastępca Prezesa Zarządu (NFOŚiGW),
Maciej Fijałkowski, Dyrektor Biura Funduszy i Polityki Rozwoju (Urząd m.st. Warszawy),
Małgorzata Kołodziej-Nowakowska, (PGE Polska Grupa Energetyczna SA, Pracodawcy Rzeczpospolitej Polskiej, zastępca członka Komitetu Monitorującego POIiŚ 2014-2020).

Panel będzie poświęcony największemu z programów. Paneliści będą rozmawiać o celach Programu Infrastruktura i Środowisko, dotychczasowych osiągnięciach i planach na kolejne lata.

 

2. Energia, środowisko, zdrowie, kultura


Prelegenci:
Joanna Książek-Wieder, Dyrektor Departamentu Funduszy Ekologicznych, Ministerstwo Środowiska,
Agnieszka Kister, Departamentu Funduszy Europejskich i e-Zdrowia, Ministerstwo Zdrowia,
Karolina Tylus-Sowa, Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy i Spraw Europejskich, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Agnieszka Michalska, Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich, Ministerstwo Energii. 

W trakcie panelu  omówimy obszary wsparcia w czterech sektorach Programu Infrastruktura i Środowisko: energia, środowisko, zdrowie i kultura. Zaprezentujemy cele Programu, informacje o dostępnych środkach w 2017 roku oraz dane dotyczące dotychczasowych konkursów o dofinansowanie. Ponadto  opowiemy  o wyzwaniach i perspektywach związanych z inwestowaniem środków z Programu w poszczególnych sektorach.

 

3. Transport 


Prelegenci:  
Przemysław Gorgol, Dyrektor Centrum Unijnych Projektów Transportowych,
Maciej Berliński, Dyrektor Departamentu Projektów Infrastrukturalnych w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

Podczas panelu omówimy obszary wsparcia (drogi, kolej, transport miejski, transport multimodalny) w sektorze transportu w kontekście możliwości jakie dają Program Infrastruktura i Środowisko oraz Polska Wschodnia. Przedstawimy cele Programów, informacje o dostępnych środkach w 2017 roku oraz dane dotyczące dotychczasowych konkursów o dofinansowanie w tym sektorze.

 

SPOJNOŚĆ SPOŁECZNA

1. Budowanie spójności społecznej w Polsce (panel dyskusyjny) 


Gospodarz panelu:
Pan Jerzy Kwieciński, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju

Pozostali goście:
dr Piotr Szukalski, Uniwersytet Łódzki, 
Cezary Gaweł, Dyrektor Departamentu Analiz Ekonomicznych i Prognoz, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
Hanna Swiątkiewicz-Zych, Dyrektor Departamentu Rynku Pracy, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
Alina Paluchowska, Wicedyrektor w WUP w Krakowie, prof. dr hab. Ryszard Szarfenberg, Uniwersytet Warszawski, Instytut Polityki Społecznej. 

Panel będzie poświęcony tematowi budowania spójności społecznej w Polsce przy wsparciu z Funduszy Europejskich. Paneliści poruszą kwestie związane z sytuacją demograficzną Polski i wynikającej z niej koniecznością adaptacji społeczeństwa do nadchodzących zmian. Punktem wyjścia do rozmowy będzie zdefiniowanie nowego znaczenia ścieżki rozwoju, w którym nacisk nie jest kładziony wyłącznie na kwestie gospodarcze, ale również na odpowiedzialny i społeczny rozwój Polaków.

 

2. Fundusze Europejskie dla młodych (panel dyskusyjny) 


Paneliści:
Dominika Tadla, zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rozwoju,
Piotr Krasiński, zastępca Dyrektora Działu Rozwoju Kadry Naukowej w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, 
Edyta Chrząszcz, Dyrektor Biura Programów Europejskich i Współpracy Międzynarodowej, w Komendzie Głównej Ochotniczych Hufców Pracy, 
Kamil Bobek, Naczelnik w Departamencie Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

Panel będzie poświęcony możliwościom wykorzystania Funduszy Europejskich na działania służące poprawie sytuacji osób młodych na rynku pracy. Paneliści będą dyskutować o atrakcyjności i dostępności i skuteczności wsparcia z FE, szczególnie dla osób młodych, które nie uczą się, nie pracują i nie szkolą (tzw. młodzież NEET). Będą rozmawiać o jakości edukacji i kształcenia oraz ich dopasowaniu do potrzeb rynku pracy i wymagań stawianych młodym ludziom przez pracodawców. Podjęte zostaną także pierwsze próby podsumowania dotychczasowych działań i ich efektów, ale przede wszystkim wskazane zostaną dalsze plany i cele.

