Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Szkolenie z rozliczania projektów realizowanych w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój

Informacje o szkoleniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie zaprasza na jednodniowe szkolenie z rozliczania projektów realizowanych w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

Spotkanie odbędzie się 5 czerwca 2018 r. godz. 8.30-15.30 w Budynku Cosinus przy ul. Łuckiej 13 w Warszawie.

Uwaga! Rekrutacja zakończona

Aby wziąć udział w szkoleniu, należy przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy (DOCX 77 KB) na adres e-mail szkolenia@wup.mazowsze.pl do 25 maja 2018 r. Decyduje kolejność zgłoszeń. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Osoby do kontaktu: Mateusz Marczuk oraz Aleksandra Tkacz, tel.: 022-578-44-60, 022-578-44-55, e-mail szkolenia@wup.mazowsze.pl.

Na szkoleniu zapewniamy salę wykładową, poczęstunek oraz materiały szkoleniowe.

Dodatkowo zachęcamy do zainteresowania się wydarzeniem na profilu facebookowym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie „Aktywni na Mazowszu". Więcej informacji o szkoleniu znaleźć można na stronie wydarzenia.

Dla kogo

Szkolenie skierowane jest do wszystkich zainteresowanych osób.

Program szkolenia

 • 8.15-8.30 Rejestracja.
 • 8.30-10.00
  • Podstawy prawne (krajowe i unijne).
  • Instrukcje prawne - wytyczne i inne dokumenty związane z tematyką szkolenia.
  • Kwalifikowalność a wybór wykonawców zgodnie z zasadą konkurencyjności, rozeznaniem rynku oraz zasadami wewnętrznymi beneficjenta.
  • Kwalifikowalność uczestników projektu.
  • Uproszczone metody rozliczania projektów.
 • 10.00-10.15 Przerwa.
 • 10.15-12.30
  • System SL2014 - narzędzie do raportowania i komunikowania się z Instytucją.
  • Zasady pracy w systemie teleinformatycznym.
  • Skutki wprowadzenia umowy o dofinansowanie do systemu SL2014 dla rozliczenia projektu.
  • Wymogi w zakresie rozliczania projektów płynące z umowy/decyzji o dofinansowaniu.
  • Prezentacja aplikacji SL2014 w kontekście rozliczania wniosków o płatność w ramach PO WER.
  • Rodzaje wniosków o płatność w systemie SL2014.
  • Postęp finansowy, w tym najczęściej popełniane błedy w zakresie monitoringu postępu finansowego projektu.
  • Ewidencja wydatków i sposób opisywania dokumentacji finansowej.
  • Zwroty i korekty.
  • Źródła finansowania wydatków.
  • Moduł zamówień publicznych.
  • Moduł korespondencja.
 • 12.30-13.00 Obiad.
 • 13.00-14.30
  • Postęp rzeczowy - opis postępu zadań oraz zaplanowanych wskaźników.
  • Moduł - monitoring uczestników.
  • Funkcjonalność i weryfikacja danych zawartych w bazie personelu.
  • Obowiązki beneficjenta w zakresie uzupełniania bazy.
  • Wymogi z Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków na personel, sposoby zatrudniania, kwalifikowalne składniki wynagrodzenia.
  • Opis problemów i sposobów ich rozwiązywania.
  • Odniesienie do polityk horyzontalnych, w tym równości szans kobiet i mężczyzn oraz dostępu dla osób z niepełnosprawnościami.
  • Załączniki do wniosku o płatność w ramach pogłębionej weryfikacji wniosku o płatność.
  • Procedura weryfikacji wniosków o płatność.
 • 14.30-14.40 Przerwa.
 • 14.40-15.30 Pytania i odpowiedzi, podsumowanie szkolenia. 

Organizator szkolenia

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie 
ul. Młynarska 16
tel. (22) 578 44 00
pn.-pt. 8.00-16.00, pokój 34 II p.
e-mail punktinformacyjnyefs@wup.mazowsze.pl
https://www.facebook.com/AktywniNaMazowszu/