Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Webinarium dotyczące przygotowania wniosku o dotację / pożyczkę na start w województwie śląskim

Informacje o webinarium

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bielsku-Białej zaprasza 4 lutego br. na webinarium. Na szkolenie zapraszamy osoby, które zainteresowane są wsparciem w przygotowaniu wniosku o środki na podjęcie działalności gospodarczej.

Zasady rekrutacji:

Rekrutacja trwa do 03 lutego 2021 (do godziny 15:00). Osoby zainteresowane udziałem proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go na adres mailowy: lpibielsko@bcp.org.pl.

  • Warunkiem uczestnictwa będzie otrzymanie potwierdzenia zakwalifikowania się na webinarium drogą e-mail.
  • Link do webinarium zostanie wysłany w odrębnej wiadomości najpóźniej w dniu wydarzenia (tj. 04 lutego 2021 r.). 
  • Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w webinarium decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Udział w webinarium jest bezpłatny.

Tematyka szkolenia:

  • Możliwości pozyskania dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej - środki Powiatowych Urzędów Pracy, operatorów wybieranych w ramach działań konkursowych (1.2.1 POWER, 7.3.3 i 7.4 RPO WSL),  pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej;
  • Omówienie dokumentacji związanej z pozyskiwaniem środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej – regulamin, karta oceny wniosków;
  • Przykładowy wniosek o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej – krok po kroku – omówienie zawartości merytorycznej  wniosku o dofinansowanie: przedmiot działalności, motywacja i doświadczenie zawodowe, posiadany potencjał do rozpoczęcia działalności gospodarczej, plan marketingowy (opis produktów, dostawców, odbiorców, konkurentów), plan finansowy działalności (niezbędne nakłady), analiza finansowa przychodów i kosztów prowadzonej działalności, analiza SWOT, wymagane załączniki.

Kontakt:

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bielsku-Białej tel.: 500 161 150; 33 496 02 01 e-mail: lpibielsko@bcp.org.pl