 

3. Dostępność projektów dla osób z niepełnosprawnościami  

Prelegenci:
Piotr Krasuski, Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rozwoju,
Piotr Kowalski, Polski Związek Głuchych, Oddział w Łodzi,
Paweł Rzeszódko, przedstawiciel Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. 

Podczas panelu omówimy dotychczasowe działania Ministerstwa Rozwoju służące włączeniu standardów dostępności w projektach unijnych i propagowanie idei „Funduszy Europejskich – bez barier”. Zaprezentujemy również najbliższe plany i koncepcje działań pozwalających osobom z niepełnosprawnościami w pełni uczestniczyć i korzystać z wszystkich dofinansowanych obiektów, produktów i rozwiązań. Przedstawimy także wyniki audytu dostępności,  w którym omówimy dobre i złe praktyki w realizacji projektów.

 

CYFROWE PAŃSTWO

1. Społeczeństwo Informacyjne (panel dyskusyjny) 


Gospodarz panelu:
Pan Paweł Chorąży, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, 

Pozostali goście:
Daniel Maksym, Kierownik Sekcji Zarządzania Programami dla Przedsiębiorców w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, 
Blanka Fijołek, ambasador Code Week PL, 
Agata Łuczyńska, Prezes Zarządu Fundacji Szkoła z klasą, 
Rafał Lew-Starowicz, Zastępca Dyrektora Departamentu Podręczników, Programów i Innowacji, Ministerstwo Edukacji Narodowej,
Dominik Batorski, adiunkt w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego, Uniwersytet Warszawski.

Panel będzie poświęcony rozwojowi umiejętności cyfrowych Polaków. Paneliści będą dyskutować o przełamywaniu „naturalnych” barier (wiek, wykształcenie) w korzystaniu z technologii informacyjno-komunikacyjnych. Spróbują odpowiedzieć na pytanie  czy jest możliwe jest, aby wszyscy Polacy korzystali z internetu?   

 

2. e-Państwo (panel dyskusyjny) 


Paneliści:
Piotr Woźny, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji, 
Rafał Sukiennik, Dyrektor Departamentu Rozwoju Cyfrowego w Ministerstwie Rozwoju, 
dr hab. Katarzyna Śledziewska, Dyrektor Zarządzający w DELab, 
Ryszard Hordyński, ekspert rynkowy. 

Panel będzie poświęcony dotychczasowym i przyszłym działaniom na rzecz rozwoju szybkiego internetu w Polsce jak również refleksji nad dalszym rozwojem e-usług dla obywateli. Paneliści będą dyskutować o barierach psychologicznych i edukacyjnych, które wpływają na korzystanie z e-administracji. Będą rozmawiać o  wyzwaniach i szansach stojących przed podmiotami sektora publicznego, których zadaniem jest cyfrowe udostępnianie posiadanych zasobów informacji.

Plan dojazdu, rozkład sal.

Mapa wjazdu (kliknij, aby powiększyć):

Recepcja główna znajduje się przy bramie nr 1. Dla podróżujących samochodami wjazd do parkingu jest od strony ul. Wybrzeże Szczecińskie - brama nr 6. Parking na poziomie minus 3.  

Mapa poziomu "-1" (kliknij, aby powiększyć):

Poziom minus jeden. Przy wejściu głównym znajduje się recepcja i szatnia. Po prawo jest panel inauguracyjny. Obok szatni będzie przerwa kawowa

Mapa poziomu "2" (kliknij, aby powiększyć):

Na poziomie 2 znajduje się strefy: networkingowa, inspiracji, konsultacji,  cateringowa. "Cyfrowe Państwo" znajduje się w sali Londyn A; "Spójność Społeczna" w sali Londyn B, "Infrastruktura" w sali Londyn C, "Innowacyjna Przeds. w sali Amsterdam.

Prezentacje

Efekty

Opis filmu dla osób z dysfunkcjami wzroku (DOC 318 KB)

Relacja z konferencji

Patroni medialni

Logotyp TVP Info

Logo gazety Rzeczpospolitej

Logotyp Polskiej Agencji Prasowej

 

Logotyp Polskiego Radia