Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Efekty Funduszy Europejskich 2007-2013

Fundusze Europejskie, jakie Polska otrzymała na lata 2007-2013, dały szansę na zmniejszenie dystansu dzielącego nas od rozwiniętych krajów UE. Dobrze zainwestowane pozytywnie wpływają na wiele obszarów naszego życia i tak na przykład budowa nowoczesnej infrastruktury była jedną z barier rozwoju naszego kraju. W przypadku inwestycji transportowych kluczowe jest stworzenie warunków dla rozwoju wszystkich części Polski.

Odcinki dróg w całym kraju, które powstały za środki unijne i krajowe wkrótce zaczną składać się w spójną sieć łączącą największe miasta i najważniejsze ośrodki gospodarcze. Budowa dróg to element szerszego planu, którego celem jest rozwój i integracja wszystkich gałęzi transportu – drogowego, kolejowego, lotniczego i morskiego. Innym obszarem jest innowacyjność i konkurencyjność gospodarki, a konkretnie wsparcie prac badawczo-rozwojowych, innowacji i przedsiębiorczości. Lwia część pieniędzy przeznaczonych na ten cel trafiła do firm i uczelni. Umożliwiły one rozbudowę infrastruktury ośrodków akademickich niezbędną do prowadzenia badań i kształcenia studentów.

Praca i przedsiębiorczość

Przedsiębiorczość

409 752 nowych miejsc pracy

30 703 wspartych przedsiębiorstw

247 wspartych instytucji otoczenia biznesu

Informacje o efektach Funduszy Europejskich pokazują stan na 31 maja 2016 r. i wynikają z umów podpisanych z beneficjentami (w przypadku nowych miejsc pracy w ramach EFS - z wniosków o płatność).

Badania i rozwój, innowacje

Badania i rozwój

1 412 wspartych uczelni i jednostek naukowych

653 ośrodków badawczych

1 949 laboratoriów

2 921 wspartych pomysłów innowacyjnych

3 685 wdrożonych technologii

Społeczeństwo informacyjne

Ikona społeczeństwo informacyjnego

56 752 km sieci internetu szerokopasmowego

234 650 gospodarstw domowych, które otrzymały dofinansowanie dostępu do Internetu

5 647 nowych e-usług

Transport

Infrastruktura drogowa

12 005 km autostrad, dróg ekspresowych, krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych

1 566 km zbudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych

2 947 zakupionych lub zmodernizowanych jednostek taboru komunikacji miejskiej

Ochrona środowiska

Ochrona środowiska

522 oczyszczalni ścieków

24 646 km wybudowanej/ zmodernizowanej sieci kanalizacyjnej

7 188 km wybudowanej/ zmodernizowanej sieci wodociągowej

710 inwestycji w zakresie odnawialnych źródeł energii

1 811 inwestycji związanych z podnoszeniem efektywności energetycznej

 

Lista projektów

Informacje o wszystkich projektach realizowanych z Funduszy Europejskich 2007-2013 znajdziesz w serwisie Mapa dotacji UE.

 

Publikacje

Przewodnik Turystyczny „Śladem Funduszy Europejskich (edycja 2015 r.)Przewodnik Turystyczny „Śladem Funduszy Europejskich (edycja 2015 r.) (PDF 136 MB)

 

Przewodnik Turystyczny „Śladem Funduszy Europejskich (edycja 2015 r.) - wersja angielska publikacji (PDF 136 MB)

 

 

 

Polska Pięknieje - 7 Cudów Funduszy Europejskich 2015Polska Pięknieje - 7 Cudów Funduszy Europejskich 2015  (PDF 36 MB)

 

 

Sprawozdania i raporty

Wykorzystanie Funduszy Europejskich - stan na koniec grudnia 2015 r. (PDF 1 MB)

 

Efekty Programów