Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Efekty Funduszy Europejskich 2007-2013

Fundusze Europejskie, jakie Polska otrzymała na lata 2007-2013, dały szansę na zmniejszenie dystansu dzielącego nas od rozwiniętych krajów UE. Dobrze zainwestowane pozytywnie wpływają na wiele obszarów naszego życia i tak na przykład budowa nowoczesnej infrastruktury była jedną z barier rozwoju naszego kraju. W przypadku inwestycji transportowych kluczowe jest stworzenie warunków dla rozwoju wszystkich części Polski.

Odcinki dróg w całym kraju, które powstały za środki unijne i krajowe wkrótce zaczną składać się w spójną sieć łączącą największe miasta i najważniejsze ośrodki gospodarcze. Budowa dróg to element szerszego planu, którego celem jest rozwój i integracja wszystkich gałęzi transportu – drogowego, kolejowego, lotniczego i morskiego. Innym obszarem jest innowacyjność i konkurencyjność gospodarki, a konkretnie wsparcie prac badawczo-rozwojowych, innowacji i przedsiębiorczości. Lwia część pieniędzy przeznaczonych na ten cel trafiła do firm i uczelni. Umożliwiły one rozbudowę infrastruktury ośrodków akademickich niezbędną do prowadzenia badań i kształcenia studentów.

Praca i przedsiębiorczość

Przedsiębiorczość

409 752 nowych miejsc pracy

30 703 wspartych przedsiębiorstw

247 wspartych instytucji otoczenia biznesu

Informacje o efektach Funduszy Europejskich pokazują stan na 31 maja 2016 r. i wynikają z umów podpisanych z beneficjentami (w przypadku nowych miejsc pracy w ramach EFS - z wniosków o płatność).

Badania i rozwój, innowacje

Badania i rozwój

1 412 wspartych uczelni i jednostek naukowych

653 ośrodków badawczych

1 949 laboratoriów

2 921 wspartych pomysłów innowacyjnych

3 685 wdrożonych technologii

Społeczeństwo informacyjne

Ikona społeczeństwo informacyjnego

56 752 km sieci internetu szerokopasmowego

234 650 gospodarstw domowych, które otrzymały dofinansowanie dostępu do Internetu

5 647 nowych e-usług

Transport

Infrastruktura drogowa

12 005 km autostrad, dróg ekspresowych, krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych

1 566 km zbudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych

2 947 zakupionych lub zmodernizowanych jednostek taboru komunikacji miejskiej

Ochrona środowiska

Ochrona środowiska

522 oczyszczalni ścieków

24 646 km wybudowanej/ zmodernizowanej sieci kanalizacyjnej

7 188 km wybudowanej/ zmodernizowanej sieci wodociągowej

710 inwestycji w zakresie odnawialnych źródeł energii

1 811 inwestycji związanych z podnoszeniem efektywności energetycznej

 

Lista projektów

Informacje o wszystkich projektach realizowanych z Funduszy Europejskich 2007-2013 znajdziesz w serwisie Mapa dotacji UE.

 

Publikacje

Przewodnik Turystyczny „Śladem Funduszy Europejskich (edycja 2015 r.) (PDF 136 MB)

 

Przewodnik Turystyczny „Śladem Funduszy Europejskich (edycja 2015 r.) - wersja angielska publikacji (PDF 136 MB)

 

Polska Pięknieje - 7 Cudów Funduszy Europejskich 2015  (PDF 36 MB)

 

Sprawozdania i raporty

Wykorzystanie Funduszy Europejskich - stan na koniec grudnia 2015 r. (PDF 1 MB)

 

Efekty Programów