Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Efekty Regionalnych Programów Operacyjnych 2007-2013

Wyrównanie różnic między regionami oraz wewnątrz samych regionów to podstawowe zadanie Funduszy Europejskich. Dlatego obok programów krajowych w perspektywie 2007-2013 realizowanych jest także 16 programów regionalnych. Województwa dysponowały znaczną częścią funduszy unijnych tj. 17,3 mld (było to, aż 25% całej puli Funduszy Europejskich).

W niemal każdym województwie najwięcej inwestowano w rozbudowę infrastruktury transportowej, przedsiębiorczość, rozwój zasobów ludzkich oraz badania i rozwój technologiczny. W dalszej kolejności wspierano obszary dotyczące społeczeństwa informacyjnego, kultury, turystyki i rewitalizacji, infrastruktury społecznej, czy energetyki.

Transport

Transport

7 091 km wybudowanych i zmodernizowanych dróg (gminnych i powiatowych)

982 km wybudowanych i zmodernizowanych linii kolejowych

65 wybudowanych obwodnic

Informacje o efektach pokazują stan na koniec października 2015 r. i wynikają z umów podpisanych z beneficjentami.

Przedsiębiorczość

Przedsiębiorczość

41 712 nowych produktów/usług

1 409 nowych e-usług

Zatrudnienie

Zatrudnienie

91 547 przeszkolonych osób

2 120 bezpośrednio utworzonych nowych etatów

Edukacja

Edukacja

1 242 wybudowanych i zmodernizowanych obiektów infrastruktury szkół (w tym szkół wyższych)

242 szkół doposażonych w sprzęt i aparaturę naukowo-badawczą na potrzeby dydaktyki

Ochrona środowiska

Ochrona środowiska

9 522 km wybudowanej i zmodernizowanej sieci kanalizacyjnej

3 938 km wybudowanej i zmodernizowanej sieci wodociągowej

Turystyka

Turystyka

1 820 km wybudowanych lub oznakowanych/wytyczonych ścieżek rowerowych

3 149 wybudowanych i zmodernizowanych obiektów turystycznych i rekreacyjnych

 

Przykłady pojektów

Lista projektów

Informacje o wszystkich projektach realizowanych z Regionalnych Programów Operacyjnych 2007-2013 znajdziesz w serwisie Mapa dotacji UE.

 

Sprawozdania i raporty

Stan wdrażania Regionalnych Programów Operacyjnych na 31 grudnia 2015 r.